Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Revize spisového plánu a řádu - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-87/2021;
MV ČR
AK/PV-137/2021
Lektor: PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 28. 6. 2022 Číslo kurzu (VS): 22435C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen prakticky všem úředníkům ÚSC, jelikož spisový řád je základem pro odbornou správu dokumentů, která je nedílnou součástí jejich odborné činnosti. Program je určen především těm úředníkům, kteří se zabývají metodickým vedením spisové služby a archivace dokumentů.

Přínos kurzu:

 

Cílem kurzu je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisového řádu, především se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění a s prováděcí vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby a dopadem těchto právních norem na veřejnoprávní a soukromoprávní původce dokumentů. V tomto rámci program posluchače seznamuje s nezbytnými náležitostmi spisového řádu (jehož součástí je i spisový a skartační plán), s možnými důvody jeho revize a postupy při jeho novelizaci.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu.

2. Legislativní rámec

 • Předmět spisového plánu a řádu. 
 • Zákon a prováděcí vyhlášky. 
 • Související právní předpisy. 
 • Metodiky a elektronické i tištěného zdroje k spisovému .

3. Spisový plán a řád, struktura I. část

 • Úvodní ustanovení. 
 • Příjem, evidence, oběh dokumentu. 
 • Vyhotovování, podepisování, vypravení a vyřizování dokumentu.

4. Spisový plán a řád, struktura II. část

 • Uložení dokumentu ve spisovně. 
 • Skartační řízení, včetně tzv. e-skartace. 
 • Státní kontrola. 
 • Spisová rozluka. 
 • Vedení spisové služby v mimořádných situacích. 
 • Spisový a skartační plán. 
 • Závěrečná a zrušovací ustanovení.

5. Revize spisového plánu a řádu

 • Důvody, příklady a nejčastější chyby při novelizaci spisového řádu.

6. Závěr kurzu. Rekapitulace, otázky, diskuze.


Poznámka: