Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Komunikace s rodinnými příslušníky klientů v sociálních službách
Akreditace: MPSV ČR
A2020/0761-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Přihlásit
Termín konání: 26. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22436C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Seminář je určen pracovníkům v sociálních službách, neziskovému sektoru a všem ostatním, kteří při své práci komunikují s rodinnými příslušníky klientů. Jejich práce na ně klade velmi výrazné nároky na komunikační dovednosti jak s uživateli služeb, tak i jejich rodinou. Cílem vzdělávacího programu je seznámit absolventy s problematikou komunikace s rodinou v kontextu sociálních práce. Naučit je porozumět prožitkům a pocitům rodinných příslušníků, včetně stresu, který je provází v souvislosti s vlastní nemožností pečovat o své blízké. Během semináře absolventi získají vhled do techniky efektivního vedení rozhovoru s rodinnými příslušníky, naučí se rozpoznat manipulaci ze strany rodinných příslušníků a jak na ni efektivně reagovat. Dokáží stanovit vlastní hranice při komunikaci s rodinnými příslušníky. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je praktický nácvik vedení rozhovoru s rodinou, kazuistická práce se zaměřením na kontext komunikace s rodinnými příslušníky a reflexe zkušenosti pracovníků sociální sféry.

Přínos kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu se seznámí se základy komunikace s rodinou klienta. Rozvine své komunikační dovednosti v efektivním vedení rozhovoru s rodinnými příslušníky a naučí se porozumět prožitkům a pocitům rodinných příslušníků, včetně stresu, který je provází v souvislosti vlastní nemožnosti pečovat o své blízké. Dále se absolventi semináře naučí rozpoznat manipulaci ze strany rodinných příslušníků a jak na ni efektivně reagovat. Naučí se také stanovit vlastní hranice při komunikaci s rodinnými příslušníky. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je praktický nácvik vedení rozhovoru s rodinou, kazuistická práce se zaměřením na kontext komunikace s rodinnými příslušníky a reflexe zkušeností pracovníků sociální sféry.

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektora a účastníků
 • očekávání
 • obavy
 • pravidla
 • průběh kurzu

2. Úvod do základů komunikace s rodinnými příslušníky

 • úvod do problematiky komunikace
 • rodina a navazování spolupráce s rodinou
 • praktické příklady a cvičení

3. Asertivita a manipulace

 • asertivita v rámci komunikace
 • role stresu rodinných příslušníků při komunikaci
 • rozpoznání manipulace a vhodná reakce
 • stanovování vlastních hranic v komunikaci
 • jak předcházet některým konfliktním situacím s rodinou

4. Efektivní vedení rozhovoru

 • prostředí pro vedení rozhovoru
 • empatie
 • zásady vedení efektivního rozhovoru
 • aktivní naslouchání
 • reflektování
 • praktické příklady a cvičení

 5. Závěr

 • rekapitulace obsahu
 • řízená diskuze
 • dotazy

Poznámka: