Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
Lektor: JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 13. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22420C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen všem úředníkům ÚSC, v jejichž náplni práce je zveřejňování dokumentů na úřední desce, a těm, kteří zodpovídají za obsah elektronické úřední desky a informací zveřejňovaných na internetové stránce obce (sekretariát, webmaster apod.).

Přínos kurzu:

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s povinnostmi při vedení úřední desky jak po formální stránce, tak po obsahové. Dále budou účastníci seznámeni v přehledné formě s informacemi, které musí každá obec zveřejňovat na své internetové stránce a jaké sankce plynou za nedodržení povinnosti zveřejnit vybrané dokumenty. Stěžejním cílem kurzu je na praktických příkladech prohloubit znalosti a dovednosti při vedení úřední desky a spravování internetové stránky obce.

Program kurzu:

 

1. Úřední deska

 • Formální náležitosti úřední desky (náležitosti, forma). 
 • Rozsah dokumentů, které je třeba zveřejnit (dokumenty zveřejňované podle zákona o obcích, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dražební vyhlášky apod.). 
 • Elektronická versus digitální úřední deska.

2. Soubor povinně zveřejňovaných informací 

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – formát zveřejňovaných informací. 
 • Vyhláška č. 442/2006  515/2020 Sb. – struktura a obsah.

3. Další tipy na zveřejňované informace

 • Význam vizuálního stylu a dodržování ČSN 01 6910. 
 • Správné používání hlavičkového papíru a razítek. 
 • Ochrana osobních údajů ve zveřejněných dokumentech.

4. Sankce za nedodržení povinnosti zveřejnit řádně dokumenty 

 • Podle správního řádu. 
 • Podle zákona o obcích. 
 • Podle jiných právních předpisů.

5. Aplikace konkrétních příkladů v praxi 


6. Závěr

 • Dotazy, diskuze.

Poznámka: