Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem
Akreditace: MV ČR
AK/VE-196/2022;
MV ČR
AK/PV-422/2022
Lektor: PhDr. Dagmar Grau
Přihlásit
Termín konání: 11. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22347
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2600 Kč
Místo konání: České Budějovice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:


 Vzdělávací program je určen především vyšším úředníkům ÚSC, kteří se v rámci své pracovní činnosti podílejí na výkonu veřejné správy v oblasti školství. Program je však určen i všem ostatním úředníkům ÚSC, které daná problematika zajímá. 

Přínos kurzu:


 Cílem semináře je prohloubit znalosti a dovednosti níže uvedené cílové skupiny v oblasti vztahů, práv a kompetencí mezi zřizovatelem a zřizovaným zařízením. Přispět tak k jejich zlepšení a pomoci zástupcům zřizovatele v hledání řešení sporných bodů v těchto vztazích. Kurz je zaměřen zejména na praktickou stránku věci.

Program kurzu:


 1. Úvod

 • Představení lektora, posluchačů, očekávání posluchačů od programu.

2. Veřejná správa v ČR

 • Samostatná působnost. 
 • Přenesená působnost. 
 • Postavení obce v systému VS v ČR.

3. Výkon veřejné správy v oblasti školství na úrovni obce

 • Samostatná působnost obce v oblasti školství. 
 • Přenesená působnost v oblasti školství na úrovni obce.

4. Obec jako zřizovatel školských příspěvkových organizací

 • Kompetence, práva, povinnosti obce. 
 • Legislativa.

5. Školská příspěvková organizace - organizace zřízená obcí

 • Vztah ke zřizovateli. 
 • Kompetence ředitele ke zřizovateli. 
 • Nejčastější problémy, překážky v komunikaci zřizovatel – školská příspěvková organizace.

6. Rozpočet školské příspěvkové organizace

 • Skladba rozpočtu školského zařízení. 
 • Zdroje pro naplňování jednotlivých kapitol rozpočtu školské příspěvkové organizace. 
 • Kompetence obce.

7. Příklady dobré praxe vztahů zřizovatel - školská příspěvková organizace


8. Závěr

Poznámka: