Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
Akreditace: MPSV ČR
A2017/0331-SP/PC/VP
Lektor: PhDr. Jitka Crhová
Přihlásit
Termín konání: 22. 1. 2021 Číslo kurzu (VS): 21134C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2000 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Práce v sociální oblasti vyžaduje kromě nezbytné odbornosti a vlastního sebeztotožnění i značnou individuální psychickou odolnost. Program na tuto skutečnost citlivě reaguje tím způsobem, že prostřednictvím spojení teoretických poznatků a praktických aktivit, se jednak snaží odhalovat možné příčiny stresu a vzniku rizika vyhoření, a jednak, a to je pro program klíčové, představit metody jak těmto negativním jevům čelit. Program směřuje k cílené sebereflexi a správnému stanovování priorit v profesním i osobním životě jednotlivce, přičemž jeho součástí je i důraz kladený na dosažení schopnosti koncentrace na úkoly, umění soustředěné práce, a na každodenní cílené stanovování priorit v oblasti vykonávaných pracovních činností.

Přínos kurzu:

 

Absolventi programu se seznámí s problematikou stresu a vyhoření, s mechanismy jejich vzniku a na základě individuálního vypracování modelu rovnováhy v rámci praktických cvičení absolvují reflexi své vlastní situace. Absolventi se dále seznámí s možnostmi jak v sobě nacházet a mobilizovat zdroje síly, jak uvolňovat napětí tak, aby tím nebyli poškozováni oni sami, ani jejich klienti, očekávající vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Stěžejní součástí vzdělávání je nastavení obrany proti stresu a vyhoření - a to jak v dlouhodobém horizontu, tak také v nejrůznějších aktuálních stresových situacích a ochrana proti jejich negativnímu působení.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu. 

2. Stresory a salutory v našem životě

 • Definice pojmů, stresory a salutory v sociální oblasti. 

3. Model rovnováhy

 • Klíčové oblasti života. 
 • Význam modelu rovnováhy a jeho nastavení. 
 • Praktické aktivity.

4 . Jak dosáhnout rovnováhy

 • Redukce rolí. 
 • Stanovení osobních priorit. 
 • Další možnosti k dosažení rovnováhy. 
 • Praktické aktivity.

5. Obrana proti stresu a vyhoření

 • Základní metody zvládání stresu. 
 • Způsoby předcházení vyhoření a obrana proti němu. 
 • Praktické aktivity.

6. Osobní a profesní zralost - skutečná "prevence" stresu a vyhoření

 • Slaďování profesního a osobního života. 
 • Hledání rovnováhy. 
 • Osobní a profesní zralost.

7. Závěr

 • Rekapitulace; Řízená diskuze; Dotazování

Poznámka: