Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
Seminář se zaměřuje na aktuální emočně vypjatou situaci v souvislosti s Covid 19
Akreditace: MPSV ČR
A2020/0288-SP/PC/PP
Lektor: Bc. Blanka Miličková
Přihlásit
Termín konání: 15. 1. 2021 Číslo kurzu (VS): 21131C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2000 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Cílem kurzu je seznámit absolventy s problematikou emocí a jejich zvládání v péči o seniory. Náplní kurzu je pochopení principu fungování emocí, jejich funkce, rozdělení a charakteristika. Absolventi vzdělávací akce budou v rámci programu seznamováni s pojmem emoční inteligence a s významem tohoto fenoménu v rámci péče o seniory. Také budou absolventi kurzu v rámci programu seznámeni s typy stresu a zvládání stresových situací. Součástí kurzu bude praktický nácvik zvládání emocí se zaměřením na péči o seniory, který se bude odehrávat v rámci skupinových modelových situací.

Přínos kurzu:

Absolvent kurzu získá základní informace o lidských emocích, jejich vzniku, rozdělení a principech a o jejich vlivu v oblasti péče o seniory. Také si dále uvědomí důležitost zvládání vlastních emocí, seznámí se s tím, co to je emoční inteligence a jakou úlohu sehrává v rámci péče o seniory. Dále získá absolvent informace o prevenci vůči stresu. Též získá podnětné a prakticky využitelné poznatky o možném zvládání vlastních emocí a to v rámci řešení skupinových modelových situací.

Program kurzu:

1. Úvod    

 • představení lektora, kurzu - jeho obsahu a cíle
 • očekávání účastníků a jejich dosavadní zkušenosti

2. Co to jsou emoce?   

 • definice emocí 
 • teorie emocí a jednotlivé typy emocí s praktickými ukázkami a rozborem 
 • vlastnosti emocí 
 • poruchy emocí a jejich nadefinování

3. Emoce a jejich zvládání     

 • jakou formou lze emoce lze zvládat
 • verbální i neverbální forma zvládání emocí 
 • funkce emocí
 • emoční inteligence a její využití v péči o seniory 
 • aktivní naslouchání
 • emoce a jejich zvládání při péči se seniory s demencí

4. Emoční zátěž, syndrom vyhoření a jeho prevence       

 • rozbor a prevence stresu vzniklého emoční zátěží při zajištění péče o seniory 
 • skupinové modelové situace a jejich rozbor

5. Závěr       

 • rekapitulace obsahu kurzu 
 • diskuze 
 • dotazy

Poznámka:

Seminář se zaměřuje na aktuální emočně vypjatou situaci v souvislosti s Covid 19