Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně. Videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-149/2021;
MV ČR
AK/PV-262/2021
Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 16. 9. 2021 Číslo kurzu (VS): 21312C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů působících na úseku stavebního úřadu a územního plánování.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je prohloubit a především aktualizovat znalosti a dovednosti úředníků ÚSC působících především na úseku správy majetku, stavebního úřadu a územního plánování. Program je zaměřen na otázky spojené věcnými právy k pozemku. Program téma představuje v širších souvislostech a to optikou potřeb ÚSC.

Program kurzu:

 

1. Věcná práva k věci cizí a k věci vlastní

 • Podstata a definice věcných práv. 
 • Základní vlastnosti a charakteristika věcný práv. 
 • Rozdíl v objektu věcných práv.

2. Věcná práva jako věc nemovitá a jejich zápisy do katastru nemovitostí

 • Kdy je věcné právo věcí nemovitou. 
 • Podstata nehmotné nemovité věci. 
 • Dopady do právní úpravy katastru nemovitostí.

3. Právo stavby a jeho specifika

 • Právo stavby jako systémová výjimka ze superficiální zásady. 
 • Základní rysy na praktických příkladech. 
 • Vznik a zánik práva stavby a práva a povinnosti z práva stavby. 
 • Pohled vlastníka pozemku a pohled vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.

4. Věcná břemena – služebnosti

 • Základní rozdíly mezi služebnostmi a reálnými břemeny s uvedením praktických příkladů. 
 • K čemu slouží katalog služebností v občanském zákoníku. 
 • Vznik, změna a zánik služebnosti.

5. Věcná břemena – reálná břemena

 • Vznik, změna a zánik reálného břemene. 
 • Praktické příklady práv a povinností z reálných břemen.

6. Zástavní právo

 • Zástavní právo k věci nemovité. 
 • Specifika municipalit v postavení zástavních dlužníků.

7. Zákaz zcizení a zatížení

 • Praktické příklady použití tohoto institutu nejen v úvěrových vztazích, ale také při realizaci majetkové politiky obcí.

8. Sjednání výhrady vlastnického práva

 • Možnosti použití tohoto institutu v praxi a na jeho úskalí a omezení.

9. Předkupní právo jako právo věcné

 • Věcné předkupní právo ve vztahu k nemovitým věcem, se zvláštním důrazem na zákonné předkupní právo a jeho realizaci. 
 • Pozornost bude věnována možným kolizím více předkupních práv a některým dalším praktickým otázkám, včetně důsledků opakovaných změn legislativy.

10. Ostatní možnosti sjednání věcných práv podle občanského zákoníku

 • Některá méně častá věcná práva (např. zajišťovací převod práva, koupě na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku apod.). 
 • Rozdíl mezi věcným právem a právem sjednaným jako věcné právo.

11. Aktuální judikatura.

 • Řízená diskuze, dotazy.

Poznámka: