Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
3. 10. 2023
úterý
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
4. 10. 2023
středa
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
Praha Info
4. 10. 2023
středa
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
4. 10. 2023
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
On-line Info
5. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany ve zvláštním řízení soudním v péči o děti – základní přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0419-SP/PC.
MV ČR AK/VE-175/2021;
MV ČR AK/PV-307/2021
On-line Info
6. 10. 2023
pátek
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
Brno Info
6. 10. 2023
pátek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
10. 10. 2023
úterý
obsazeno
Nejlepší zájem, slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech nebo při řešení jejich obtížné situace
MPSV ČR
A2022/0534-SP
On-line Info
11. 10. 2023
středa
obsazeno
Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
MPSV ČR
A2020/0288-SP/PC/PP
On-line Info
11. 10. 2023
středa
obsazeno
Úvod do sociální práce s manipulativními rodiči
MPSV ČR
A2019/1185 - SP/PC/VP
On-line Info
11. 10. 2023
středa
obsazeno
Opatrovnická rada - efektivní institut podpory opatrovníka i ochrany osoby pod opatrovnictvím
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/0285-SP/VP
Praha Info
11. 10. 2023
středa
obsazeno
Opatrovnická rada - efektivní institut podpory opatrovníka i ochrany osoby pod opatrovnictvím
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0285-SP/VP
On-line Info
13. 10. 2023
pátek
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
On-line Info
13. 10. 2023
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
Ostrava Info
18. 10. 2023
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
18. 10. 2023
středa
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
Praha Info
19. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
On-line Info
20. 10. 2023
pátek
obsazeno
Motivace jako prostředek k profesnímu i osobnímu rozvoji pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0690-SP/PC/VP
On-line Info
25. 10. 2023
středa
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
25. 10. 2023
středa
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
Ostrava Info
27. 10. 2023
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
31. 10. 2023
úterý
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP
MV ČR
AK/VE-36/2021;
MV ČR
AK/PV-48/2021
Ústí nad Labem Info
1. 11. 2023
středa
obsazeno
Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby
MPSV ČR
A2023/0693-SP/PC/VP
On-line Info
1. 11. 2023
středa
obsazeno
Sociální práce s dítětem, které se dopouští protiprávního chování
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0799-SP/PC
Praha Info
1. 11. 2023
středa
obsazeno
Sociální práce s dítětem, které se dopouští protiprávního chování
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0799-SP/PC
On-line Info
1. 11. 2023
středa
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
Olomouc Info
2. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP
MV ČR AK/VE-177/2021;
MV ČR AK/PV-309/2021
On-line Info
3. 11. 2023
pátek
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
On-line Info
3. 11. 2023
pátek
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
7. 11. 2023
úterý
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Liberec Info
8. 11. 2023
středa
obsazeno
Úvod do poradenství ve věci svéprávnosti a opatrovnictví u zletilých fyzických osob
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2021/1180-SP/PC
Praha Info
8. 11. 2023
středa
obsazeno
Úvod do poradenství ve věci svéprávnosti a opatrovnictví u zletilých fyzických osob
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/1180-SP/PC
On-line Info
8. 11. 2023
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
On-line Info
9. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované
MPSV ČR
A2022/1193-SP/PC/VP
On-line Info
9. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Aplikace zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě
MPSV ČR
A2022/0770-SP/PC
On-line Info
10. 11. 2023
pátek
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
10. 11. 2023
pátek
obsazeno
Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2023/0080-SP/PC/VP
On-line Info
10. 11. 2023
pátek
obsazeno
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
On-line Info
14. 11. 2023
úterý
obsazeno
Spolupráce s mladým dospělým na řešení jeho sociální situace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/1194-SP/PC
Praha Info
14. 11. 2023
úterý
obsazeno
Spolupráce s mladým dospělým na řešení jeho sociální situace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/1194-SP/PC
On-line Info
15. 11. 2023
středa
obsazeno
Příprava na průběh inspekce sociálních služeb
MPSV ČR
A2023/0692-SP/PC/VP
On-line Info
21. 11. 2023
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP
MPSV ČR A2021/0085-SP/VP On-line Info
22. 11. 2023
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
On-line Info
23. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0418-SP.
MV ČR AK/VE-174/2021;
MV ČR AK/PV-306/2021
On-line Info
24. 11. 2023
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
Brno Info
24. 11. 2023
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
České Budějovice Info
24. 11. 2023
pátek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP
MV ČR AK/VE-36/2021;
MV ČR AK/PV-48/2021
On-line Info
24. 11. 2023
pátek
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
29. 11. 2023
středa
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Plzeň Info
30. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
Brno Info
1. 12. 2023
pátek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
1. 12. 2023
pátek
obsazeno
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
MPSV ČR
A2021/1302-SP
On-line Info
5. 12. 2023
úterý
obsazeno
Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování soc. služby)
MPSV ČR
A2021/0797-SP/PC/VP
On-line Info
6. 12. 2023
středa
obsazeno
Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/0283-SP/VP
Praha Info
6. 12. 2023
středa
obsazeno
Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0283-SP/VP
On-line Info
7. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
České Budějovice Info
8. 12. 2023
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
8. 12. 2023
pátek
obsazeno
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0654-SP/PC
On-line Info
8. 12. 2023
pátek
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2023/0078-SP/PC
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Pracovní právo v sociálních službách - praktický přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0949-SP/PC/VP
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
13. 12. 2023
středa
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
A2022
On-line Info
20. 12. 2023
středa
obsazeno
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
MPSV ČR
A2021/1298-SP/PC/PP
On-line Info
20. 12. 2023
středa
obsazeno
Rozvoj osobnosti pracovníka v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0420-SP/PC/VP
Praha Info
20. 12. 2023
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
On-line Info
18. 1. 2024
čtvrtek
obsazeno
Dluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce a opatrovnictví (základní postupy a velmi zásadní rozdíly oproti dluhům u zdravých osob)
MPSV ČR
A2019/1392-SP/PC/VP
On-line Info