Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
20. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
MV ČR
AK/VE-375/2019
;
MV ČR
AK/PV-604/2019
On-line Info
20. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
Účastníci budou rovněž seznámeni s novelou lesního zákona číslo 90/2019 Sb. účinnou od 2.4.2019 a novelou číslo 314/2029 Sb. účinnou od 29.11.2019
MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
On-line Info
25. 1. 2022
úterý
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
Výklad bude doplněn o nejnovější judikaturu týkající se aplikace přestupkového zákona a bude opřen o praktické zkušenosti se správním trestáním na úseku stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
On-line Info
25. 1. 2022
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
Pozornost bude věnována novému zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů, vstupujícímu v platnost 1. 1. 2022.
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
27. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava odpadového hospodářství v kontextu úřední praxe - videokonference
Kurz se bude věnovat všem novinkám, zejména z pohledu samospráv a ve vazbě na novou vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady. Účastníci také získají informace, jak postupovat v případě kontroly i jaké mají obce kontrolní pravomoci a možnosti.
MV ČR
AK/VE-391/2021;
MV ČR
AK/PV-662/2021
On-line Info
27. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
CzechPOINT@office a základní registry v agendě evidence obyvatel - videokonference
MV ČR
AK/VE-12/2022;
MV ČR
AK/PV-13/2022
On-line Info
27. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech
MV ČR
AK/VE-91/2019;
MV ČR
AK/PV-150/2019
On-line Info
28. 1. 2022
pátek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0458-SP/PC
On-line Info
28. 1. 2022
pátek
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
Účastníci budou seznámeni s novelou zákona platnou od 1. 1. 2022.
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
1. 2. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
MV ČR
AK/VE-195/2019;
MV ČR
AK/PV-323/2019
On-line Info
2. 2. 2022
středa
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
3. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky. Videokonference
Včetně novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících. Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0418-SP.
MV ČR AK/VE-174/2021;
MV ČR AK/PV-306/2021
On-line Info
3. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace
MV ČR
AK/VE-304/2016;
MV ČR
AK/PV-587/2016
On-line Info
3. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
Vzhledem k očekávaným legislativním změnám, budou posluchači upozorněni na všechny zákonodárcem přijaté změny právních předpisů
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
4. 2. 2022
pátek
obsazeno
Základní principy komunikace s agresivním klientem
MPSV ČR
A2020/0016-SP/PC/VP
On-line Info
8. 2. 2022
úterý
obsazeno
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0691-SP/PC
MV ČR
AK/VE-21/2022;
MV ČR
AK/PV-35/2022
On-line Info
8. 2. 2022
úterý
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
Probrány budou rozsáhlé změny v exekucích a výkonu rozhodnutí, které s sebou přinesly novelizace v roce 2021 a 2022.
MPSV ČR
A2021/0084 -SP/PC/PP/VP
On-line Info
10. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
On-line Info
10. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Matrika a rodinné právo
MV ČR
AK/VE-322/2016;
MV ČR
AK/PV-621/2016
On-line Info
10. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-149/2021;
MV ČR
AK/PV-262/2021
On-line Info
11. 2. 2022
pátek
obsazeno
Revize spisového plánu a řádu - videokonference
Kurz zohledňuje zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.
MV ČR
AK/VE-87/2021;
MV ČR
AK/PV-137/2021
On-line Info
15. 2. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
Pozornost bude věnována také novele stavebního zákona a správního řádu provedené zákonem č. 403/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
15. 2. 2022
úterý
obsazeno
Veřejnoprávní subjekty jako věřitel i rádce v problematice oddlužení
MV ČR
AK/VE-376/2019;
MV ČR
AK/PV-605/2019
On-line Info
17. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky. Videokonference
Včetně novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících. Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP.
MV ČR AK/VE-178/2021;
MV ČR AK/PV-310/2021
On-line Info
17. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Písemná a elektronická komunikace v úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-408/2021;
MV ČR
AK/PV-687/2021
On-line Info
17. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky
MV ČR
AK/VE-228/2019;
MV ČR
AK/PV-367/2019
On-line Info
18. 2. 2022
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
18. 2. 2022
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
Účastníci budou seznámeni se změnami v oblasti exekučního řízení, které jsou účinné od 1. ledna 2022. Jedná se zejména o zastavování exekucí, u nichž jistina nepřesahuje 1.500,- Kč či novinky v právech a povinnostech všech účastníků řízení.
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
18. 2. 2022
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0287-SP/VP
Zlín Info
22. 2. 2022
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení
MV ČR
AK/VE-190/2018;
MV ČR
AK/PV-316/2018
On-line Info
22. 2. 2022
úterý
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Včetně změn vyplývajících ze zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) a z jeho novely provedené zákonem č. 403/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
24. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
24. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Posluchači budou seznámeni se změnami, které přináší novela zákona č. 250/2016 Sb. účinná od 1. 2. 2022, např. zmírnění kvalifikačních požadavků, napravení nejasností a chyb v zákoně.
MV ČR
AK/VE-32/2017;
MV ČR
AK/PV-40/2017
On-line Info
24. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
On-line Info
25. 2. 2022
pátek
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
On-line Info
25. 2. 2022
pátek
obsazeno
Identifikace a základní možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0688-SP/PC/VP
On-line Info
1. 3. 2022
úterý
obsazeno
Občanské sňatky od A do Z
MV ČR
AK/VE-353/2019;
MV ČR
AK/PV-570/2019
On-line Info
1. 3. 2022
úterý
obsazeno
Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování soc. služby)
MPSV ČR
A2021/0797-SP/PC/VP
On-line Info
1. 3. 2022
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
Vzhledem k očekávaným legislativním změnám, budou posluchači upozorněni na všechny zákonodárcem přijaté změny právních předpisů
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
3. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
3. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací
MV ČR
AK/VE-308/2016;
MV ČR
AK/PV-591/2016
On-line Info
3. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany ve zvláštním řízení soudním v péči o děti – základní přehled problematiky. Videokonference
Včetně novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících. Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0419-SP/PC.
MV ČR
AK/VE-176/2021;
MV ČR
AK/PV-308/2021
On-line Info
4. 3. 2022
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
Kurz zohledňuje zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
8. 3. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
8. 3. 2022
úterý
obsazeno
Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
MPSV ČR
A2020/0283-SP/VP
On-line Info
8. 3. 2022
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
10. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
10. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
Probrány budou rozsáhlé změny v exekucích a výkonu rozhodnutí, které s sebou přinesly novelizace v roce 2021 a 2022.
MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
On-line Info
10. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí
MV ČR
AK/VE-114/2019;
MV ČR
AK/PV-192/2019
On-line Info
11. 3. 2022
pátek
obsazeno
Hodnocení ředitelů škol/školských zařízení z pohledu zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-337/2020;
MV ČR
AK/PV-503/2020
On-line Info
11. 3. 2022
pátek
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
On-line Info
15. 3. 2022
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP
MV ČR AK/VE-229/2019;
MV ČR AK/PV-368/2019
On-line Info
15. 3. 2022
úterý
obsazeno
Praktické aspekty správního řízení o dopravních přestupcích
MV ČR
AK/PV-35/2016
On-line Info
15. 3. 2022
úterý
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování - videokonference
MV ČR
AK/VE-482/2021;
MV ČR
AK/PV-808/2021
On-line Info
16. 3. 2022
středa
obsazeno
Vybrané aspekty porozumění dětem v pěstounské péči - jak na výchovu dětí v pěstounské péči
MPSV ČR
A2019/0128-SP/PC
On-line Info
17. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci
MV ČR
AK/VE-274/2019;
MV ČR
AK/PV-425/2019
On-line Info
17. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
17. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910 - videokonference
MV ČR
AK/PV-817/2021
On-line Info
18. 3. 2022
pátek
obsazeno
Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
MPSV ČR
A2020/0288-SP/PC/PP
On-line Info
18. 3. 2022
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0287-SP/VP
Ostrava Info
22. 3. 2022
úterý
obsazeno
Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) - videokonference
MV ČR
AK/VE-318/2021;
MV ČR
AK/PV-530/2021
On-line Info
22. 3. 2022
úterý
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
Vyložen bude i nový institut mezitímního rozhodnutí a další nové postupy po novele liniového zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-181/2020;
MV ČR
AK/PV-270/2020
České Budějovice Info
22. 3. 2022
úterý
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2019/0674-SP/PC/VP
On-line Info
24. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Úvod do sociální práce s manipulativními rodiči
MPSV ČR
A2019/1185 - SP/PC/VP
On-line Info
24. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
25. 3. 2022
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
Účastníci budou seznámeni se změnami v oblasti exekučního řízení, které jsou účinné od 1. ledna 2022. Jedná se zejména o zastavování exekucí, u nichž jistina nepřesahuje 1.500,- Kč či novinky v právech a povinnostech všech účastníků řízení.
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
České Budějovice Info
25. 3. 2022
pátek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
29. 3. 2022
úterý
obsazeno
Technický dozor Stavebníka (investora) v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
On-line Info
29. 3. 2022
úterý
obsazeno
Vedení agendy ztrát a nálezů pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-376/2020;
MV ČR
AK/PV-556/2020
On-line Info
29. 3. 2022
úterý
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků
MV ČR
AK/VE-143/2019;
MV ČR
AK/PV-232/2019
On-line Info
31. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Občanský zákoník a bytové spoluvlastnictví - videokonference
MV ČR
AK/VE-4/2021;
MV ČR
AK/PV-6/2021
On-line Info
31. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
On-line Info
31. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Finanční kontrola ve veřejné správě - teorie, praxe i výhled do budoucnosti
MV ČR
AK/PV-367/2016
On-line Info
1. 4. 2022
pátek
obsazeno
Správa analogových, digitálních a hybridních dokumentů pro potřeby veřejné správy dle platné legislativy
Kurz zohledňuje zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.
MV ČR
AK/VE-26/2017;
MV ČR
AK/PV-32/2017
On-line Info
1. 4. 2022
pátek
obsazeno
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0778-SP/PC/VP
On-line Info
5. 4. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o odpovědnosti veřejné moci - vyřizování uplatněných nároků. Videokonference
MV ČR
AK/VE-85/2021;
MV ČR
AK/PV-135/2021
On-line Info
5. 4. 2022
úterý
obsazeno
Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi
MV ČR
AK/VE-170/2018;
MV ČR
AK/PV-293/2018
On-line Info
6. 4. 2022
středa
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
7. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy
Probrány budou rozsáhlé změny v exekucích a výkonu rozhodnutí, které s sebou přinesly novelizace v roce 2021 a 2022.
MV ČR
AK/VE-199/2016;
MV ČR
AK/PV-354/2016
On-line Info
8. 4. 2022
pátek
obsazeno
Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0459-SP/PC/VP
On-line Info
8. 4. 2022
pátek
obsazeno
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0654-SP/PC
On-line Info
12. 4. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR
AK/VE-516/2021;
MV ČR
AK/PV-883/2021
On-line Info
12. 4. 2022
úterý
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
České Budějovice Info
12. 4. 2022
úterý
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
21. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích
MV ČR
AK/VE-374/2019;
MV ČR
AK/PV-603/2019
On-line Info
21. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Úřední a obchodní korespondence
MV ČR
AK/VE-234/2014;
MV ČR
AK/PV-514/2014
On-line Info
22. 4. 2022
pátek
obsazeno
Komunikace s rodinnými příslušníky klientů v sociálních službách
MPSV ČR
A2020/0761-SP/PC/VP
On-line Info
22. 4. 2022
pátek
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
26. 4. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
On-line Info
26. 4. 2022
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě
MV ČR
AK/VE-317/2021;
MV ČR
AK/PV-529/2021
České Budějovice Info
26. 4. 2022
úterý
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení - videokonference
Vyložen bude i nový institut mezitímního rozhodnutí a další nové postupy po novele liniového zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-373/2020;
MV ČR
AK/PV-553/2020
On-line Info
28. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi
MV ČR
AK/PV-85/2016
On-line Info
28. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak podpořit zvládnutí nepříznivé sociální situace dítětem
MPSV ČR
A2021/0088-SP/PC/PP
On-line Info
28. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Plzeň Info
29. 4. 2022
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
Účastníci budou seznámeni se změnami v oblasti exekučního řízení, které jsou účinné od 1. ledna 2022. Jedná se zejména o zastavování exekucí, u nichž jistina nepřesahuje 1.500,- Kč či novinky v právech a povinnostech všech účastníků řízení.
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
29. 4. 2022
pátek
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
29. 4. 2022
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0287-SP/VP
Plzeň Info
3. 5. 2022
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
3. 5. 2022
úterý
obsazeno
Úvod do poradenství ve věci svéprávnosti a opatrovnictví u zletilých fyzických osob
MPSV ČR
A2021/1180-SP/PC
On-line Info
3. 5. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o střetu zájmů v aktuálním znění pro potřeby ÚSC
MV ČR
AK/VE-266/2017;
MV ČR
AK/PV-486/2017
On-line Info
5. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP
MV ČR
AK/VE-36/2021;
MV ČR
AK/PV-48/2021
České Budějovice Info
5. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
MPSV ČR
A2021/1302-SP
On-line Info
5. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
5. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
6. 5. 2022
pátek
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
10. 5. 2022
úterý
obsazeno
Pěstounská péče a osvojení
MPSV ČR
A2021/1301-SP
On-line Info
10. 5. 2022
úterý
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
Ostrava Info
12. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
Olomouc Info
12. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
MV ČR
AK/VE-375/2019
;
MV ČR
AK/PV-604/2019
On-line Info
13. 5. 2022
pátek
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
Probrány budou rozsáhlé změny v exekucích a výkonu rozhodnutí, které s sebou přinesly novelizace v roce 2021 a 2022.
MPSV ČR
A2021/0084 -SP/PC/PP/VP
On-line Info
13. 5. 2022
pátek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy
Kurz zohledňuje zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.
MV ČR
AK/PV-86/2016
On-line Info
17. 5. 2022
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně
MV ČR
AK/VE-60/2019;
MV ČR
AK/PV-105/2019
On-line Info
17. 5. 2022
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
Ústí nad Labem Info
17. 5. 2022
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
18. 5. 2022
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
Ostrava Info
18. 5. 2022
středa
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
18. 5. 2022
středa
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0287-SP/VP
On-line Info
19. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910
MV ČR
AK/PV-114/2013
Ústí nad Labem Info
19. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy
MPSV ČR
A2021/0686-SP/VP
On-line Info
20. 5. 2022
pátek
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
Ostrava Info
20. 5. 2022
pátek
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
On-line Info
24. 5. 2022
úterý
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP
MV ČR AK/VE-37/2021;
MV ČR AK/PV-49/2021
On-line Info
24. 5. 2022
úterý
obsazeno
Detence v zařízení sociálních služeb
MPSV ČR
A2019/0096-SP/PC/VP
On-line Info
24. 5. 2022
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Zaměřeno také na „nové“ povinnosti vyplývající pro ÚSC ze zák. č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Ostrava Info
24. 5. 2022
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona
Vzhledem k očekávaným legislativním změnám, budou posluchači upozorněni na všechny zákonodárcem přijaté změny právních předpisů
MV ČR
AK/VE-383/2020;
MV ČR
AK/PV-565/2020
Ostrava Info
24. 5. 2022
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení
MV ČR
AK/VE-190/2018;
MV ČR
AK/PV-316/2018
Liberec Info
26. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky
Včetně novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících. Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0418-SP.
MV ČR
AK/VE-173/2021;
MV ČR
AK/PV-305/2021
České Budějovice Info
26. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
26. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
Ostrava Info
26. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Liberec Info
26. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
MPSV ČR
A2021/1298-SP/PC/PP
On-line Info
26. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Jak popsat výsledky kontroly a auditu v prostředí ÚSC
MV ČR
AK/VE-304/2018;
MV ČR
AK/PV-541/2018
On-line Info
31. 5. 2022
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
Seminář se dotkne připravovaných změn spotřebitelského práva.
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
31. 5. 2022
úterý
obsazeno
Vidimace a legalizace
MV ČR
AK/VE-27/2017;
MV ČR
AK/PV-33/2017
On-line Info
2. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky. Videokonference
Včetně novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících. Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP.
MV ČR AK/VE-178/2021;
MV ČR AK/PV-310/2021
On-line Info
3. 6. 2022
pátek
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2019/0674-SP/PC/VP
On-line Info
7. 6. 2022
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
Vzhledem k očekávaným legislativním změnám, budou posluchači upozorněni na všechny zákonodárcem přijaté změny právních předpisů
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
7. 6. 2022
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád
MV ČR
AK/VE-164/2020;
MV ČR
AK/PV-236/2020
České Budějovice Info
9. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
Spisová služba a archivace dokumentů
Kurz zohledňuje zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.
MV ČR
AK/VE-236/2014;
MV ČR
AK/PV-516/2014
On-line Info
9. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2019/0033-SP/PC/VP
Liberec Info
9. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky
MV ČR
AK/VE-382/2017;
MV ČR
AK/PV-747/2017
Ostrava Info
10. 6. 2022
pátek
obsazeno
Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
Probrány budou rozsáhlé změny v exekucích a výkonu rozhodnutí, které s sebou přinesly novelizace v roce 2021 a 2022.
MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
On-line Info
14. 6. 2022
úterý
obsazeno
Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2019/0033-SP/PC/VP
Plzeň Info
14. 6. 2022
úterý
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky
Včetně novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících. Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP
MV ČR
AK/VE-177/2021;
MV ČR
AK/PV-309/2021
Ostrava Info
14. 6. 2022
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení
MV ČR
AK/VE-190/2018;
MV ČR
AK/PV-316/2018
Brno Info
14. 6. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR
AK/VE-516/2021;
MV ČR
AK/PV-883/2021
On-line Info
14. 6. 2022
úterý
obsazeno
Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon)
MV ČR
AK/VE-319/2021;
MV ČR
AK/PV-531/2021
Liberec Info
14. 6. 2022
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
On-line Info
15. 6. 2022
středa
obsazeno
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou)
MPSV ČR
A2021/0086-SP/PC
České Budějovice Info
16. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-149/2021;
MV ČR
AK/PV-262/2021
On-line Info
16. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
MV ČR
AK/VE-189/2018;
MV ČR
AK/PV-315/2018
On-line Info
17. 6. 2022
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0287-SP/VP
Pardubice Info
17. 6. 2022
pátek