Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
1. 12. 2023
pátek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
1. 12. 2023
pátek
obsazeno
Správa analogových, digitálních a hybridních dokumentů pro potřeby veřejné správy dle platné legislativy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-26/2017;
MV ČR
AK/PV-32/2017
Praha Info
1. 12. 2023
pátek
obsazeno
Správa analogových, digitálních a hybridních dokumentů pro potřeby veřejné správy dle platné legislativy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-449/2022;
MV ČR
AK/PV-950/2022
On-line Info
5. 12. 2023
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
5. 12. 2023
úterý
obsazeno
Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování soc. služby)
MPSV ČR
A2021/0797-SP/PC/VP
On-line Info
6. 12. 2023
středa
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0084 -SP/PC/PP/VP
On-line Info
6. 12. 2023
středa
obsazeno
Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/0283-SP/VP
Praha Info
6. 12. 2023
středa
obsazeno
Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0283-SP/VP
On-line Info
7. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - videokonference
Výklad zaměří na zásadní rozdíly mezi nájmem a pachtem a na jejich důsledky v právní praxi. Podrobně budou probrány otázky nájmu prostoru sloužícího podnikání včetně doporučení pro obsah nájemních smluv.
MV ČR
AK/VE-189/2023;
MV ČR
AK/PV-389/2023
On-line Info
7. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit. Videokonference
MV ČR
AK/VE-138/2022;
MV ČR
AK/PV-279/2022
On-line Info
7. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
8. 12. 2023
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
Praha Info
8. 12. 2023
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
8. 12. 2023
pátek
obsazeno
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0654-SP/PC
On-line Info
8. 12. 2023
pátek
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2023/0078-SP/PC
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Ochrana a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-339/2022;
MV ČR
AK/PV-684/2022
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Pracovní právo v sociálních službách - praktický přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0949-SP/PC/VP
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Praha Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
13. 12. 2023
středa
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
Praha Info
13. 12. 2023
středa
obsazeno
Základy krizové komunikace
Vážení účastníci, z technických důvodů je seminář v původním termínu 24. 11. 2023 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 13. 12. 2023. Velmi se omlouváme za komplikace.
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
13. 12. 2023
středa
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
A2022
On-line Info
14. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-306/2016;
MV ČR
AK/PV-589/2016
Praha Info
14. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
14. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
DPH u příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
S připravovanými novelami.
MV ČR
AK/VE-223/2022;
MV ČR
AK/PV-486/2022
On-line Info
14. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-10/2022
On-line Info
14. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu - videokonference
MV ČR
AK/VE-349/2022;
MV ČR
AK/PV-702/2022
On-line Info
15. 12. 2023
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
On-line Info
15. 12. 2023
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-348/2022;
MV ČR
AK/PV-701/2022
Praha Info
15. 12. 2023
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-347/2022;
MV ČR
AK/PV-700/2022
On-line Info
15. 12. 2023
pátek
obsazeno
Kontroly v sociálních službách – základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0156-SP/VP
On-line Info
19. 12. 2023
úterý
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
20. 12. 2023
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
On-line Info
20. 12. 2023
středa
obsazeno
Rozvoj osobnosti pracovníka v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0420-SP/PC/VP
Praha Info
20. 12. 2023
středa
obsazeno
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
MPSV ČR
A2021/1298-SP/PC/PP
On-line Info
21. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Ostrava Info
9. 1. 2024
úterý
obsazeno
Odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů
Novela - zásadní změna v odměňování - aktuálně v PS PČR. Předpokládaná účinnost 1.1.2024. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-406/2015;
MV ČR
AK/PV-591/2015
Praha Info
9. 1. 2024
úterý
obsazeno
Odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů - videokonference
Novela - zásadní změna v odměňování - aktuálně v PS PČR. Předpokládaná účinnost 1.1.2024. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-407/2021;
MV ČR
AK/PV-686/2021
On-line Info
16. 1. 2024
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Praha Info
16. 1. 2024
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
17. 1. 2024
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
Ostrava Info
18. 1. 2024
čtvrtek
obsazeno
Konkurzní řízení na pozici ředitele školy/školského zařízení z pohledu zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-191/2021;
MV ČR
AK/PV-326/2021
On-line Info
18. 1. 2024
čtvrtek
obsazeno
Dluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce a opatrovnictví (základní postupy a velmi zásadní rozdíly oproti dluhům u zdravých osob)
MPSV ČR
A2019/1392-SP/PC/VP
On-line Info
23. 1. 2024
úterý
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
23. 1. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech - videokonference
Včetně novely účinné od 1. ledna 2024
MV ČR
AK/VE-125/2023;
MV ČR
AK/PV-248/2023
On-line Info
23. 1. 2024
úterý
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování
MV ČR
AK/VE-176/2020;
MV ČR
AK/PV-265/2020
Ústí nad Labem Info
23. 1. 2024
úterý
obsazeno
Vymáhání pohledávek
MV ČR
AK/VE-406/2022;
MV ČR
AK/PV-849/2022
Liberec Info
30. 1. 2024
úterý
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany ve zvláštním řízení soudním v péči o děti – základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0419-SP/PC
On-line Info
30. 1. 2024
úterý
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování
MV ČR
AK/VE-176/2020;
MV ČR
AK/PV-265/2020
Hradec Králové Info
30. 1. 2024
úterý
obsazeno
Matrika a rodinné právo - videokonference
V semináři jsou zahrnuty změny v souvislosti s novelou.
MV ČR
AK/VE-414/2022;
MV ČR
AK/PV-859/2022
On-line Info
1. 2. 2024
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-343/2022;
MV ČR
AK/PV-690/2022
On-line Info
1. 2. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
Přednáška bude aktualizována o novelu vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství platnou od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Praha Info
1. 2. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
Přednáška bude aktualizována o novelu vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství platnou od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
1. 2. 2024
čtvrtek
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
2. 2. 2024
pátek
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
6. 2. 2024
úterý
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
6. 2. 2024
úterý
obsazeno
Tvorba a čerpání FKSP v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
Včetně změn od 1. 1. 2024 a souvislostí s konsolidačním balíčkem.
MV ČR
AK/VE-11/2023;
MV ČR
AK/PV-28/2023
On-line Info
6. 2. 2024
úterý
obsazeno
Vymáhání pohledávek
MV ČR
AK/VE-406/2022;
MV ČR
AK/PV-849/2022
Ústí nad Labem Info
7. 2. 2024
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
On-line Info
8. 2. 2024
čtvrtek
obsazeno
Aktuální vývoj v oblasti spisové služby – videokonference
MV ČR
AK/VE-236/2023;
MV ČR
AK/PV-491/2023
On-line Info
8. 2. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů a novely zákona č. 67/2013 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-186/2023;
MV ČR
AK/PV-386/2023
On-line Info
9. 2. 2024
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
On-line Info
9. 2. 2024
pátek
obsazeno
Možnosti sociální práce s rodinou v azylovém domě
MPSV ČR
A2022/0149-SP/PC
On-line Info
13. 2. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2022;
MV ČR
AK/PV-1026/2022
On-line Info
14. 2. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
Ostrava Info
15. 2. 2024
čtvrtek
obsazeno
Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované
MPSV ČR
A2022/1193-SP/PC/VP
On-line Info
16. 2. 2024
pátek
obsazeno
Základní principy ochrany spotřebitele/klienta sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1299-SP/PC
Ostrava Info
16. 2. 2024
pátek
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
MPSV ČR
A 2022/0530-SP
On-line Info
20. 2. 2024
úterý
obsazeno
Vymáhání pohledávek
MV ČR
AK/VE-406/2022;
MV ČR
AK/PV-849/2022
Ostrava Info
22. 2. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vidimace a legalizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-415/2022;
MV ČR
AK/PV-860/2022
On-line Info
22. 2. 2024
čtvrtek
obsazeno
Ochrana a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-339/2022;
MV ČR
AK/PV-684/2022
On-line Info
23. 2. 2024
pátek
obsazeno
Sociální práce s dítětem, které se dopouští protiprávního chování
MPSV ČR
A2022/0799-SP/PC
On-line Info
23. 2. 2024
pátek
obsazeno
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
MPSV ČR
A2022/0947-SP/PC/PP/VP
On-line Info
29. 2. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pracovní právo v sociálních službách - praktický přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0949-SP/PC/VP
On-line Info
1. 3. 2024
pátek
obsazeno
Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)
MPSV ČR
A2021/0684-SP/VP
On-line Info
5. 3. 2024
úterý
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování
MV ČR
AK/VE-176/2020;
MV ČR
AK/PV-265/2020
Jihlava Info
5. 3. 2024
úterý
obsazeno
Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb - videokonference
MV ČR
AK/VE-395/2023;
MV ČR
AK/PV-795/2023
On-line Info
5. 3. 2024
úterý
obsazeno
Kronika a kronikářská praxe
MV ČR
AK/PV-15/2015
Ostrava Info
6. 3. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
On-line Info
7. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0417-SP
On-line Info
7. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vnitřní předpisy školských příspěvkových organizací – videokonference
MV ČR
AK/VE-341/2022;
MV ČR
AK/PV-688/2022
On-line Info
7. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-143/2019;
MV ČR
AK/PV-232/2019
Praha Info
7. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-200/2022;
MV ČR
AK/PV-426/2022
On-line Info
8. 3. 2024
pátek
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
8. 3. 2024
pátek
obsazeno
Základní principy ochrany spotřebitele/klienta sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1299-SP/PC
On-line Info
12. 3. 2024
úterý
obsazeno
Vymáhání pohledávek - videokonference
MV ČR
AK/VE-405/2022;
MV ČR
AK/PV-848/2022
On-line Info
12. 3. 2024
úterý
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku - videokonference
Součástí semináře bude výklad o tzv. jednotném environmentálním stanovisku, zejména z hlediska procesních vazeb na EIA.
MV ČR
AK/VE-482/2022;
MV ČR
AK/PV-1006/2022
On-line Info
15. 3. 2024
pátek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Nařízení Rady (EU) 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (účinné od 1. 8. 2022)
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
Ostrava Info
15. 3. 2024
pátek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
MPSV ČR
A2022/0535-SP
On-line Info
15. 3. 2024
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
Ostrava Info
20. 3. 2024
středa
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
On-line Info
21. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
21. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1315-SP/VP.
MV ČR
AK/VE-36/2021;
MV ČR
AK/PV-48/2021
Liberec Info
26. 3. 2024
úterý
obsazeno
Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek
MPSV ČR
A2022/0155-SP/PC
On-line Info
26. 3. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
České Budějovice Info
26. 3. 2024
úterý
obsazeno
Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-11/2022;
MV ČR
AK/PV-12/2022
On-line Info
28. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Tvorba a čerpání FKSP v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-11/2023;
MV ČR
AK/PV-28/2023
On-line Info
2. 4. 2024
úterý
obsazeno
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-197/2023;
MV ČR
AK/PV-404/2023
On-line Info
3. 4. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
Ostrava Info
4. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
4. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-133/2022;
MV ČR
AK/PV-259/2022
On-line Info
5. 4. 2024
pátek
obsazeno
Pěstounská péče a osvojení
MPSV ČR
A2021/1301-SP
On-line Info
9. 4. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Jihlava Info
11. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Aplikace zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě
MPSV ČR
A2022/0770-SP/PC
On-line Info
11. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pomocný analytický přehled (PAP)v účetní praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-51/2023;
MV ČR
AK/PV-99/2023
On-line Info
11. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Praktické postupy v daňové problematice příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
MV ČR
AK/VE-277/2022;
MV ČR
AK/PV-589/2022
On-line Info
11. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku - videokonference
MV ČR
AK/VE-338/2022;
MV ČR
AK/PV-683/2022
On-line Info
12. 4. 2024
pátek
obsazeno
Identifikace a základní možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0688-SP/PC/VP
On-line Info
12. 4. 2024
pátek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
16. 4. 2024
úterý
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-10/2022;
MV ČR
AK/PV-11/2022
On-line Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - videokonference
MV ČR
AK/VE-189/2023;
MV ČR
AK/PV-389/2023
On-line Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP
MV ČR
AK/VE-348/2022;
MV ČR
AK/PV-701/2022
Ostrava Info
19. 4. 2024
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
19. 4. 2024
pátek
obsazeno
Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
MPSV ČR
A2021/0685-SP/VP
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Občanské sňatky od A do Z - videokonference
MV ČR
AK/VE-413/2022;
MV ČR
AK/PV-858/2022
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Liberec Info
24. 4. 2024
středa
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
24. 4. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1315-SP/VP.
MV ČR AK/VE-37/2021;
MV ČR AK/PV-49/2021
On-line Info
26. 4. 2024
pátek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Nařízení Rady (EU) 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (účinné od 1. 8. 2022)
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
Brno Info
26. 4. 2024
pátek
obsazeno
Nejlepší zájem, slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech nebo při řešení jejich obtížné situace
MPSV ČR
A2022/0534-SP
On-line Info
2. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
9. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Správa analogových, digitálních a hybridních dokumentů pro potřeby veřejné správy dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-449/2022;
MV ČR
AK/PV-950/2022
On-line Info
10. 5. 2024
pátek
obsazeno
Příprava rodičů na střídavou péči - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0152-SP/PC
On-line Info
10. 5. 2024
pátek
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Ústí nad Labem Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech - videokonference
Včetně novely účinné od 1. ledna 2024
MV ČR
AK/VE-125/2023;
MV ČR
AK/PV-248/2023
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Kronika a kronikářská praxe - videokonference
MV ČR
AK/PV-543/2020
On-line Info
15. 5. 2024
středa
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
A2022
On-line Info
15. 5. 2024
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
Ostrava Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku - videokonference
MV ČR
AK/VE-489/2022;
MV ČR
AK/PV-1013/2022
On-line Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP
MV ČR
AK/VE-348/2022;
MV ČR
AK/PV-701/2022
Zlín Info
17. 5. 2024
pátek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Nařízení Rady (EU) 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (účinné od 1. 8. 2022)
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
On-line Info
17. 5. 2024
pátek
obsazeno
Motivace jako prostředek k profesnímu i osobnímu rozvoji pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0690-SP/PC/VP
On-line Info
17. 5. 2024
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
Ostrava Info
17. 5. 2024
pátek
obsazeno
Příprava na průběh inspekce sociálních služeb
MPSV ČR
A2023/0692-SP/PC/VP
On-line Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Cizozemské listiny a rozhodnutí – aplikace mezinárodního práva v praxi. Videokonference
MV ČR
AK/VE-412/2022;
MV ČR
AK/PV-855/2022
On-line Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-12/2015
Praha Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenční školení.
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
22. 5. 2024
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
On-line Info
23. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-114/2019;
MV ČR
AK/PV-192/2019
Praha Info
23. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-199/2022;
MV ČR
AK/PV-425/2022
On-line Info
24. 5. 2024
pátek
obsazeno
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
MPSV ČR
A2021/1302-SP
On-line Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování
MV ČR
AK/VE-176/2020;
MV ČR
AK/PV-265/2020
Liberec Info