Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Úvod do sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditace: MPSV ČR
A 2019/1183 - SP/PC/VP
Lektor: Bc. Alena Košťáková (dříve Reitmayerová)
Přihlásit
Termín konání: 22. 12. 2020 Číslo kurzu (VS): 20728C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1700 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Absolventi se seznámí s technikou intervenčně-diagnostického rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku problémového chování dětí a dospělých a dále pochopí jak rozhovorem získané informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klienta. Také pochopí principy vytváření intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování.

Přínos kurzu:

Cílem semináře je představit absolventům koncept čtyř cílů nevhodného chování, který umožňuje jiný úhel pohledu na problémové chování dětí a dospělých a otevírá prostor pro hledání účinných strategií intervence, prevence a podpory při řešení náročných situací nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách dále získají základní kompetence odhadnout ve kterém stádiu se klient nachází a jakou nejvhodnější podporu aktuálně potřebuje klient, aby se nevhodné chování zastavilo a nezhoršovalo se. Pracovník tak lépe dokáže klienta provázet jeho nepříznivou sociální situací.

Program kurzu:

1. Úvod

 • představení lektora
 • seznámení s obsahem programu

2. Základní teoretický rámec

 • cíle lidského chování - naplnění pocitu sounáležitosti jako ústřední motiv lidského směřování
 • subjektivní přesvědčení soukromá logika klienta, které způsobují nemožnost vhodné spolupráce s pracovníkem a změnu jeho nepříznivé situace
 • chybné cíle problémového chování v interakci s pracovníkem - upoutání pozornosti, potřeba moci, potřeba pomstít se, potřeba vyhnutí se neúspěchu

3. Intervenčně-diagnostický rozhovor

 • identifikace cílů problémového chování pomocí intervenčně-diagnostického rozhovor
 • kladení otázek, která otázka je podporou pro klienta a která brání rozhovoru vedoucímu ke zlepšení sociální situace klienta a zapojení se do vhodného řešení
 • příklady z praxe
 • praktické procvičení rozhovoru

4. Možností zvládání a reagování na problémové chování intervenční strategie preventivní strategie podpora a        dodávání odvahy

 • možností zvládání a reagování na problémové chování klienta
 • intervenční a preventivní strategie ze strany pracovníků
 • vhodná podpora a dodávání odvahy klientovi
 • zastavení současného stavu chování a zapojení klienta do řešení situace

5. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • řízená diskuze
 • dotazy

Poznámka: