Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Vidimace a legalizace
Pozornost bude věnována i novele zákona týkající se změn v ověřování listin, legalizaci podpisů a uvádění některých nových údajů do ověřovací knihy
Akreditace: MV ČR
AK/VE-27/2017;
MV ČR
AK/PV-33/2017
Lektor: Mgr. Jitka Kunešová
Přihlásit
Termín konání: 24. 11. 2020 Číslo kurzu (VS): 20592C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Seminář je určen úředníkům, kteří vykonávají agendu vidimace a legalizace v režimu zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň těm úředníkům, kteří se připravují na složení zkoušky podle tohoto zákona.

Přínos kurzu:


Cílem semináře je seznámit účastníky s platnými právními předpisy na úseku vidimace a legalizace, případně je připravit na složení zkoušky z vidimace a legalizace. Hlavním cílem programu je prohloubení znalosti úředníků, kteří již agendu vidimace a legalizace vykonávají.

Program kurzu:


1. Úvod


2. Legislativní rámec problematiky vidimace a legalizace

 • Stávající platná legislativa upravující problematiku vidimace a legalizace,
 • další právní normy mající vztah k problematice vidimace a legalizace.

3. Působnost na úseku vidimace a legalizace

 • Vedení vzorů otisků úředních razítek,
 • vedení podpisových vzorů ověřujících osob.

4. Vidimace, legalizace a jejich evidence (ověřovací kniha)

 • Základní pojmy,
 • způsoby provádění,
 • kdy se vidimace nebo legalizace neprovede,
 • vyznačení vidimace a legalizace,
 • obsah ověřovací doložky,
 • legalizace za účasti dvou svědků,
 • vedení ověřovací knihy,
 • uložení ověřovací knihy,
 • provádění oprav v ověřovací knize.

5. Způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace

 • Odborná způsobilost k provádění vidimace a legalizace,
 • zkouška z vidimace a legalizace (přihláška ke zkoušce, obsah a náležitosti zkoušky).

6. Správní poplatky za provedení vidimace a legalizace

 •  Vyměření a vybírání správního poplatku,
 • placení správního poplatku,
 • osvobození od správního poplatku.

7. Odmítnutí provedení vidimace a legalizace


8. Provedení vidimace a legalizace notářem


9. Postup zařazení obecního úřadu do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.


10. Praktické provedení vidimace a legalizace

 • Praktické příklady,
 • problematika viditelných zajišťovacích prvků, ukázky listin,
 • seznámení s aktuálními stanovisky Ministerstva vnitra a dalších ústředních správních úřadů).

11. Závěr

 • Dotazy, diskuze.


Poznámka:

Pozornost bude věnována i novele zákona týkající se změn v ověřování listin, legalizaci podpisů a uvádění některých nových údajů do ověřovací knihy