Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
6. 3. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
On-line Info
7. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0417-SP
On-line Info
7. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) - videokonference
MV ČR
AK/VE-318/2021;
MV ČR
AK/PV-530/2021
On-line Info
7. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-143/2019;
MV ČR
AK/PV-232/2019
Praha Info
7. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-200/2022;
MV ČR
AK/PV-426/2022
On-line Info
7. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vnitřní předpisy školských příspěvkových organizací – videokonference
Vč. aktuálních změn právních předpisů, na základě kterých jsou vnitřní předpisy tvořené.
MV ČR
AK/VE-341/2022;
MV ČR
AK/PV-688/2022
On-line Info
8. 3. 2024
pátek
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
Účastníci kurzu budou seznámeni s legislativními návrhy vlády ke změnám v příspěvku na péči.
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
12. 3. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
České Budějovice Info
12. 3. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky na stavební práce - videokonference
Seminář obsahuje aktuální změny.
MV ČR
AK/VE-32/2022;
MV ČR
AK/PV-52/2022
On-line Info
12. 3. 2024
úterý
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
12. 3. 2024
úterý
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku - videokonference
Součástí semináře bude výklad o tzv. jednotném environmentálním stanovisku, zejména z hlediska procesních vazeb na EIA.
MV ČR
AK/VE-482/2022;
MV ČR
AK/PV-1006/2022
On-line Info
12. 3. 2024
úterý
obsazeno
Chyby v kontrolním řízení podle kontrolního řádu a jak se jich vyvarovat - videokonference
MV ČR
AK/VE-18/2024;
MV ČR
AK/PV-36/2024
On-line Info
12. 3. 2024
úterý
obsazeno
Chyby v kontrolním řízení podle kontrolního řádu a jak se jich vyvarovat
MV ČR
AK/VE-17/2024;
MV ČR
AK/PV-35/2024
Praha Info
13. 3. 2024
středa
obsazeno
Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0415-SP/PC/VP
Liberec Info
14. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Technický dozor Stavebníka (investora) v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
Seminář zahrnuje aktuální informace ve vazbě na nový stavební zákon a je rozšířen o právní úpravu funkce dozoru projektanta.
MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
On-line Info
14. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
Ve znění od 1. 1. 2024 v kontextu s jednotným environmentálním stanoviskem.
MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
On-line Info
15. 3. 2024
pátek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
MPSV ČR
A2022/0535-SP
On-line Info
15. 3. 2024
pátek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Nařízení Rady (EU) 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (účinné od 1. 8. 2022)
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
Ostrava Info
15. 3. 2024
pátek
obsazeno
Základy komunikace se seniory a její specifika
MPSV ČR
A2022/0953-SP/PC/VP
On-line Info
15. 3. 2024
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
Ostrava Info
19. 3. 2024
úterý
obsazeno
Písemnosti a vnitřní předpisy v pracovněprávních vztazích v prostředí ÚSC
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-14/2023;
MV ČR
AK/PV-32/2023
Praha Info
19. 3. 2024
úterý
obsazeno
Písemnosti a vnitřní předpisy v pracovněprávních vztazích v prostředí ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-13/2023;
MV ČR
AK/PV-31/2023
On-line Info
19. 3. 2024
úterý
obsazeno
Správa místních poplatků - videokonference
MV ČR
AK/VE-384/2020;
MV ČR
AK/PV-566/2020
On-line Info
19. 3. 2024
úterý
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2023/0078-SP/PC
Ostrava Info
19. 3. 2024
úterý
obsazeno
Jak popsat výsledky kontroly a auditu v prostředí ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-132/2022;
MV ČR
AK/PV-258/2022
On-line Info
19. 3. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Hradec Králové Info
19. 3. 2024
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
20. 3. 2024
středa
obsazeno
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak podpořit zvládnutí nepříznivé sociální situace dítětem
MPSV ČR
A2021/0088-SP/PC/PP
On-line Info
20. 3. 2024
středa
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
On-line Info
21. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0084 -SP/PC/PP/VP
On-line Info
21. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
21. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Ostrava Info
21. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pracovní právo v sociálních službách - praktický přehled problematiky
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z důvodu pracovní cesty lektorky je seminář v termínu 29. 2. zrušen. Náhradní termín se uskuteční 21. 3. 2024. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.
MPSV ČR
A2022/0949-SP/PC/VP
On-line Info
21. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Český jazyk v kontextu potřeb veřejné správy – videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-363/2022;
MV ČR
AK/PV-729/2022
On-line Info
21. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Český jazyk v kontextu potřeb veřejné správy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-364/2022;
MV ČR
AK/PV-730/2022
Praha Info
21. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1315-SP/VP.
MV ČR
AK/VE-36/2021;
MV ČR
AK/PV-48/2021
Liberec Info
22. 3. 2024
pátek
obsazeno
Sociální podnikání jako řešení problematiky zaměstnávání osob ze znevýhodněných cílových skupin
MV ČR
AK/VE-399/2023;
MV ČR
AK/PV-799/2023
Ústí nad Labem Info
26. 3. 2024
úterý
obsazeno
Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek
MPSV ČR
A2022/0155-SP/PC
On-line Info
26. 3. 2024
úterý
obsazeno
Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-11/2022;
MV ČR
AK/PV-12/2022
On-line Info
26. 3. 2024
úterý
obsazeno
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu - videokonference
Včetně stručné informace o této problematice podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-349/2022;
MV ČR
AK/PV-702/2022
On-line Info
26. 3. 2024
úterý
obsazeno
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Včetně stručné informace o této problematice podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-350/2022;
MV ČR
AK/PV-703/2022
Praha Info
26. 3. 2024
úterý
obsazeno
Vymáhání pohledávek - videokonference
MV ČR
AK/VE-405/2022;
MV ČR
AK/PV-848/2022
On-line Info
27. 3. 2024
středa
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
Brno Info
27. 3. 2024
středa
obsazeno
Nejlepší zájem, slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech nebo při řešení jejich obtížné situace
MPSV ČR
A2022/0534-SP
On-line Info
28. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Tvorba a čerpání FKSP v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
Včetně změn od 1. 1. 2024 a souvislostí s konsolidačním balíčkem.
MV ČR
AK/VE-11/2023;
MV ČR
AK/PV-28/2023
On-line Info
28. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Činnost ÚSC při výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu - videokonference
MV ČR
AK/VE-182/2023;
MV ČR
AK/PV-382/2023
On-line Info
2. 4. 2024
úterý
obsazeno
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-197/2023;
MV ČR
AK/PV-404/2023
On-line Info
2. 4. 2024
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-13/2022;
MV ČR
AK/PV-14/2022
On-line Info
2. 4. 2024
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-190/2018;
MV ČR
AK/PV-316/2018
Praha Info
3. 4. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
Ostrava Info
3. 4. 2024
středa
obsazeno
Agrese u dětí a mládeže – její příčiny, projevy a možnosti jak se s ní vyrovnávat
Vážení účastníci, z technických důvodů je seminář v původním termínu 13. 3. 2024 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 3. 4. 2024. Velmi se omlouváme za komplikace.
MPSV ČR
A2023/1005-SP/PC/PP/VP
On-line Info
3. 4. 2024
středa
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
Olomouc Info
4. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Ochrana před suchem - videokonference
MV ČR
AK/VE-15/2023;
MV ČR
AK/PV-33/2023
On-line Info
4. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-133/2022;
MV ČR
AK/PV-259/2022
On-line Info
5. 4. 2024
pátek
obsazeno
Pěstounská péče a osvojení
MPSV ČR
A2021/1301-SP
On-line Info
9. 4. 2024
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Výklad současně platných předpisů a postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
9. 4. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Jihlava Info
9. 4. 2024
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP
MV ČR
AK/VE-313/2022;
MV ČR
AK/PV-635/2022
On-line Info
9. 4. 2024
úterý
obsazeno
Spolupráce s mladým dospělým na řešení jeho sociální situace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/1194-SP/PC
Praha Info
9. 4. 2024
úterý
obsazeno
Spolupráce s mladým dospělým na řešení jeho sociální situace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/1194-SP/PC
On-line Info
10. 4. 2024
středa
obsazeno
Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/0283-SP/VP
Praha Info
10. 4. 2024
středa
obsazeno
Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0283-SP/VP
On-line Info
11. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Aplikace zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě
Včetně novely zákona s účinností od 1.11.2023.
MPSV ČR
A2022/0770-SP/PC
On-line Info
11. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Praktické postupy v daňové problematice příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
V aktuálním znění včetně aktuálních a připravovaných novel zákona.
MV ČR
AK/VE-277/2022;
MV ČR
AK/PV-589/2022
On-line Info
11. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-338/2022;
MV ČR
AK/PV-683/2022
On-line Info
11. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-337/2022;
MV ČR
AK/PV-682/2022
Praha Info
11. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pomocný analytický přehled (PAP)v účetní praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-51/2023;
MV ČR
AK/PV-99/2023
On-line Info
11. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Základní aspekty provázení rodin v krizi, v rozvodu i po rozvodu v praxi
MPSV ČR
A2023/0400-SP/PC
Liberec Info
12. 4. 2024
pátek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
16. 4. 2024
úterý
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
Včetně stručné informace o odstraňování staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
16. 4. 2024
úterý
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC
Včetně stručné informace o odstraňování staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-179/2020;
MV ČR
AK/PV-268/2020
Praha Info
16. 4. 2024
úterý
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
17. 4. 2024
středa
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
Ostrava Info
17. 4. 2024
středa
obsazeno
Krizové situace v rodině očima dítěte
MPSV ČR
A2022/0532-SP
On-line Info
17. 4. 2024
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
Plzeň Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP
MV ČR
AK/VE-348/2022;
MV ČR
AK/PV-701/2022
Ostrava Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-10/2022;
MV ČR
AK/PV-11/2022
On-line Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád
MV ČR
AK/VE-164/2020;
MV ČR
AK/PV-236/2020
Ostrava Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - videokonference
Na semináři budou zhodnoceny desetileté zkušenosti se zavedením pachtu v občanském zákoníku.
MV ČR
AK/VE-189/2023;
MV ČR
AK/PV-389/2023
On-line Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Přestupky se zahraniční účastí - videokonference
MV ČR
AK/VE-43/2024;
MV ČR
AK/PV-114/2024
On-line Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Přestupky se zahraniční účastí
MV ČR
AK/VE-45/2024;
MV ČR
AK/PV-116/2024
Praha Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Úřední a obchodní korespondence - videokonference
MV ČR
AK/VE-14/2024;
MV ČR
AK/PV-32/2024
On-line Info
19. 4. 2024
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
19. 4. 2024
pátek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
19. 4. 2024
pátek
obsazeno
Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
MPSV ČR
A2021/0685-SP/VP
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Liberec Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - zadávací řízení krok za krokem - videokonference
Seminář obsahuje aktuální změny.
MV ČR
AK/VE-311/2022;
MV ČR
AK/PV-632/2022
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-60/2019;
MV ČR
AK/PV-105/2019
Praha Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Občanské sňatky od A do Z - videokonference
MV ČR
AK/VE-413/2022;
MV ČR
AK/PV-858/2022
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Základní aspekty provázení rodin v krizi, v rozvodu i po rozvodu v praxi
MPSV ČR
A2023/0400-SP/PC
Olomouc Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Změny v povolování staveb ve vazbě na jednotlivé typy staveb - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2024;
MV ČR
AK/PV-27/2024
On-line Info
24. 4. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
24. 4. 2024
středa
obsazeno
Identifikace a základní možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0688-SP/PC/VP
On-line Info
24. 4. 2024
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
Praha Info
24. 4. 2024
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1315-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-36/2021;
MV ČR
AK/PV-48/2021
Praha Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1315-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-37/2021;
MV ČR
AK/PV-49/2021
On-line Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Rizikoví rodiče, rizikové děti - syndrom CAN v praxi sociální práce
MPSV ČR
A2022/0950-SP
Ostrava Info
26. 4. 2024
pátek
obsazeno
Sociální podnikání jako řešení problematiky zaměstnávání osob ze znevýhodněných cílových skupin - videokonference
MV ČR
AK/VE-392/2023;
MV ČR
AK/PV-792/2023
On-line Info
26. 4. 2024
pátek
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2023/1311-SP/PC/VP
On-line Info
26. 4. 2024
pátek
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
26. 4. 2024
pátek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Nařízení Rady (EU) 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (účinné od 1. 8. 2022)
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
Brno Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0778-SP/PC/VP
On-line Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení. Přednáška bude aktualizována o novelu vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství platnou od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Praha Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení. Přednáška bude aktualizována o novelu vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství platnou od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
Včetně novely zákona, s účinností od 1.1.2024.
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
2. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-149/2021;
MV ČR
AK/PV-262/2021
On-line Info
2. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
On-line Info
2. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
3. 5. 2024
pátek
obsazeno
Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0563-SP/PC/VP
On-line Info
9. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z technických důvodů je původní termín semináře 4. 4. 2024 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 9. 5. 2024. Děkujeme za pochopení. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-306/2016;
MV ČR
AK/PV-589/2016
Praha Info
9. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z technických důvodů je původní termín semináře 4. 4. 2024 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 9. 5. 2024. Děkujeme za pochopení. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
9. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Správa analogových, digitálních a hybridních dokumentů pro potřeby veřejné správy dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-449/2022;
MV ČR
AK/PV-950/2022
On-line Info
9. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek - videokonference
MV ČR
AK/VE-20/2024;
MV ČR
AK/PV-38/2024
On-line Info
10. 5. 2024
pátek
obsazeno
Příprava rodičů na střídavou péči - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0152-SP/PC
On-line Info
10. 5. 2024
pátek
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
On-line Info
10. 5. 2024
pátek
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Brno Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Ústí nad Labem Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Výklad současně platných předpisů a postupů podle změněných zvláštních právních předpisů.
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Zlín Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Kronika a kronikářská praxe - videokonference
MV ČR
AK/PV-543/2020
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Základní aspekty provázení rodin v krizi, v rozvodu i po rozvodu v praxi
MPSV ČR
A2023/0400-SP/PC
Ostrava Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Příprava podkladů pro jednání orgánů obce (zápisy, usnesení, jednací řády) – videokonference
MV ČR
AK/VE-237/2023;
MV ČR
AK/PV-492/2023
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech - videokonference
Včetně novely účinné od 1. ledna 2024. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-125/2023;
MV ČR
AK/PV-248/2023
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech
Včetně novely účinné od 1. ledna 2024. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-126/2023;
MV ČR
AK/PV-249/2023
Praha Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
MS Excel II. - Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
MV ČR
AK/VE-199/2014;
MV ČR
AK/PV-463/2014
Praha