Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
Lektor: Ing. Tomáš Pösl
Přihlásit
Termín konání: 6. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22515C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Vzdělávací program je určen především pro kontrolní pracovníky z územních samosprávných celků a všech dalších orgánů veřejné správy, ale i pro další orgány (např. státní inspekce aj.),  kteří vykonávají kontrolní činnost a postupují dle kontrolního řádu.

Přínos kurzu:


Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky se všemi instituty zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolní řád je účinný od 1. 1. 2014 a jeho přijetím a přijetím dalších legislativních změn by mělo být dosaženo sjednocení procesněprávní úpravy kontrolních činností vykonávaných ve veřejné správě. Kontrolní řád je aplikovatelný na většinu kontrolních činností ve veřejné správě. V rámci programu bude rovněž vysvětlen vztah této normy ke správnímu řádu. Zvláštní pozornost bude věnována kontrolám územních samosprávných celků a kontrolám příspěvkových organizací ÚSC.
Cílem je kromě vysvětlení nových institutů a postupů diskutovat na praktických aplikačních případech o jednotlivých aspektech kontrolní činnosti. 

Program kurzu:


1. Úvod

 • Úvod do problematiky.
 • Legislativní proces vzniku kontrolního řádu.

2. Působnost kontrolního řádu

 • Úkony předcházející kontrole.
 • Kontrolní orgán.
 • Kontrolovaná osoba.
 • Kontrolující, druhy pověření.

3. Práva a povinnosti kontrolujících

 • Protokol a kontrole.
 • Námitkové řízení.
 • Další nové instituty kontrolního řádu.

4. Vztah ke správnímu řádu

 • Specifika kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti obcí a kontroly příspěvkových organizací ÚSC.

5. Závěr

 • Diskuze, odpovědi na otázky.


Poznámka: