Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Právní a psychologické minimum úředníka veřejné správy
Akreditace: MV ČR
AK/PV-28/2016
Lektor: Mgr. Jiří Moskala, MPA
Přihlásit
Termín konání: 3. 8. 2021 Číslo kurzu (VS): 21286
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: Zlín Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651, Zlín
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Program je určen pro úředníky ÚSC, zejména pak pro úředníky menších úřadů a pro ty, kteří si chtějí zopakovat, a tím i upevnit, své obecné znalosti o činnosti a vystupování úředníka ÚSC.

Přínos kurzu:


 Cílem vzdělávacího programu je představit v ucelené podobě penzum znalostí, které je v obecné rovině nezbytné pro činnost každého úředníka ÚSC. Prostřednictvím představení (zopakování) základních právních předpisů, možných organizačních členění úřadů ÚSC, personálního minima, komunikačních dovedností, a dovedností spojených s organizováním vlastní pracovní činnosti, přispět k efektivnějšímu chodu úřadů ÚSC, zejména pak obcí.

Program kurzu:


1. Úvod 


2. Pracujeme ve veřejné správě, a proto bychom měli znát základní právní předpisy vztahující se k naší práci

 • Základní právní předpisy vztahujících se k výkonu práce úředníka.
 • Zákon o obcích.
 • Zákon o úřednících.

3. Co bychom měli znát o úřadu jako o organizaci, kde pracujeme?

 • Vnitřní členění úřadu a kompetence v úřadu.
 • Organizační řád.
 • Pracovní řád.
 • Další vnitřní předpisy úřadu.

4. Na co se zaměřit v personálních materiálech?

 • Předávací protokoly.
 • Pracovní smlouva.
 • Platový výměr a další.

5. Co bychom měli vědět o komunikaci?

 • Komunikace a komunikační dovednost.
 • Umění vedení rozhovoru.

6. Co je ještě dobré znát k pracovní pozici úředníka?

 • Které faktory ovlivňující pracovní výkon.

7. Řešení konkrétních problémů na pracovišti.

 • Ve vztahu k nadřízeným a kolegům.
 • Ve vztahu ke klientům.

8. Závěr (diskuze, dotazy)

 

Poznámka: