Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Praktické výpočty sociálních dávek II. - Dávky vyplácené prostřednictvím Úřadu práce ČR
Akreditace: MPSV ČR
A2017/0639-SP/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 15. 1. 2019 Číslo kurzu (VS): 19110
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1950 Kč
Místo konání: Hradec Králové Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel U Královny Elišky, Malé náměstí 117, Hradec Králové
Počet vyuč. hodin: 8
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Kurz je určen pro všechny pracovníky provádějící základní sociální poradenství v rámci poskytování sociálních služeb a úředníky sociálních odborů, kteří vykonávají sociální práci. 

Přínos kurzu:

 

Absolvent vzdělávacího programu pochopí principy výpočtů sociálních dávek vyplácených prostřednictvím Úřadu práce ČR, dále bude obeznámen s možnostmi ovlivnění těchto dávek a s možnými úskalími v rámci výpočtů. Osvojí si jak pracovat s podklady k výpočtům sociálních dávek. Nově nabyté znalosti budou upevněny prostřednictvím modelových výpočtů. Problematika bude pojata v širších souvislostech v jejichž rámci se absolvent seznámí s riziky účelového využívání těchto dávek.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu.

2. Hmotné zabezpečení

 • Skutečnosti ovlivňující možnost evidence, výpočet. 
 • Podpora v nezaměstnanosti.
 • Podpora z náhradní doby.
 • Podpora při rekvalifikaci.
 • Náhradní doba. 
 • Vážné důvody. 
 • Nekolidující zaměstnání.

3. Základ posuzování životního minima a příjmů

 • Složení rodiny a společně posuzovaných osob. 
 • Rozhodné období. 
 • Životní minimum rodiny. 
 • Posuzované příjmy.

4. Státní sociální podpora

 • Porodné. 
 • Ovlivnění rodičovského příspěvku. 
 • Přídavky na děti. 
 • Příspěvek na bydlení.

5. Hmotná nouze

 • Příspěvek na živobytí.
 • Doplatek na bydlení. 
 • Limity mimořádné okamžité pomoci.

6. Kompenzační pomůcky a zvýšení příspěvku na péči

 • Ekonomická náročnost. 
 • Osminásobek pro přiznání pomůcky nad 24 000 Kč.
 • Majetkové přiznání.

7. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování.

Poznámka: