Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
3. 2. 2023
pátek
obsazeno
Pracovní právo v sociálních službách - praktický přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0949-SP/PC/VP
On-line Info
3. 2. 2023
pátek
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
7. 2. 2023
úterý
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
7. 2. 2023
úterý
obsazeno
Tvorba a čerpání FKSP v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-11/2023;
MV ČR
AK/PV-28/2023
On-line Info
8. 2. 2023
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
9. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Občanský zákoník a bytové spoluvlastnictví
MV ČR
AK/VE-178/2020;
MV ČR
AK/PV-267/2020
On-line Info
9. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
On-line Info
10. 2. 2023
pátek
obsazeno
Komunikace s rodinnými příslušníky klientů v sociálních službách
MPSV ČR
A2020/0761-SP/PC/VP
On-line Info
10. 2. 2023
pátek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy - videokonference
Kurz zohlední nejnovější změny ohledně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a proces atestace elektronických systémů spisové služby. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-10/2022;
MV ČR
AK/PV-11/2022
On-line Info
14. 2. 2023
úterý
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Vážení účastníci, z technických důvodů je seminář v původním termínu 7. 2. 2023 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 14. 2. 2023. Velmi se omlouváme za komplikace. Výklad současně platných předpisů a také postupů podle projednávané rekodifikace v této oblasti.
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
14. 2. 2023
úterý
obsazeno
Pěstounská péče a osvojení
MPSV ČR
A2021/1301-SP
On-line Info
14. 2. 2023
úterý
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
16. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910 - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/PV-817/2021
On-line Info
16. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-26/2022;
MV ČR
AK/PV-40/2022
On-line Info
16. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Kamerové systémy v obci a podmínky pro jejich využití - videokonference
MV ČR
AK/VE-425/2022;
MV ČR
AK/PV-877/2022
On-line Info
17. 2. 2023
pátek
obsazeno
Sociální práce s dítětem, které se dopouští protiprávního chování
MPSV ČR
A2022/0799-SP/PC
On-line Info
17. 2. 2023
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
21. 2. 2023
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
21. 2. 2023
úterý
obsazeno
Právní úprava odpadového hospodářství v kontextu úřední praxe - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-391/2021;
MV ČR
AK/PV-662/2021
On-line Info
21. 2. 2023
úterý
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0418-SP.
MV ČR AK/VE-174/2021;
MV ČR AK/PV-306/2021
On-line Info
23. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Praktické postupy v daňové problematice příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-277/2022;
MV ČR
AK/PV-589/2022
On-line Info
23. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Ochrana a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-339/2022;
MV ČR
AK/PV-684/2022
On-line Info
23. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vidimace a legalizace - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-415/2022;
MV ČR
AK/PV-860/2022
On-line Info
24. 2. 2023
pátek
obsazeno
Identifikace a základní možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky v sociální oblasti
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0688-SP/PC/VP
On-line Info
28. 2. 2023
úterý
obsazeno
Kronika a kronikářská praxe - videokonference
MV ČR
AK/PV-543/2020
On-line Info
28. 2. 2023
úterý
obsazeno
Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) - videokonference
MV ČR
AK/VE-318/2021;
MV ČR
AK/PV-530/2021
On-line Info
28. 2. 2023
úterý
obsazeno
Nejlepší zájem, slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech nebo při řešení jejich obtížné situace
MPSV ČR
A2022/0534-SP
On-line Info
1. 3. 2023
středa
obsazeno
Adaptace seniora při nástupu do sociální služby
MPSV ČR
A2022/0560-SP/PC
On-line Info
2. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
2. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Aplikace zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě
MPSV ČR
A2022/0770-SP/PC
On-line Info
2. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-138/2022;
MV ČR
AK/PV-279/2022
On-line Info
3. 3. 2023
pátek
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
A2022
On-line Info
3. 3. 2023
pátek
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
3. 3. 2023
pátek
obsazeno
Vybrané relaxační techniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0559-SP/PC/VP
On-line Info
7. 3. 2023
úterý
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku - videokonference
MV ČR
AK/VE-482/2022;
MV ČR
AK/PV-1006/2022
On-line Info
7. 3. 2023
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky na stavební práce - videokonference
MV ČR
AK/VE-32/2022;
MV ČR
AK/PV-52/2022
On-line Info
7. 3. 2023
úterý
obsazeno
Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky
MPSV ČR
A2022/0948-SP/VP
On-line Info
8. 3. 2023
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
On-line Info
9. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Konkurzní řízení na pozici ředitele školy/školského zařízení z pohledu zřizovatele - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-191/2021;
MV ČR
AK/PV-326/2021
On-line Info
9. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu - videokonference
MV ČR
AK/VE-349/2022;
MV ČR
AK/PV-702/2022
On-line Info
9. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany ve zvláštním řízení soudním v péči o děti – základní přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0419-SP/PC.
MV ČR AK/VE-175/2021;
MV ČR AK/PV-307/2021
On-line Info
10. 3. 2023
pátek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
Účastníci budou informováni o novelizaci úhrad za poskytování sociálních služeb a doporučeném postupu MPSV k uvedené problematice. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
10. 3. 2023
pátek
obsazeno
Správa místních poplatků - videokonference
MV ČR
AK/VE-384/2020;
MV ČR
AK/PV-566/2020
On-line Info
14. 3. 2023
úterý
obsazeno
Technický dozor Stavebníka (investora) v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
Včetně aktualit z nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
On-line Info
14. 3. 2023
úterý
obsazeno
Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel - videokonference
MV ČR
AK/VE-189/2021;
MV ČR
AK/PV-323/2021
On-line Info
14. 3. 2023
úterý
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR AK/VE-36/2021;
MV ČR AK/PV-48/2021
On-line Info
16. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
DPH u příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkajíí se nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-223/2022;
MV ČR
AK/PV-486/2022
On-line Info
16. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Písemná a elektronická komunikace v úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-408/2021;
MV ČR
AK/PV-687/2021
On-line Info
16. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
17. 3. 2023
pátek
obsazeno
Správa analogových, digitálních a hybridních dokumentů pro potřeby veřejné správy dle platné legislativy - videokonference
Kurz zohlední nejnovější změny ohledně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a proces atestace elektronických systémů spisové služby. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-449/2022;
MV ČR
AK/PV-950/2022
On-line Info
21. 3. 2023
úterý
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků - videokonference
MV ČR
AK/VE-200/2022;
MV ČR
AK/PV-426/2022
On-line Info
21. 3. 2023
úterý
obsazeno
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-149/2021;
MV ČR
AK/PV-262/2021
On-line Info
21. 3. 2023
úterý
obsazeno
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/1298-SP/PC/PP
On-line Info
23. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
On-line Info
23. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky - zadávací řízení krok za krokem - videokonference
MV ČR
AK/VE-311/2022;
MV ČR
AK/PV-632/2022
On-line Info
23. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
Vážení účastníci, z důvodu nemoci je seminář v původním termínu 26. 1. 2023 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 23. 3. 2023. Velmi se omlouváme za komplikace.
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
23. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
S důrazem na aktuální právní úpravu po novelizaci 1. 1. 2023.
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
24. 3. 2023
pátek
obsazeno
Motivace jako prostředek k profesnímu i osobnímu rozvoji pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0690-SP/PC/VP
On-line Info
24. 3. 2023
pátek
obsazeno
Dítě v rodičovském konfliktu
MPSV ČR
A2022/0148-SP/PC
On-line Info
24. 3. 2023
pátek
obsazeno
Základní principy ochrany spotřebitele/klienta sociálních služeb
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/1299-SP/PC
On-line Info
28. 3. 2023
úterý
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
28. 3. 2023
úterý
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-373/2020;
MV ČR
AK/PV-553/2020
On-line Info
29. 3. 2023
středa
obsazeno
Základy komunikace se seniory a její specifika
MPSV ČR
A2022/0953-SP/PC/VP
On-line Info
30. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Specifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního ve věcech dopravně-liniových staveb - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
AK/VE-152/2022 ;
AK/PV-300/2022
On-line Info
30. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech - videokonference
MV ČR
AK/VE-134/2022;
MV ČR
AK/PV-260/2022
On-line Info
30. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP.
MV ČR AK/VE-177/2021;
MV ČR AK/PV-309/2021
On-line Info
31. 3. 2023
pátek
obsazeno
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0778-SP/PC/VP
On-line Info
4. 4. 2023
úterý
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
4. 4. 2023
úterý
obsazeno
GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-10/2022
On-line Info
4. 4. 2023
úterý
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-198/2022;
MV ČR
AK/PV-424/2022
On-line Info
5. 4. 2023
středa
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
5. 4. 2023
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
On-line Info
11. 4. 2023
úterý
obsazeno
Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek
MPSV ČR
A2022/0155-SP/PC
On-line Info
11. 4. 2023
úterý
obsazeno
Vymáhání pohledávek - videokonference
MV ČR
AK/VE-405/2022;
MV ČR
AK/PV-848/2022
On-line Info
11. 4. 2023
úterý
obsazeno
Písemnosti a vnitřní předpisy v pracovněprávních vztazích v prostředí ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-13/2023;
MV ČR
AK/PV-31/2023
On-line Info
13. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Český jazyk v kontextu potřeb veřejné správy – videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-363/2022;
MV ČR
AK/PV-729/2022
On-line Info
13. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
14. 4. 2023
pátek
obsazeno
Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0563-SP/PC/VP
On-line Info
14. 4. 2023
pátek
obsazeno
Rizikoví rodiče, rizikové děti - syndrom CAN v praxi sociální práce
MPSV ČR
A2022/0950-SP
On-line Info
18. 4. 2023
úterý
obsazeno
Vedení agendy ztrát a nálezů pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-376/2020;
MV ČR
AK/PV-556/2020
On-line Info
18. 4. 2023
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
18. 4. 2023
úterý
obsazeno
Povolení užívání staveb a změny v jejich užívání - videokonference
Výklad současně platných předpisů a také postupů podle projednávané rekodifikace v této oblasti.
MV ČR
AK/VE-407/2022;
MV ČR
AK/PV-850/2022
On-line Info
20. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb veřejného sektoru - videokonference
MV ČR
AK/VE-329/2022;
MV ČR
AK/PV-659/2022
On-line Info
20. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-338/2022;
MV ČR
AK/PV-683/2022
On-line Info
20. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-133/2022;
MV ČR
AK/PV-259/2022
On-line Info
21. 4. 2023
pátek
obsazeno
Základní principy komunikace s agresivním klientem
MPSV ČR
A2020/0016-SP/PC/VP
On-line Info
21. 4. 2023
pátek
obsazeno
Možnosti sociální práce s rodinou v azylovém domě
MPSV ČR
A2022/0149-SP/PC
On-line Info
21. 4. 2023
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
Kurz zohlední nejnovější změny ohledně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a proces atestace elektronických systémů spisové služby. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
25. 4. 2023
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
On-line Info
25. 4. 2023
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR AK/VE-313/2022;
MV ČR
AK/PV-635/2022
On-line Info
25. 4. 2023
úterý
obsazeno
Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy
MPSV ČR
A2021/0686-SP/VP
On-line Info
27. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku - videokonfrerence
MV ČR
AK/VE-489/2022;
MV ČR
AK/PV-1013/2022
On-line Info
27. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Úvod do sociální práce s manipulativními rodiči
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2019/1185 - SP/PC/VP
On-line Info
27. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
28. 4. 2023
pátek
obsazeno
Práce s klienty s různými typy demence
MPSV ČR
A2022/0568-SP/PC
On-line Info
2. 5. 2023
úterý
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
On-line Info
2. 5. 2023
úterý
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
MPSV ČR
A 2022/0530-SP
On-line Info
3. 5. 2023
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
On-line Info
4. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vnitřní předpisy školských příspěvkových organizací – videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-341/2022;
MV ČR
AK/PV-688/2022
On-line Info
4. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o střetu zájmů v aktuálním znění pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-131/2022;
MV ČR
AK/PV-257/2022
On-line Info
4. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
5. 5. 2023
pátek
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0084 -SP/PC/PP/VP
On-line Info
5. 5. 2023
pátek
obsazeno
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0654-SP/PC
On-line Info
9. 5. 2023
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
On-line Info
9. 5. 2023
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
10. 5. 2023
středa
obsazeno
Aktivizace seniorů, základní metody, otázky a cíle
MPSV ČR
A2022/0945-SP/PC
On-line Info
11. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-312/2022;
MV ČR
AK/PV-633/2022
On-line Info
11. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Cizozemské listiny a rozhodnutí – aplikace mezinárodního práva v praxi. Videokonference
MV ČR
AK/VE-412/2022;
MV ČR
AK/PV-855/2022
On-line Info
12. 5. 2023
pátek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
12. 5. 2023
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
16. 5. 2023
úterý
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR AK/VE-36/2021;
MV ČR AK/PV-48/2021
On-line Info
18. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-160/2022;
MV ČR
AK/PV-325/2022
On-line Info
18. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-199/2022;
MV ČR
AK/PV-425/2022
On-line Info
19. 5. 2023
pátek
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2019/0674-SP/PC/VP
On-line Info
19. 5. 2023
pátek
obsazeno
Revize spisového plánu a řádu - videokonference
Kurz zohlední nejnovější změny ohledně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a proces atestace elektronických systémů spisové služby. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-87/2021;
MV ČR
AK/PV-137/2021
On-line Info
19. 5. 2023
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
On-line Info
23. 5. 2023
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
23. 5. 2023
úterý
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
On-line Info
23. 5. 2023
úterý
obsazeno
Právní úprava odpadového hospodářství v kontextu úřední praxe - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-391/2021;
MV ČR
AK/PV-662/2021
On-line Info
25. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
25. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
On-line Info
25. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
Včetně novely zákona o ochraně spotřebitele, která přináší posílení ochrany spotřebitelů v online prostředí, preventivní kontrolu zneužívajících ujednání ve formulářových smlouvách. Změn doznává i dozor v oblasti ochrany spotřebitele.
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
26. 5. 2023
pátek
obsazeno
Pohled dítěte na domácí násilí
MPSV ČR
A2022/0533-SP/PC
On-line Info
26. 5. 2023
pátek
obsazeno
Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2019/0033-SP/PC/VP
On-line Info
30. 5. 2023
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
30. 5. 2023
úterý
obsazeno
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak podpořit zvládnutí nepříznivé sociální situace dítětem
MPSV ČR
A2021/0088-SP/PC/PP
On-line Info
30. 5. 2023
úterý
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
1. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-343/2022;
MV ČR
AK/PV-690/2022
On-line Info
1. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně
MV ČR
AK/VE-235/2014;
MV ČR
AK/PV-515/2014
On-line Info
1. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
2. 6. 2023
pátek
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
2. 6. 2023
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
6. 6. 2023
úterý
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
On-line Info
6. 6. 2023
úterý
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
6. 6. 2023
úterý
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
7. 6. 2023
středa
obsazeno
Individuální plánování průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími klienty
MPSV ČR
A2022/0769-SP/PC
On-line Info
8. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Krizové situace v rodině očima dítěte
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0532-SP
On-line Info
8. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
8. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - videokonfrerence
MV ČR
AK/VE-496/2022;
MV ČR
AK/PV-1026/2022
On-line Info
9. 6. 2023
pátek
obsazeno
Efektivní a profesionální zvládání konfliktních situací
MPSV ČR
A2020/0017-SP/PC/VP
On-line Info
9. 6. 2023
pátek
obsazeno
Příprava rodičů na střídavou péči - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0152-SP/PC
On-line Info
13. 6. 2023
úterý
obsazeno
Matrika a rodinné právo - videokonference
MV ČR
AK/VE-414/2022;
MV ČR
AK/PV-859/2022
On-line