Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
Lektor: PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 7. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22372C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Vzdělávací program je určen prakticky všem úředníkům ÚSC, jelikož spisová služba je nedílnou součástí jejich odborné činnosti.  

Přínos kurzu:


Cílem je seznámit posluchače s legislativním rámcem a praxí spisové služby vycházející ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění a z prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby v kontextu elektronizace veřejné správy. 

Program kurzu:


1. Úvod

  • Základní pojmy v oblasti spisové služby (správy dokumentů); vývoj elektronizace veřejné správy v ČR.

2. Legislativní rámec spisové služby

  • Předmět spisové služby, zákon a prováděcí vyhlášky, související právní předpisy; metodiky a elektronické zdroje ke spisové službě.

3. Organizace práce s dokumenty

  • Příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů, práce s elektronickým systémem spisové služby a samostatnými evidencemi dokumentů. Funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokumentů.

4. Práce s elektronickými dokumenty, elektronické autentizační prvky

  •  Elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko.

5. Nařízení eIDAS a GDPR z hlediska spisové služby


6. Spisový a skartační plán

  • Vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení příprava
    a realizace vyřazení dokumentů u různých původců, skartační návrh, skartační prohlídka, tvorba SIP, DIP a AIP balíčků.

7. Kontrola výkonu spisové služby ze strany veřejného archivu


8. Závěr kurzu

  • Zhodnocení, otázky, diskuze.
 

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.