Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Nové volební období v činnosti úřadů obcí a měst z praktického hlediska
Akreditace: MV ČR
AK/VE-384/2017;
MV ČR
AK/PV-749/2017
Lektor: Mgr. Jiří Moskala, MPA
Přihlásit
Termín konání: 15. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22392
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2600 Kč
Místo konání: Zlín Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651, Zlín
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen jak pro vedoucí úředníky ÚSC, tak i pro úředníky, kteří v rámci svých pracovních povinností zabezpečují činnosti související s volbami, zasedáními zastupitelstev, schůzí rad, jednáními výboru a komisí.

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s právním postavením, právy a povinnostmi členů zastupitelstev obcí a výborů zastupitelstev, rady obce, komisí obce a zvláštních orgánů obce, dále podat praktické návody k přípravě, organizaci, programu, průběhu a dokumentaci zasedání zastupitelstev, schůzí rad, jednání výborů a komisí. 

Pozornost je věnována právním předpisům na tomto úseku a aktuálním informacím o nové právní úpravě související s danou problem

Program kurzu:

 

1. Úvod


2. Právní postavení obce a orgánů obce

    Obec, město, městys, statutární města, hlavní město Praha:

 • Právní postavení obce, základní znaky obce (území, občané, samospráva), veřejnoprávní postavení obce, „soukromoprávní postavení obce“, obec s výkonem přenesené působnosti v základním rozsahu, obec s pověřeným obecním úřadem, obec s obecním úřadem s rozšířenou působností, správní obvod.
 • Orgány obce.
 • Zastupitelstvo obce, členové zastupitelstva, (právní postavení, práva, povinnosti) zasedání zastupitelstva, orgány zastupitelstva obce (výbory - finanční, kontrolní a další).
 • Rada obce, členové rady (právní postavení, práva, povinnosti) schůze rady, orgány rady obce (komise, zvláštní orgány obce).
 • Starosta, místostarosta (právní postavení, práva, povinnosti).
 • Obecní úřad, tajemník, úředníci, zaměstnanci, odbory, oddělení, úřední deska.

    Zasedání zastupitelstva, schůze rady, jednání výborů a komisí:

 • Příprava, organizace, program, svolání, řízení, hlasování, ukládání úkolů, kontrola splnění úkolů, usnesení, účast občanů, pořízení zápisu, zveřejnění.

3. Vnitřní předpisy obce

 • Jednací řády, Organizační řád, Pracovní řád:
 • Jednací řád Zastupitelstva obce.
 • Jednací řád výborů Zastupitelstva obce.
 • Jednací řád Rady obce.
 • Jednací řád komisí Rady obce.
 • Organizační řád.
 • Pracovní řád.

4. Příprava ustavujícího zasedání zastupitelstva a první schůze rady města

 • Organizační příprava ustavujícího zasedání.
 • Organizační příprava první schůze rady.

5. Závěr


Poznámka: