Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
22. 1. 2021
pátek
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
Zákon o ochraně spotřebitele, včetně jeho novely č. 238/2020 Sb., účinné od 1. 7. 2020
MV ČR
AK/PV-502/2020
Praha Info
26. 1. 2021
úterý
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky
Včetně záměrů novely
MV ČR
AK/VE-228/2019;
MV ČR
AK/PV-367/2019
Praha Info
26. 1. 2021
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně
Pozornost bude věnována tzv. odpadové novele účinné od 1. 1. 2021 a novele jejíž účinnost byla posunuta na 1. 7. 2021.
MV ČR
AK/VE-235/2014;
MV ČR
AK/PV-515/2014
Praha Info
27. 1. 2021
středa
obsazeno
Vybrané relaxační techniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0457-SP/PC/VP
Praha Info
28. 1. 2021
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Praha Info
29. 1. 2021
pátek
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
Vážení účastníci, z technických důvodu jsme nuceni seminář v termínu 4. 12. zrušit. Náhradní termín se uskuteční 29.1. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
Praha Info
29. 1. 2021
pátek
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2017/0331-SP/PC/VP
Praha Info
2. 2. 2021
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
Stavby pozemních komunikací podle současné a připravované právní úpravy.
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
Praha Info
3. 2. 2021
středa
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0779-SP/PC/VP
Praha Info
4. 2. 2021
čtvrtek
obsazeno
Školský zákon a jeho aktuální a plánované změny pro potřeby ÚSC
vč. aktuálních novel
MV ČR
AK/VE-305/2016;
MV ČR
AK/PV-588/2016
Praha Info
5. 2. 2021
pátek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2017/0637-SP/PC
Praha Info
9. 2. 2021
úterý
obsazeno
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
MPSV ČR
A2018/0681-SP/PC/VP
Praha Info
11. 2. 2021
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Praha Info
12. 2. 2021
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
Praha Info
16. 2. 2021
úterý
obsazeno
Občanský zákoník a bytové spoluvlastnictví
Velká novela bytového spoluvlastnictví - účinná od 1.7.2020
MV ČR
AK/VE-178/2020;
MV ČR
AK/PV-267/2020
Praha Info
17. 2. 2021
středa
obsazeno
Základní principy empatické komunikace pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2017/0330-SP/PC/VP
Praha Info
18. 2. 2021
čtvrtek
obsazeno
Správa místních poplatků - videokonference
Seminář upozorní na legislativní novinky roku 2021
MV ČR
AK/VE-384/2020;
MV ČR
AK/PV-566/2020
Praha Info
19. 2. 2021
pátek
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
Praha Info
23. 2. 2021
úterý
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi
vč. novely a popisu COVID opatření v účetnictví a daních
MV ČR
AK/VE-405/2015;
MV ČR
AK/PV-590/2015
Praha Info
24. 2. 2021
středa
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
Praha Info
25. 2. 2021
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
Seminář je zaměřen také na poslední novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 403/2020 Sb. účinnou od 1.1.2020 a její dopady do praxe stavebních úřadů
MV ČR
AK/VE-195/2019;
MV ČR
AK/PV-323/2019
Praha Info
26. 2. 2021
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0287-SP/VP
Praha Info
2. 3. 2021
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky na stavební práce
Pozornost bude věnována tzv. odpadové novele účinné od 1. 1. 2021 a novele jejíž účinnost byla posunuta na 1. 7. 2021.
MV ČR
AK/VE-93/2016;
MV ČR
AK/PV-138/2016
Praha Info
3. 3. 2021
středa
obsazeno
Detence v zařízení sociálních služeb
MPSV ČR
A2019/0096-SP/PC/VP
Praha Info
4. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
Praha Info
5. 3. 2021
pátek
obsazeno
Právní úprava odpadového hospodářství v kontextu úřední praxe
MV ČR
AK/VE-228/2018;
MV ČR
AK/PV-397/2018
Praha Info
9. 3. 2021
úterý
obsazeno
Úvod do vybraných otázek - oblasti spolupráce sociálního pracovníka a opatrovníka (pro dospělé) a poskytovatelů zdravotních služeb
MPSV ČR
A2019/1395-SP/VP
Praha Info
9. 3. 2021
úterý
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
Praha Info
10. 3. 2021
středa
obsazeno
Základy komunikace se seniory a její specifika
MPSV ČR
A2018/0252-SP/PC/VP
Praha Info
11. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
Praha Info
12. 3. 2021
pátek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0458-SP/PC
Praha Info
16. 3. 2021
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
Místní komunikace a jejich význam pro vymezení koncepce veřejné dopravní infrastruktury v územně plánovací dokumentaci obcí, rozsah výkonu státní a majetkové správy nad místními komunikacemi
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
Praha Info
17. 3. 2021
středa
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2017/0331-SP/PC/VP
Praha Info
18. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce
MPSV ČR
A2019/1390-SP/VP
Praha Info
23. 3. 2021
úterý
obsazeno
Matrika a rodinné právo
Do programu jsou zahrnuty i informace o připravované novele
MV ČR
AK/VE-322/2016;
MV ČR
AK/PV-621/2016
Praha Info
24. 3. 2021
středa
obsazeno
Komunikace s rodinnými příslušníky klientů v sociálních službách
MPSV ČR
A2020/0761-SP/PC/VP
Praha Info
25. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
Praha Info
26. 3. 2021
pátek
obsazeno
Přehled působnosti správního řádu ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí
MPSV ČR
A2019/0519-SP/VP
Praha Info
30. 3. 2021
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád
Nově také se zaměřením na ochranu osobních údajů v rámci procesu kontroly
MV ČR
AK/VE-164/2020;
MV ČR
AK/PV-236/2020
Praha Info
31. 3. 2021
středa
obsazeno
Ochrana osobních údajů v sociálních službách a GDPR
MPSV ČR
A2017/0757-SP/PC/VP
Praha Info