Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákoník práce. Aktuální změny a změny dalších souvisejících předpisů
Zákon č. 32/2019 Sb. - zrušení karenční doby od 1. 7. 2019
Akreditace: MV ČR
AK/VE-366/2015;
MV ČR
AK/PV-539/2015
Lektor: Mgr. Lenka Pavelková
Přihlásit
Termín konání: 17. 12. 2019 Číslo kurzu (VS): 19657
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Seminář je určen zejména pracovníkům působícím v oblasti personalistiky, mzdovým účetním, ekonomům, daňovým a účetním poradcům. Seminář však obsahuje zajímavé a přínosné informace i pro podnikatele, zástupce zaměstnavatelů a pro všechny další zájemce, kteří se s danou problematikou ve své praxi setkávají.  Je určen nejen pro personalisty, mzdové účetní, ekonomy, daňové a účetní poradce, ale i pro podnikatele, zástupce zaměstnavatelů, zaměstnance kontrolních útvarů a pro další zájemce, kteří se s danou problematikou ve své praxi setkávají.

Přínos kurzu:


Účastníci programu se seznámí nejen s aktuální právní úpravou zákoníku práce, ale i s očekávanými a připravovanými změnami v oblasti pracovního práva. Seminář dále věnuje pozornost vybraným problémům aplikace zákoníku práce v praxi a vyhrazuje dostatečný prostor pro odborné dotazy a diskuzi nad tématem a aktuální právní úpravou zákoníku práce. Cílem vzdělávacího programu je prohloubení odborných znalostí především personálních, mzdových a vedoucích pracovníků.

Program kurzu:


1. Úvod


2. Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce


3. Základní zásady pracovního práva a jejich použití v právní praxi

  • Použití občanského zákoníku v pracovním právu
  • Právní jednání (uzavírání a rozvazování smluv, jednostranná právní jednání)
  • Doba určitá
  • Počítání času
  • Změny provedené zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony (včetně zákoníku práce)

4. Pracovně-lékařské prohlídky a BOZP


5. Aktuální změny zákoníku práce a souvisejících předpisů

  • Aktuální změny zákoníku práce
  • Změny a zrušení dalších souvisejících předpisů
  • Jiné problémy aplikace zákoníku práce
  • Očekávané změny pracovního práva podle aktuálního stavu legislativních prací

6. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze


Poznámka:

Zákon č. 32/2019 Sb. - zrušení karenční doby od 1. 7. 2019