Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Vedení agendy ztrát a nálezů pro potřeby ÚSC - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-376/2020;
MV ČR
AK/PV-556/2020
Lektor: Mgr. Blanka Hanzelová
Přihlásit
Termín konání: 21. 1. 2021 Číslo kurzu (VS): 21133C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 7
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům ÚSC do jejichž činnosti náleží vedení agendy Ztrát a nálezů.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je představit účastníkům programu přehledným a komplexním způsobem principy vedení agendy Ztrát a nálezů. Účastníci se seznámí s příslušnými legislativními předpisy, praktickými postupy a souvisejícími lhůtami. Vzhledem k absenci závazných formulářů a právně závazných metodických postupů se program primárně opírá o rozbory reálných situací z přímé praxe a upozorňuje na obvyklé nedostatky vyskytující se ve vnitřních předpisech a směrnicích. Součástí programu je i tvorba doporučených vzorů formulářů.

Program kurzu:

 

1. Obecný úvod 

 • Ztráty a nálezy jako služba veřejnosti.
 • Důležitost zveřejňování nálezů a dodržení jednotlivých kroků celého řízení od přijetí nálezu po jeho vyřazení z evidence.
 • Role a provázanost této agendy s jinými povinnostmi veřejného orgánu státní moci.

2. Typické situace 

 • Nezavedení věci do evidence (zbraně, archiválie, zvířata, vraky, znečištěné, toxické a jiné věci). 
 • Anonymní nálezce.
 • Hromadné nálezy dopravců, obchodních center, atd.

3. Vzory formulářů a jejich srovnání s praxí účastníků 

 • Protokol o přijetí nálezu, prohlášení vlastníka.

4. Vnitřní pravidla/směrnice upravující agendu ztrát a nálezů 

 • Obvyklé nedostatky, návrhy vhodných formulací.

5. Diskuze 

 • Diskuze o praktických postupech, předvídatelných obtížích, chování fyzických osob nálezců a orgánů/subjektů obvykle nakládajících s nálezy. 
 • Důležitosti shody a spolupráce mezi veřejnými subjekty při snaze najít vlastníka nalezené věci.

6. Závěr

 • Prostor pro dotazy.

Poznámka: