Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Kontrola sociálních služeb
Akreditace: MPSV ČR
2016/0680-PC/SP/VP
Lektor: Mgr. Petr Mach
Přihlásit
Termín konání: 30. 1. 2020 Číslo kurzu (VS): 20207
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: České Budějovice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Všem úředníkům ze sociálních odborů, sociálním pracovníkům úřadů a pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb, kteří přicházejí v rámci svých pracovních povinností do kontaktu s problematikou kontroly sociálních služeb. 

Přínos kurzu:

Kurz se zaměřuje na získání základního přehledu o šíři kontrol, s kterými se mohou setkat poskytovatelé sociálních služeb při své činnosti, a to od kontroly zaměřené na ochranu práv až po finanční záležitosti (např. čerpání finančních prostředků). Jedním z hlavních zaměření je právě inspekce poskytování sociálních služeb a kontrola registračních podmínek, neboť se jedná o dvě specifické kontroly v systému sociálních služeb, a to nejen z pohledu jejich zákonné úpravy vyplývající jak ze zákona o sociálních službách, kontrolního řádu, ale také z konkrétní procesních  způsobů odhalování nedostatků. Toto může poskytovateli také dopomoci k nastavení interních kontrolních mechanismů. 

Program kurzu:

 

1. Úvod


2. Přehled základních kontrol a oblastí, které mohou být v rámci sociálních služeb kontrolovány, a procesních

    skutečností v rámci kontrolního řádu.


3. Kontroly zaměřující se na oblast finanční, ochranu osobních údajů a další oblasti, včetně možnosti nastavení 

    interních kontrolních mechanismů.


4. Kontroly zaměřující se na oblast finanční a na ochranu osobních údajů.


5. Inspekce poskytování sociálních služeb, její konkrétní průběh a výstupy - zaměření se na průběh inspekce a

    způsob odhalování jednotlivých nedostatků.


6. Závěr programu, shrnutí obsahu, dotazy, diskuzePoznámka: