Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Právní a psychologické minimum úředníka veřejné správy
Akreditace: MV ČR
AK/PV-28/2016
Lektor: Mgr. Jiří Moskala, MPA
Přihlásit
Termín konání: 17. 12. 2020 Číslo kurzu (VS): 20622
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Program je určen pro úředníky ÚSC, zejména pak pro úředníky menších úřadů a pro ty, kteří si chtějí zopakovat, a tím i upevnit, své obecné znalosti o činnosti a vystupování úředníka ÚSC.

Přínos kurzu:

 Cílem vzdělávacího programu je představit v ucelené podobě penzum znalostí, které je v obecné rovině nezbytné pro činnost každého úředníka ÚSC. Prostřednictvím představení (zopakování) základních právních předpisů, možných organizačních členění úřadů ÚSC, personálního minima, komunikačních dovedností, a dovedností spojených s organizováním vlastní pracovní činnosti, přispět k efektivnějšímu chodu úřadů ÚSC, zejména pak obcí.

Program kurzu:

1. Úvod 

2. Pracujeme ve veřejné správě, a proto bychom měli znát základní právní předpisy vztahující se k naší práci.

 • Základní právní předpisy vztahujících se k výkonu práce úředníka
 • Zákon o obcích
 • Zákon o úřednících

3. Co bychom měli znát o úřadu jako o organizaci, kde pracujeme?

 • Vnitřní členění úřadu a kompetence v úřadu
 • Organizační řád
 • Pracovní řád
 • Další vnitřní předpisy úřadu

4. Na co se zaměřit v personálních materiálech?

 • Předávací protokoly
 • Pracovní smlouva
 • Platový výměr a další

5. Co bychom měli vědět o komunikaci?

 • Komunikace a komunikační dovednost
 • Umění vedení rozhovoru

6. Co je ještě dobré znát k pracovní pozici úředníka?

 • Které faktory ovlivňující pracovní výkon

7. Řešení konkrétních problémů na pracovišti.

 • Ve vztahu k nadřízeným a kolegům
 • Ve vztahu ke klientům

8. Závěr (diskuze, dotazy)

 

Poznámka: