Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910
Akreditace: MV ČR
AK/PV-114/2013
Lektor: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 3. 12. 2020 Číslo kurzu (VS): 20721
Tisk
Čas konání: 9:00 - 13:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: České Budějovice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice
Počet vyuč. hodin: 4,5
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zaměstnancům úřadů státní správy a místní samosprávy jakož i všem dalším zaměstnancům, kteří v rámci svého pracovního zařazení vytvářejí písemnosti obchodní či úřední povahy.

Přínos kurzu:

Cílem semináře je seznámit úředníky státní správy a samosprávy a další účastníky se zásadami, které uvádí norma  ČSN 01 6910 pro grafickou úpravu obchodních a úředních dopisů a jiných typů úředních písemností zpracovaných textovými editory. Účastníci zároveň získají informace o tom, co všechno norma upravuje a jakou má závaznost, co dělat, pokud se liší interní norma instituce či úřadu od normy ČSN, případně pokud je norma v rozporu s Pravidly českého pravopisu či Internetovou jazykovou příručkou ÚJČ AV ČR.

Program kurzu:


1. Všeobecný úvod

 • Informace o závaznosti normy ČSN a souvislostech s jinými jazykovými příručkami (do jaké míry je závazná, jak řešit, když se ČSN rozchází s interní normou úřadu apod.).
 • Informace o zdrojích poučení o češtině a úpravě písemností (tištěné a elektronické zdroje).

2. Základní zásady pravopisné a mluvnické, které upravuje norma ČSN a Pravidla českého pravopisu

 • Značky a iniciálové či jiné zkratky: 12 % x 12%; v IKEA x v Ikee; a. s.; doc. x Ing. apod.
 • Psaní dat a jiných časových a číselných údajů (např. peněžních částek).
 • Číselné řády a víceslovné číslovkové výrazy: mluvíme o 1 358 423 dokladech – o milion tři sta padesát osm tisíc čtyř(i) sta dvaceti třech dokladech.
 • Velká písmena: tituly, zkratky, funkce, organizace, obce apod.
 • Oslovování 5. pádem v úředních dopisech: pane Nováku/Svobodo/doktore apod.

3. Grafická stránka písemností

 • Celková úprava dopisů a dalších typů písemností (umístění jednotlivých informací, textový sloupec, tzv. „věc“, hlavička dopisu, odvolací údaje).
 • Náležitosti pro správné psaní adres.
 • Začátek a konec dopisu (oslovení, pozdrav, podpis, razítko, parafování, přílohy apod.).
 • Text dopisu (zvýrazňování textu, členění textu na odstavce, textový sloupec, psaní výčtů, několikastránkové dopisy apod.).
 • Úprava dalších typů písemností: e-mail, zápis ze schůze apod

4. Stylizace dopisu a dalších písemností

 • Na co si dát při vytváření formulací pozor, čemu se vyhnout (mnohoznačným a neobratným formulacím, komplikovaným a přetíženým souvětím), upozornění na nejčastější chyby.

Poznámka: