Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací
Akreditace: MV ČR
AK/VE-308/2016;
MV ČR
AK/PV-591/2016
Lektor: JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 30. 1. 2020 Číslo kurzu (VS): 20287
Tisk
Čas konání: 9:00 - 13:30 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 5
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Seminář je určen všem úředníkům ÚSC, v jejichž náplni práce je zveřejňování dokumentů na úřední desce a těm, kteří zodpovídají za obsah elektronické úřední desky a informací zveřejňovaných na internetové stránce obce (sekretariát, webmaster apod.).

Přínos kurzu:


Cílem kurzu je seznámit účastníky s povinnostmi při vedení úřední desky jak po formální stránce, tak po obsahové. Dále budou účastníci seznámeni v přehledné formě s informacemi, které musí každá obec zveřejňovat na své internetové stránce a jaké sankce plynou za nedodržení povinnosti zveřejnit vybrané dokumenty. Stěžejním cílem kurzu je na praktických příkladech prohloubit znalosti a dovednosti při vedení úřední desky a spravování internetové stránky obce.  

Program kurzu:

 

1. Úřední deska

 • formální náležitosti úřední desky
 • rozsah dokumentů, které je třeba zveřejnit
 • elektronická úřední deska

2. Soubor povinně zveřejňovaných informací

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • vyhláška č. 442/2006 Sb.

3. Další tipy na zveřejňované informace

 • přehled základních rubrik internetové stránky obce (struktura webové stránky)
 • co obce běžně zveřejňují dobrovolně

4. Sankce za nedodržení povinnosti zveřejnit řádně dokumenty

 • podle správního řádu
 • podle zákona o obcích
 • podle jiných právních předpisů

5. Aplikace konkrétních příkladů v praxi


6. Závěr

 • dotazy
 • diskuze