Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
29. 9. 2022
čtvrtek
obsazeno
Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
Lektor se zaměří na prostředky obrany, které má povinný k dispozici a na možnosti, jak zmírnit následky exekuce. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
On-line Info
29. 9. 2022
čtvrtek
obsazeno
Kronika a kronikářská praxe - videokonference
MV ČR
AK/PV-543/2020
On-line Info
30. 9. 2022
pátek
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
30. 9. 2022
pátek
obsazeno
Pohled dítěte na domácí násilí
MPSV ČR
A2022/0533-SP/PC
On-line Info
4. 10. 2022
úterý
obsazeno
Odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů - videokonference
MV ČR
AK/VE-407/2021;
MV ČR
AK/PV-686/2021
On-line Info
4. 10. 2022
úterý
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
4. 10. 2022
úterý
obsazeno
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-349/2022;
MV ČR
AK/PV-702/2022
On-line Info
4. 10. 2022
úterý
obsazeno
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-350/2022;
MV ČR
AK/PV-703/2022
Praha Info
5. 10. 2022
středa
obsazeno
Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek
MPSV ČR
A2022/0155-SP/PC
On-line Info
6. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
DPH u příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-223/2022;
MV ČR
AK/PV-486/2022
On-line Info
6. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-196/2022;
MV ČR
AK/PV-422/2022
Praha Info
6. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-481/2021;
MV ČR
AK/PV-807/2021
On-line Info
6. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
MV ČR
AK/VE-375/2019
;
MV ČR
AK/PV-604/2019
On-line Info
6. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Úřední a obchodní korespondence
MV ČR
AK/VE-234/2014;
MV ČR
AK/PV-514/2014
Praha Info
6. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0779-SP/PC/VP
Ostrava Info
7. 10. 2022
pátek
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-179/2020;
MV ČR
AK/PV-268/2020
Praha Info
7. 10. 2022
pátek
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
7. 10. 2022
pátek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
11. 10. 2022
úterý
obsazeno
DPH u příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů
S připravovanými změnami navazujícími na novelu zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/PV-578/2015
České Budějovice Info
11. 10. 2022
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
11. 10. 2022
úterý
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit
MV ČR
AK/VE-139/2022;
MV ČR
AK/PV-280/2022
Ústí nad Labem Info
11. 10. 2022
úterý
obsazeno
Specifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního ve věcech dopravně-liniových staveb - videokonference
AK/VE-152/2022 ;
AK/PV-300/2022
On-line Info
11. 10. 2022
úterý
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
Pozornost bude věnována i návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
Praha Info
11. 10. 2022
úterý
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
Pozornost bude věnována i návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
On-line Info
12. 10. 2022
středa
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
Liberec Info
13. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování
MV ČR
AK/VE-176/2020;
MV ČR
AK/PV-265/2020
Olomouc Info
13. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Případová sociální práce zaměřená na jednání se zájemcem o sociální službu
MPSV ČR
A2022/0557-SP/PC/VP
On-line Info
13. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounská péče a osvojení
MPSV ČR
A2021/1301-SP
On-line Info
13. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Matriční praxe a mezinárodní právo
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-301/2019;
MV ČR
AK/PV-478/2019
Praha Info
13. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Matriční praxe a mezinárodní právo
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-301/2019;
MV ČR
AK/PV-478/2019
On-line Info
14. 10. 2022
pátek
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
Praha Info
14. 10. 2022
pátek
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
On-line Info
14. 10. 2022
pátek
obsazeno
Vybrané relaxační techniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0559-SP/PC/VP
On-line Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy - videokonference
Lektor se zaměří na aktuální problematiku exekučních předpisů a to včetně novel z let 2021 a 2022. Důraz bude kladen na praktické postupy z pohledu exekutora, oprávněného i dlužníka.
MV ČR
AK/VE-198/2022;
MV ČR
AK/PV-424/2022
On-line Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit
MV ČR
AK/VE-139/2022;
MV ČR
AK/PV-280/2022
České Budějovice Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0779-SP/PC/VP
Brno Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP
MV ČR AK/VE-37/2021;
MV ČR AK/PV-49/2021
On-line Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) - videokonference
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb
MV ČR
AK/VE-318/2021;
MV ČR
AK/PV-530/2021
On-line Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Ochrana a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi
Kurz představuje problematiku v intencích platné legislativy včetně aktuální judikatury. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-336/2022;
MV ČR
AK/PV-681/2022
Praha Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Ochrana a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi - videokonference
Kurz představuje problematiku v intencích platné legislativy včetně aktuální judikatury. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-339/2022;
MV ČR
AK/PV-684/2022
On-line Info
19. 10. 2022
středa
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
Ostrava Info
19. 10. 2022
středa
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
Ústí nad Labem Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-274/2019;
MV ČR
AK/PV-425/2019
Praha Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech - videokonference
MV ČR
AK/VE-134/2022;
MV ČR
AK/PV-260/2022
On-line Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0779-SP/PC/VP
Plzeň Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Olomouc Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
České Budějovice Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
21. 10. 2022
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP
MV ČR
AK/VE-348/2022;
MV ČR
AK/PV-701/2022
Ostrava Info
21. 10. 2022
pátek
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
21. 10. 2022
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
Ústí nad Labem Info
21. 10. 2022
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
Praha Info
21. 10. 2022
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
25. 10. 2022
úterý
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0779-SP/PC/VP
České Budějovice Info
25. 10. 2022
úterý
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-265/2021;
MV ČR
AK/PV-470/2021
Praha Info
25. 10. 2022
úterý
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
On-line Info
25. 10. 2022
úterý
obsazeno
Individuální plánování průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími klienty
MPSV ČR
A2022/0769-SP/PC
On-line Info
25. 10. 2022
úterý
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků - videokonference
MV ČR
AK/VE-200/2022;
MV ČR
AK/PV-426/2022
On-line Info
26. 10. 2022
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
Ostrava Info
27. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-86/2016
Praha Info
27. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-10/2022;
MV ČR
AK/PV-11/2022
On-line Info
27. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Vedení agendy ztrát a nálezů pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-376/2020;
MV ČR
AK/PV-556/2020
On-line Info
27. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Úvod do sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
MPSV ČR
A 2019/1183 - SP/PC/VP
On-line Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
MS Excel II. - Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
MV ČR
AK/VE-199/2014;
MV ČR
AK/PV-463/2014
Praha Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Brno Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-25/2022;
MV ČR
AK/PV-39/2022
Praha Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-26/2022;
MV ČR
AK/PV-40/2022
On-line Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP
MV ČR
AK/VE-313/2022;
MV ČR
AK/PV-635/2022
On-line Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky - videokonference
MV ČR
AK/VE-306/2022;
MV ČR
AK/PV-627/2022
On-line Info
2. 11. 2022
středa
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
3. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
3. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Nejlepší zájem, slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech nebo při řešení jejich obtížné situace
MPSV ČR
A2022/0534-SP
On-line Info
3. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-343/2022;
MV ČR
AK/PV-690/2022
On-line Info
3. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-345/2022;
MV ČR
AK/PV-692/2022
Praha Info
4. 11. 2022
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
Praha Info
4. 11. 2022
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
On-line Info
4. 11. 2022
pátek
obsazeno
Datové schránky v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-133/2022;
MV ČR
AK/PV-259/2022
On-line Info
4. 11. 2022
pátek
obsazeno
Základní principy komunikace s agresivním klientem
MPSV ČR
A2020/0016-SP/PC/VP
On-line Info
8. 11. 2022
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
8. 11. 2022
úterý
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
Praha Info
8. 11. 2022
úterý
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
On-line Info
8. 11. 2022
úterý
obsazeno
CzechPOINT@office a základní registry v agendě evidence obyvatel - videokonference
MV ČR
AK/VE-12/2022;
MV ČR
AK/PV-13/2022
On-line Info
8. 11. 2022
úterý
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Ostrava Info
9. 11. 2022
středa
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
On-line Info
9. 11. 2022
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
Praha Info
9. 11. 2022
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
On-line Info
10. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování
MV ČR
AK/VE-176/2020;
MV ČR
AK/PV-265/2020
Ústí nad Labem Info
10. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
10. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-114/2013
Praha Info
10. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910 - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/PV-817/2021
On-line Info
10. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
MPSV ČR
A2022/0530-SP
On-line Info
11. 11. 2022
pátek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
11. 11. 2022
pátek
obsazeno
Dítě v rodičovském konfliktu
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0148-SP/PC
Praha Info
11. 11. 2022
pátek
obsazeno
Dítě v rodičovském konfliktu
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0148-SP/PC
On-line Info
11. 11. 2022
pátek
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
On-line Info
11. 11. 2022
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP
MV ČR
AK/VE-348/2022;
MV ČR
AK/PV-701/2022
Zlín Info
15. 11. 2022
úterý
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit
MV ČR
AK/VE-139/2022;
MV ČR
AK/PV-280/2022
Zlín Info
15. 11. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o střetu zájmů v aktuálním znění pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-131/2022;
MV ČR
AK/PV-257/2022
On-line Info
15. 11. 2022
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Ostrava Info
15. 11. 2022
úterý
obsazeno
Správa místních poplatků - videokonference
MV ČR
AK/VE-384/2020;
MV ČR
AK/PV-566/2020
On-line Info
15. 11. 2022
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení. Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-317/2021;
MV ČR
AK/PV-529/2021
Praha Info
15. 11. 2022
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení. Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
18. 11. 2022
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-219/2018;
MV ČR
AK/PV-380/2018
Praha Info
18. 11. 2022
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Liberec Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
MS Excel III. - Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
MV ČR
AK/VE-200/2014;
MV ČR
AK/PV-464/2014
Praha Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích
MV ČR
AK/VE-374/2019;
MV ČR
AK/PV-603/2019
On-line Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí
Součástí semináře budou informace o nové povinnosti provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-114/2019;
MV ČR
AK/PV-192/2019
Praha Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi
S připravovanými změnami navazujícími na novelu zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-405/2015;
MV ČR
AK/PV-590/2015
České Budějovice Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit
MV ČR
AK/VE-139/2022;
MV ČR
AK/PV-280/2022
Jihlava Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí - videokonference
Součástí semináře budou informace o nové povinnosti provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-199/2022;
MV ČR
AK/PV-425/2022
On-line Info
24. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-160/2022;
MV ČR
AK/PV-325/2022
On-line Info
24. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Plzeň Info
24. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP
MV ČR
AK/VE-178/2021;
MV ČR
AK/PV-310/2021
On-line Info
24. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Praha Info
24. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
24. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb veřejného sektoru - videokonference
MV ČR
AK/VE-329/2022;
MV ČR
AK/PV-659/2022
On-line Info
25. 11. 2022
pátek
obsazeno
Identifikace a základní možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0688-SP/PC/VP
On-line Info
25. 11. 2022
pátek
obsazeno
Revize spisového plánu a řádu
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-86/2021;
MV ČR
AK/PV-136/2021
Praha Info
25. 11. 2022
pátek
obsazeno
Revize spisového plánu a řádu - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-87/2021;
MV ČR
AK/PV-137/2021
On-line Info
25. 11. 2022
pátek
obsazeno
Krizové situace v rodině očima dítěte
MPSV ČR
A2022/0532-SP
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Problematika jména a příjmení v úřední (matriční) praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-88/2021;
MV ČR
AK/PV-138/2021
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku - videokonference
Kurz představuje problematiku v intencích platné legislativy včetně aktuální judikatury. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-338/2022;
MV ČR
AK/PV-683/2022
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku
Kurz představuje problematiku v intencích platné legislativy včetně aktuální judikatury. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-337/2022;
MV ČR
AK/PV-682/2022
Praha Info
30. 11. 2022
středa
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP
MV ČR
AK/VE-347/2022;
MV ČR
AK/PV-700/2022
On-line Info
30. 11. 2022
středa
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
On-line Info
1. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit
MV ČR
AK/VE-139/2022;
MV ČR
AK/PV-280/2022
Ostrava Info
1. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-306/2016;
MV ČR
AK/PV-589/2016
Praha Info
1. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Ostrava Info
1. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0418-SP
MV ČR AK/VE-174/2021;
MV ČR AK/PV-306/2021
On-line Info
1. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
2. 12. 2022
pátek
obsazeno
Work-life balance jako účinná prevence proti syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2022/0561-SP/PC/VP
On-line Info
2. 12. 2022
pátek
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Praktické postupy v daňové problematice příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů
S připravovanými změnami navazujícími na novelu zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/PV-121/2016
České Budějovice Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky - videokonference
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-339/2020;
MV ČR
AK/PV-507/2020
On-line Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
MPSV ČR
A2018/0681-SP/PC/VP
On-line Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-382/2017;
MV ČR
AK/PV-747/2017
Praha Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Etika v profesním životě úředníka ÚSC
MV ČR
AK/PV-302/2014
Ostrava Info
7. 12. 2022
středa
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Technický dozor Stavebníka (investora) v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
On-line Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Etika v profesním životě úředníka ÚSC
MV ČR
AK/PV-302/2014
Brno Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Písemná a elektronická komunikace v úřední praxi
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-461/2014
Praha Info