Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Živnostenský zákon
Akreditace: MV ČR
AK/VE-151/2022;
MV ČR
AK/PV-299/2022
Lektor: JUDr. Marek Šimek
Přihlásit
Termín konání: 8. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22480
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2700 Kč
Místo konání: Olomouc Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Theresian hotel & Spa, Javoříčská 5, Olomouc
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen především úředníkům ÚSC působících na úseku živnostenského úřadu.

Přínos kurzu:

 

Seminář si za klade za cíl seznámit jeho účastníky s právní úpravou na úseku živnostenského podnikání, a to zejména co do základních institutů živnostenského podnikání, procesu vzniku ohlašovacích a koncesovaných živností, zrušení či zániku oprávnění, apod., a to s ohledem na stávající judikaturu v této oblasti. Hlavním cílem je tak upozornit na stěžejní práva a povinnosti vyplývající pro orgány veřejné správy z této právní úpravy v návaznosti na práva a povinnosti podnikatelských subjektů.

Program kurzu:

 

1. Úvod do problematiky

 • Základní pojmy.
 • Pozitivní a negativní vymezení živnosti. 

2. Druhy živností

 • Živnosti ohlašovací.
 • Živnosti koncesované.

3. Práva a povinnosti podnikatelů

 • Přerušení a pozastavení provozování živnosti.
 • Zánik a zrušení živnostenského oprávnění.

4. Dozorová činnost na úseku živnostenského podnikání

 • Zahájení kontroly.
 • Práva a povinnosti dozorových orgánů a kontrolovaných.
 • Procesní postup kontroly.
 • Protokol o kontrole.

5. Judikatura v oblasti živnostenského podnikání a kontroly


6. Ochrana osobních údajů na úseku živnostenského podnikání


7. Závěr

 • Dotazy, diskuse.

Poznámka: