Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Ochrana spotřebitele - videokonference
Zákon o ochraně spotřebitele, včetně jeho novely č. 238/2020 Sb., účinné od 1. 7. 2020
Akreditace: ;
MV ČR
AK/PV-502/2020
Lektor: JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 22. 1. 2021 Číslo kurzu (VS): 21153C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen všem úředníkům ÚSC, kteří se v rámci své odborné činnosti věnují problematice ochrany spotřebitele, zejména pak úředníkům živnostenských odborů.

Přínos kurzu:

 

Cílem programu je seznámit účastníky se stávající právní úpravou v oblasti ochrany spotřebitele u nepotravinářských výrobků a služeb, zejména práv spotřebitelů při prodeji výrobků na trhu, jejich označování, zákaz nekalých obchodních praktik, bezpečnost výrobků atd., aktuální vývoj v oblasti ochrany spotřebitele na vnitrostátní i evropské úrovni.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, posluchačů, očekávání posluchačů od programu.

2. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 • Vymezení působnosti zákona – předmět a rozsah úpravy. 
 • Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb.
 • Zákaz používání nekalých obchodních praktik.  
 • Informační povinnosti - označování výrobků, reklamace. 
 • Další povinnosti související s nabízením a prodejem výrobků. 
 • Povinnosti související s konáním organizovaných akcí. 
 • Dozor nad dodržováním zákona - kontrolní působnost dozorových orgánů, ukládání opatření a sankcí.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


4. Obecně k ochraně spotřebitele v novém občanském zákoníku

 • Ustanovení NOZ vztahující se k problematice ochrany spotřebitele (zejm. zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách, prodej zboží mimo obchodní prostory a na dálku, záruky).

5. Budoucí aktivity v oblasti ochrany spotřebitele na národní a evropské úrovni

 • Nástin problematiky ochrany spotřebitele v zemích EU. 
 • Nástin budoucích aktivit v oblasti problematiky ochrany spotřebitele na národní i evropské úrovni.

6. Závěr

 • Rekapitulace, prostor pro dotazy.

Poznámka:

Zákon o ochraně spotřebitele, včetně jeho novely č. 238/2020 Sb., účinné od 1. 7. 2020