Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
Lektor: Mgr. Petr Dvořák
Přihlásit
Termín konání: 20. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22512C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků působících zejména na odborech životního prostředí. Program je přínosný i pro úředníky. kteří se zabývají hospodařením s lesy v majetku obce.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je prohloubení a rozšíření znalostí úředníků veřejné správy, zejména působících v rámci odborů životního prostředí na úrovni ORP a krajských úřadů, v oblasti legislativy upravující oblast prevence a regulace nepůvodních invazních druhů.

Program kurzu:

 

1. Úvod do problematiky


2. Evropské předpisy upravující problematiku invazivních nepůvodních druhů

 • Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.
 • Nařízení Rady (ES) 708/2007, o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře.
 • Prováděcí nařízení komise (EU) 2016/1141 („unijní seznam“).
 • Aktualizace unijního seznamu.
 • Prováděcí nařízení komise (EU) 2017/1263.
 • Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1262.

3. Předpisy ČR upravující problematiku invazivních nepůvodních druhů

 • Zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů.
 • Změna zákona o ochraně přírody a krajiny.
 • Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání.
 • Změna lesního zákona.
 • Změna vodního zákona.
 • Změna zákona o myslivosti.
 • Změna zákona o rybářství.
 • Změna zákona o rostlinolékařské péči.

4. Aktuální informace 

 • Očekávaný legislativní vývoj.

5. Závěr

 • Dotazy.
 • Diskuse.

Poznámka: