Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vnitřní předpisy úřadů obcí a měst – jak na jejich tvorbu?
Akreditace: MV ČR
AK/VE-199/20019;
MV ČR
AK/PV-327/2019
Lektor: Mgr. Jiří Moskala, MPA
Přihlásit
Termín konání: 19. 12. 2019 Číslo kurzu (VS): 19753
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Pardubice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, a to zvláště těm, kteří se v rámci své činnosti věnují tvorbě vnitřních předpisů, ale i těm, kteří organizačně zajišťují jednání schůzí rad a zasedání zastupitelstva, nebo řeší personální problematiku.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je představit specifika přípravy, tvorby a využívání vnitřních předpisů úřadů a obcí, včetně legislativních norem tuto oblast upravujících (zákon o obcích, zákoník práce, zákon o úřednících územních samosprávných celků ad.) a navrhnout možný obsah a zaměření některých vnitřních předpisů, to vše se zaměřením na možnosti realizace efektivní řídící, organizační i personální politiky úřadů územních samosprávných celků.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, posluchačů, očekávání posluchačů od programu.

2. Obecný rámec tvorby vnitřních předpisů

 • Význam a funkce vnitřních předpisů. 
 • Členění vnitřních předpisů. 
 • Tvorba vnitřních předpisů a práce s nimi. 
 • Vydávání a schvalování vnitřních předpisů. 
 • Vnitřní předpis k tvorbě předpisů.

3. Aplikace souvisejících právních předpisů

 • Zákon o obcích. 
 • Zákoník práce. 
 • Zákon o úřednících ÚSC. 
 • Platové předpisy související.

4. Tvorba jednacích řádů

 • Jednací řád zastupitelstva. 
 • Jednací řád rady. 
 • Jednací řád výborů. 
 • Jednací řád komisí.

5. Tvorba předpisů v organizační a personální praxi

 • Organizační řád. 
 • Pracovní řád. 
 • Předpisy k hodnocení zaměstnanců. 
 • Předpisy k péči o zaměstnance. 
 • Předpisy platové a k odměňování. 
 • Další vnitřní předpisy.

6. Závěrečná diskuze a dotazy

Poznámka: