Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
26. 10. 2021
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
2. 11. 2021
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
4. 11. 2021
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
4. 11. 2021
čtvrtek
obsazeno
Školský zákon a jeho aktuální a plánované změny pro potřeby ÚSC
MV ČR
AK/VE-305/2016;
MV ČR
AK/PV-588/2016
On-line Info
9. 11. 2021
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
On-line Info
9. 11. 2021
úterý
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci
MV ČR
AK/VE-274/2019;
MV ČR
AK/PV-425/2019
On-line Info
11. 11. 2021
čtvrtek
obsazeno
Vidimace a legalizace
MV ČR
AK/VE-27/2017;
MV ČR
AK/PV-33/2017
On-line Info
11. 11. 2021
čtvrtek
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
16. 11. 2021
úterý
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z technických důvodů, jsme nuceni zrušit původní termín semináře 14. 12. 2021. Seminář se uskuteční v náhradním termínu 16. 11. 2021. Děkujeme za pochopení. Správná aplikace na základě ustálené praxe
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
On-line Info
16. 11. 2021
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně
V rámci všech seminářů jsou zmiňovány aktuálně platné novelizace i chystané změny zákona
MV ČR
AK/VE-235/2014;
MV ČR
AK/PV-515/2014
On-line Info
18. 11. 2021
čtvrtek
obsazeno
Občanské sňatky od A do Z
MV ČR
AK/VE-353/2019;
MV ČR
AK/PV-570/2019
On-line Info
18. 11. 2021
čtvrtek
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky
Včetně záměrů novely
MV ČR
AK/VE-228/2019;
MV ČR
AK/PV-367/2019
On-line Info
19. 11. 2021
pátek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
MV ČR
AK/VE-375/2019
;
MV ČR
AK/PV-604/2019
On-line Info
23. 11. 2021
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
23. 11. 2021
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
25. 11. 2021
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava odpadového hospodářství v kontextu úřední praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-391/2021;
MV ČR
AK/PV-662/2021
On-line Info
25. 11. 2021
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
On-line Info
26. 11. 2021
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
30. 11. 2021
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
30. 11. 2021
úterý
obsazeno
Matriční praxe a mezinárodní právo
MV ČR
AK/VE-301/2019;
MV ČR
AK/PV-478/2019
On-line Info
2. 12. 2021
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně
V rámci všech seminářů jsou zmiňovány aktuálně platné novelizace i chystané změny zákona
MV ČR
AK/VE-235/2014;
MV ČR
AK/PV-515/2014
On-line Info
3. 12. 2021
pátek
obsazeno
Občanský zákoník a bytové spoluvlastnictví - videokonference
MV ČR
AK/VE-4/2021;
MV ČR
AK/PV-6/2021
On-line Info
7. 12. 2021
úterý
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-192/2020;
MV ČR
AK/PV-290/2020
České Budějovice Info
7. 12. 2021
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
9. 12. 2021
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
16. 12. 2021
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi
MV ČR
AK/VE-94/2016;
MV ČR
AK/PV-139/2016
On-line Info
17. 12. 2021
pátek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy
MV ČR
AK/PV-86/2016
On-line Info
18. 1. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info