Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Krok za krokem zřizovací listinou školské příspěvkové organizace - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-266/2021;
MV ČR
AK/PV-471/2021
Lektor: PhDr. Dagmar Grau
Přihlásit
Termín konání: 16. 9. 2021 Číslo kurzu (VS): 21311C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Kurz je určen úředníkům obecních a krajských úřadů, kteří zodpovídají za oblast zřizování školských příspěvkových organizací.

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení speciálních dovedností úředníků ÚSC zodpovídajících za přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstev o zřizování školských příspěvkových organizací s cílem omezení odchylek zřizovacích listin od právních norem.

Program kurzu:

 

1. Úvod 

 • Představení lektora, účastníků. 
 • Program semináře.

2. Legislativní rámec zřizování školských příspěvkových organizací

 • Základní právní předpisy, upravující zřizování školy/školského zařízení. 
 • Vybraná ustanovení příslušných norem, od kterých se zřizovatelé v praxi nejčastěji odklání. 
 • Příklady z praxe – demonstrování odchylek na konkrétních příkladech zřizovacích listin publikovaných ve sbírkách listin školských příspěvkových organizacích vedených v obchodním rejstříku. 
 • Proces tvorby, schvalování a aktualizování zřizovací listiny.

3. Náležitosti zřizovací listiny I. - Název školy/školského zařízení, hlavní účel a předmět činnosti, statutární orgán 

 • Postup tvorby zřizovací listiny. (Účastníci si v průběhu probírání jednotlivých témat postupně vytvoří vlastní vzor zřizovací listiny). 
 • Problematika názvů škol a školských zařízení a jejich odchylek od školského zákona. 
 • Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, odpovídajícímu druhu školy/školského zařízení. 
 • Problematika přesného vymezení typu provozu mateřské školy a stupňů základní školy. 
 • Vymezení ředitele jako statutárního orgánu školské příspěvkové organizace.

4. Náležitosti zřizovací listiny II. - Vymezení majetku a práv k nakládání s ním, doplňková činnost 

 • Svěřený majetek, vztah údajů o svěření nemovitosti ve zřizovací listině a zápisu poznámky v katastru nemovitostí. 
 • Práva a povinnosti zřizovatele směrem ke školským příspěvkovým organizacím. 
 • Práva a povinnosti školských příspěvkových organizací při nabývaní, nakládaní a vyřazování majetku. 
 • Doplňková činnost, (doplňkové činnosti a její provázanost s hlavní činností a s živnostenským zákonem). 
 • Povinnost zveřejňování informací o majetku školské příspěvkové organizace.

5. Praktická tvorba vzorové zřizovací listiny 

 • Shrnutí poznatků předchozích bloků. 
 • Nácvik formulací ustanoveních zřizovací listiny a zpětná vazba. 

6. Závěr

 • Rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka: