Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
Seminář obsahuje aktuální změny.
MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
On-line Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění – videokonference
Včetně novely zákona, s účinností od 1.1.2024.
MV ČR
AK/VE-398/2023;
MV ČR
AK/PV-798/2023
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Praha Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
6. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě
Výklad postupů stavebních úřadů podle současně platných předpisů a postupů podle nového stavebního zákona. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-317/2021;
MV ČR
AK/PV-529/2021
Praha Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Výklad postupů stavebních úřadů podle současně platných předpisů a postupů podle nového stavebního zákona. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
12. 6. 2024
středa
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Včetně legislativní změny účinné od 1.7.2024. Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
13. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce podnikatele.
MV ČR
AK/VE-151/2022;
MV ČR
AK/PV-299/2022
Ostrava Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení. Včetně nových předpisů dle novely ZP.
MV ČR
AK/VE-502/2022;
MV ČR
AK/PV-1052/2022
Praha Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení. Včetně nových předpisů dle novely ZP.
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce podnikatele.
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
25. 6. 2024
úterý
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi - videokonference
Včetně stručné informace o této problematice v připravované prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.
MV ČR
AK/VE-26/2022;
MV ČR
AK/PV-40/2022
On-line Info
25. 6. 2024
úterý
obsazeno
Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) - videokonference
Výklad postupů podle liniového zákona ve znění účinném po 1. 7. 2024.
MV ČR
AK/VE-318/2021;
MV ČR
AK/PV-530/2021
On-line Info
27. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-27/2016
Praha Info
27. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
18. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Krok za krokem zřizovací listinou školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-266/2021;
MV ČR
AK/PV-471/2021
On-line Info
1. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR
AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
8. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Praha Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Legislativa v památkové péči a příklady z praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-57/2023;
MV ČR
AK/PV-111/2023
On-line Info
26. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
Praktické poznámky k možnostem postupu proti živočišným druhům z důvodu přenosu zoonóz.
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
31. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Se zaměřením na zkušenosti s aplikací stavebních předpisů (jednotné environmentální stanovisko) od 1. 7. 2024, aktuální stav novely lesního zákona.
MV ČR
AK/VE-265/2021;
MV ČR
AK/PV-470/2021
On-line Info
5. 11. 2024
úterý
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Výklad postupů podle změněných zvláštních právních předpisů.
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
7. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2022;
MV ČR
AK/PV-1026/2022
On-line Info
28. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění – videokonference
MV ČR
AK/VE-398/2023;
MV ČR
AK/PV-798/2023
On-line Info
5. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP. Novela zákona od 1. 7. 2024.
MV ČR
AK/VE-28/2019;
MV ČR
AK/PV-39/2019
Ostrava Info
10. 12. 2024
úterý
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
10. 12. 2024
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
12. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
12. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP. Seznámení s aktuálním legislativním vývojem.
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info