Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
Akreditace: MPSV ČR
A2018/0458-SP/PC
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Přihlásit
Termín konání: 30. 7. 2021 Číslo kurzu (VS): 21261C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2000 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Každý pracovník působící v sociální oblasti se ve své praxi může setkat s klientem v krizi či v těžké existencionální nejistotě. To je důvod, proč je vhodné, aby disponoval alespoň základními znalostmi a dovednostmi, které můžeme souhrnně označit jako psychickou první pomoc. Vzdělávací program reaguje právě na tuto skutečnost a prostřednictvím představení základních zásad a pravidel psychické první pomoci se snaží o rozšíření jejich odborných (i lidských) kompetencí právě o tuto oblast. Program je vhodně doplněn několika modelovými situacemi, které napomáhají přenosu získaných poznatků do praxe. 

Přínos kurzu:

 

Účastníci semináře se seznámí s pojmem krize a s tím co obnáší, jaké mohou být její příčiny, fáze a jaký je význam psychické první pomoci pro klienta v této situaci. Pochopí důležitost psychické první pomoci, seznámí se s jejími základními zásadami, průběhem a možnostmi. Účastníci získají základní přehled o postupech při psychické první pomoci a krizové intervenci, a pochopí zásady komunikace s klientem v krizi. V zájmu klienta se seznámí s podpůrnou sítí organizací a s informaci o tom, kam je možné se obrátit pro navazující péči o klienta. V zájmu dosažení cílových kompetencí je v rámci programu zařazeno několik modelových situací. Účastníci se v neposlední řadě seznámí se základy duševní hygieny, resp. s technikami, které jim umožní se v případě potřeby vyrovnat s emocemi a dopady, které mohou být vyvolány v rámci pomoci klientovi v krizi.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Vymezení základních pojmů. 
 • Definice krize. 
 • Fáze krize podle Kübler-Rossové. 
 • Příčiny krizí.
 • Krizová intervence nebo psychická první pomoc?

2. Základní zásady a průběh první psychické pomoci 

 • Pravidla pro poskytování bezpečí.  
 • Jak komunikovat s člověkem v krizi, čeho se vyvarovat.

3. Praktický nácvik a cvičení 

 • Modelové situace zaměřené na prvotní kontakt s klientem v krizi, aplikaci základních pravidel komunikace vč. rámcového určení dalšího postupu (kam se dále v zájmu klienta obrátit).

4. Základy duševní hygieny 

 • Co znamená pojem duševní hygiena? 
 • Základní techniky:  
 • Dechová technika;  
 • Relaxační technika 5P (teoretické seznámení se s technikami a jejich konkrétní nácvik).

5. Závěr

 • Řízená diskuze, dotazy. 

Poznámka: