Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování
Akreditace: MV ČR
AK/VE-176/2020;
MV ČR
AK/PV-265/2020
Lektor: Mgr. Lenka Plzáková
Přihlásit
Termín konání: 18. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22384
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2800 Kč
Místo konání: Pardubice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají správním rozhodováním, v jehož rámci se setkávají s důkazním materiálem v podobě listin a dokumentů. Program je taktéž vhodný pro všechny úředníky ÚSC, kteří v rámci své odborné činnosti vytváří písemnosti úřední povahy.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit úředníky s problematikou padělání a pozměňování listin a dokumentů, které se nezřídka pojí s paděláním, pozměňováním a zneužíváním podpisů a s jejich možným negativním dopadem do správního rozhodování. Program nabízí praktické rady napomáhající k odhalování listin a dokumentů, se kterými bylo neoprávněně manipulováno, a taktéž možnostem posílení rezistence dokumentů vlastní provenience. Program posiluje praktickou připravenost úředníků na možný výskyt problematických dokumentů, čímž výraznou měrou přispívá k zajištění objektivity a spravedlnosti správního rozhodování.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu.

2. Legislativní souvislosti

 • Vybraná ustanovení související s důsledky neoprávněné manipulace s listinami:  

    - Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování. 
    - Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách. 
    - Zákon č. 227/2004 Sb., o elektronickém podpisu. 
    - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník společně s č. 141/1961 – trestní řád. 
    - Zákon č. 89/2012 Sb., – občanský zákoník společně s č. 99/1963 občanský soudní řád. 
    - Zákon č. 250/2016 Sb., - o odpovědnosti za přestupky.


3. Obecně o problematice padělání a pozměňování 

 • Způsoby padělání listina a dokumentů.
 • Způsoby padělání podpisů. 
 • Možnosti v případě podezření na padělání. 
 • Důsledky padělání.

4. Problematika posílení rezistence proti padělání 

 • Způsoby technického padělání podpisů.
 • Význam druhu podpisu. 
 • Význam druhu psacího prostředku a nosiče. 
 • Význam umístění podpisu, aj. 

5. Zabezpečení listin – existuje dokonalý padělek?

 • Existuje dokonalý padělek? 
 • Existuje ochrana proti manipulaci s podpisy. 
 • Existuje možnost určit stáří písma, jako ochrana proti manipulaci.

6. Výhled do budoucnosti

 • Nový vývoj podepisování. 
 • Elektronický či vlastnoruční digitální podpis?

7. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka: