Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
Akreditace: MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Lektor: Mgr. Martin Kraus
Přihlásit
Termín konání: 1. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22400
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2700 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen těm úředníkům ÚSC, kteří se v rámci své odborné činnosti podílejí na aplikaci zákona o registru smluv a uveřejňování smluv v registru smluv.

Přínos kurzu:

 

Účelem semináře je účastníky seznámit s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně informací týkajících se novel tohoto zákona. Posluchači se dozvědí, kde hledat informace, co a jak v registru smluv uveřejňovat, co dělat, když smlouva není uveřejněna a je zrušena od počátku, jak aplikovat výjimky, jaké jsou formy kontroly a odpovědnosti, jak vyplňovat metadata, jak používat formuláře umístěné na Portálu veřejné správy sloužící k různým operacím se záznamem v registru smluv včetně vlastního uveřejňování smluv v registru smluv a jak pracovat s informačním systémem registru smluv. Nedílnou součástí semináře je i teorie, jejíž pochopení účastníkům pomůže lépe aplikovat jednotlivé instituty v praxi. Bude probrán celý zákon v aktuálním znění ustanovení po ustanovení, budou uvedeny základy aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a právní úpravy ochrany osobních údajů, což jsou právní předpisy aspekty důležité pro správnou aplikaci zákona o registru smluv. Účastníci se seznámí i se vztahem zákona o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Program kurzu:

 

1. Úvod - obecně o zákonu

 • Obecné představení problematiky. 
 • Představení zákona. 
 • Vysvětlení základních principů. 
 • Informační zdroje – kde a jak hledat informace.

2. Aplikace zákona

 • Povinné subjekty. 
 • Uveřejňované dokumenty. 
 • Hodnota předmětu plnění.

3. Výjimky z povinnosti uveřejnění


4. Uveřejňování smluv

 • Formát uveřejňovaných informací. 
 • Metadata. 
 • Způsob uveřejnění.

5. Následky neuveřejnění smlouvy

 • Účinnost smluv. 
 • Absolutní neplatnost smluv.

6. Další skutečnosti nezbytné pro aplikaci

 • Veřejné zakázky. 
 • Úřední deska. 
 • Předpokládaný legislativní vývoj.

7. Závěr

 • Dotazy, diskuze.

Poznámka: