Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
8. 12. 2021
středa
obsazeno
Základy komunikace se seniory a její specifika
MPSV ČR
A2018/0252-SP/PC/VP
On-line Info
9. 12. 2021
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
9. 12. 2021
čtvrtek
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
9. 12. 2021
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910 - videokonference
MV ČR
AK/PV-817/2021
On-line Info
10. 12. 2021
pátek
obsazeno
Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
MPSV ČR
A2021/0691-SP/PC
On-line Info
10. 12. 2021
pátek
obsazeno
Komunikace s rodinnými příslušníky klientů v sociálních službách
MPSV ČR
A2020/0761-SP/PC/VP
On-line Info
14. 12. 2021
úterý
obsazeno
Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky
MPSV ČR
A2019/0342-SP/VP
On-line Info
14. 12. 2021
úterý
obsazeno
Vedení agendy ztrát a nálezů pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-376/2020;
MV ČR
AK/PV-556/2020
On-line Info
15. 12. 2021
středa
obsazeno
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou)
MPSV ČR
A2021/0086-SP/PC
On-line Info
16. 12. 2021
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi
MV ČR
AK/VE-94/2016;
MV ČR
AK/PV-139/2016
On-line Info
16. 12. 2021
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
MV ČR
AK/VE-195/2019;
MV ČR
AK/PV-323/2019
On-line Info
16. 12. 2021
čtvrtek
obsazeno
Slavnostní obřady v obci
MV ČR
AK/VE-168/2018;
MV ČR
AK/PV-291/2018
On-line Info
17. 12. 2021
pátek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy
MV ČR
AK/PV-86/2016
On-line Info
17. 12. 2021
pátek
obsazeno
Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2019/0033-SP/PC/VP
On-line Info
21. 12. 2021
úterý
obsazeno
Vidimace a legalizace
Vážení účastníci, z důvodu nemoci lektorky je původní termín 11. 11. zrušen. V náhradním termínu, který se uskuteční 21. 12. 2021, bude školit Bc. Karolína Kofroňová. Velmi se omlouváme za komplikace.
MV ČR
AK/VE-27/2017;
MV ČR
AK/PV-33/2017
On-line Info
21. 12. 2021
úterý
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
Včetně novely zákona o přestupcích.
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
11. 1. 2022
úterý
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0418-SP
MV ČR AK/VE-174/2021;
MV ČR AK/PV-306/2021
On-line Info
13. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC
Vážení účastníci, z důvodu nemoci lektorky jsme nuceni změnit termín semináře z 2. 12 na 13. 1. Velmi se omlouváme za komplikace.
MV ČR
AK/VE-306/2016;
MV ČR
AK/PV-589/2016
On-line Info
13. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky - videokonference
MV ČR
AK/VE-339/2020;
MV ČR
AK/PV-507/2020
On-line Info
18. 1. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
25. 1. 2022
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
27. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava odpadového hospodářství v kontextu úřední praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-391/2021;
MV ČR
AK/PV-662/2021
On-line Info
27. 1. 2022
čtvrtek
obsazeno
CzechPOINT@office a základní registry v agendě evidence obyvatel
MV ČR
AK/VE-171/2018;
MV ČR
AK/PV-294/2018
On-line Info
28. 1. 2022
pátek
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
1. 2. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
MV ČR
AK/VE-195/2019;
MV ČR
AK/PV-323/2019
On-line Info
2. 2. 2022
středa
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
3. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace
MV ČR
AK/VE-304/2016;
MV ČR
AK/PV-587/2016
On-line Info
10. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
On-line Info
10. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Matrika a rodinné právo
MV ČR
AK/VE-322/2016;
MV ČR
AK/PV-621/2016
On-line Info
17. 2. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP
MV ČR AK/VE-178/2021;
MV ČR AK/PV-310/2021
On-line Info
18. 2. 2022
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
22. 2. 2022
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení
MV ČR
AK/VE-190/2018;
MV ČR
AK/PV-316/2018
On-line Info
25. 2. 2022
pátek
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
On-line Info
1. 3. 2022
úterý
obsazeno
Občanské sňatky od A do Z
MV ČR
AK/VE-353/2019;
MV ČR
AK/PV-570/2019
On-line Info
10. 3. 2022
čtvrtek
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
11. 3. 2022
pátek
obsazeno
Hodnocení ředitelů škol/školských zařízení z pohledu zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-337/2020;
MV ČR
AK/PV-503/2020
On-line Info
15. 3. 2022
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP
MV ČR AK/VE-229/2019;
MV ČR AK/PV-368/2019
On-line Info
15. 3. 2022
úterý
obsazeno
Praktické aspekty správního řízení o dopravních přestupcích
MV ČR
AK/PV-35/2016
On-line Info
5. 4. 2022
úterý
obsazeno
Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi
MV ČR
AK/VE-170/2018;
MV ČR
AK/PV-293/2018
On-line Info
6. 4. 2022
středa
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
7. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2021;
MV ČR
AK/PV-807/2021
On-line Info
12. 4. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR
AK/VE-28/2019;
MV ČR
AK/PV-39/2019
On-line Info
28. 4. 2022
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi
MV ČR
AK/PV-85/2016
On-line Info
29. 4. 2022
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
26. 5. 2022
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
31. 5. 2022
úterý
obsazeno
Vidimace a legalizace
MV ČR
AK/VE-27/2017;
MV ČR
AK/PV-33/2017
On-line Info
31. 5. 2022
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
2. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP
MV ČR AK/VE-178/2021;
MV ČR AK/PV-310/2021
On-line Info
14. 6. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR
AK/VE-28/2019;
MV ČR
AK/PV-39/2019
On-line Info
16. 6. 2022
čtvrtek
obsazeno
GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
MV ČR
AK/VE-189/2018;
MV ČR
AK/PV-315/2018
On-line Info