Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová
Přihlásit
Termín konání: 7. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22360C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky a vedoucí úředníky úřadů ÚSC působících zejména v rámci stavebních úřadů, ale také odbornou veřejnost s aktuálním zněním ust. § 129 stavebního zákona a souvisejících předpisů s ohledem na skutečnost, že zejména množství tzv. „černých staveb“ v posledních letech výrazně stoupá. Kurz je zaměřen na problematickou aplikaci některých ustanovení zákona v praxi a s tím související judikaturu.  Cílem vzdělávacího programu je tak snaha o přispění k optimálnímu výkonu úředních povinností ÚSC, a to prostřednictvím prohlubování a aktualizace odborných znalostí úředníků - absolventů.

Program kurzu:

 

1. Pojmy stavebního zákona

 • Stavba. 
 • Terénní úprava. 
 • Reklamní zařízení, stavba pro reklamu. 
 • Změna stavby.

2. Nepovolená a neoprávněná stavba

 • Postup stavebního úřadu v jednotlivých případech.

3. Vznik a zánik stavby, otázka posouzení provedených změn stavby


4. Typy správních řízení podle § 129 stavebního zákona 

 • Stavba, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob. 
 • Stavba prováděná nebo provedená bez povolení anebo v rozporu s ním. 
 • Stavba, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5 stavebního zákona. 
 • Stavba, která nevyžaduje povolení, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy. 
 • Stavba prováděné nebo provedené podle povolení, které bylo pravomocně zrušeno a stavba nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení. 
 • Stavba dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání. 
 • Stavba dočasná podle § 104 odst. 1 písm. c), u které uplynula stanovená doba jejího trvání.

5. Správná identifikace „černé stavby“

 • Úkony stavebního úřadu vedoucí ke správnému zahájení správního řízení, příp. k jiným úkonům dle stavebního zákona. 
 • Vyhodnocení podnětů občanů k „černým stavbám.“ 
 • Kontrolní prohlídka; podklady pro vykonání kontrolní prohlídky, otázka zjištění rozsahu stavby, popis v protokolu z kontrolní prohlídky, zajištění dalších důkazů na místě stavby.

6. Správní řízení

 • Úkony před zahájením jednotlivých řízení, upozornění na odlišnosti těchto správních řízení. 
 • Zahájení a průběh jednotlivých správních řízení. 
 • Způsoby ukončení jednotlivých správních řízení.

7. Judikatura soudů


8. Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů


9. Závěr

 • Informace o úpravě problematiky „černých staveb“ v nově připravovaném stavebním zákoně. 
 • Diskuze, dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.