Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Praktické aspekty správního řízení o dopravních přestupcích
Akreditace: MV ČR
AK/PV-35/2016
Lektor: Mgr. David Marek
Přihlásit
Termín konání: 17. 6. 2021 Číslo kurzu (VS): 21224C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Seminář je určen zejména úředníkům městských a krajských úřadů, kteří se zabývají problematikou řešení přestupků v dopravě.

Přínos kurzu:


Cílem semináře je kvalifikované a komplexní prohloubení a aktualizace poznatků a vědomostí účastníků z oblasti procesní úpravy správního řízení, jehož předmětem je projednávání přestupků v dopravě. Důraz je kladen na procesní pochybení, kterých se (třeba i díky obstrukcím účastníků a jejich zástupců) správní orgány v průběhu řízení dopouštějí, a která jsou (často zbytečně) příčinou následného zrušení rozhodnutí v odvolacím řízení či při soudním přezkumu.

Program kurzu:


1. Úvod


2. Základní zásady činnosti správních orgánů

 • Základní zásady činnosti správních orgánů.
 • Zásady správního trestání.

3. Charakteristika a rozbor všech fází přestupkového řízení z praktického pohledu 

 • Postup před zahájením řízení a možnost využití podkladů v později zahájeném řízení.
 • Zahájení řízení a jeho náležitosti.
 • Zánik odpovědnosti za přestupek - běh lhůty.
 • Postup správního orgánu a úkony účastníků v průběhu řízení, obstrukce ze strany účastníků a jejich zástupců.
 • Dokazování, jeho náležitosti a rozsah.
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti.
 • Doručování.

4. Opravné prostředky

 • Opravné prostředky.
 • Soudní přezkum rozhodnutí, odklad jeho výkonu.

5. Závěr

 • Diskuze, dotazy.Poznámka: