Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Rozvoj osobnosti úředníka a pracovníka veřejné správy
Vážení účastníci, z důvodu dlouhodobé nemoci lektorky je seminář přesunutý z původního termínu 18. 4. na náhradní termín 18. 10. Velmi se omlouváme za vzniklé komplikace.
Akreditace: MV ČR
AK/PV-303/2014
Lektor: PhDr. Jitka Crhová
Přihlásit
Termín konání: 18. 10. 2019 Číslo kurzu (VS): 19159
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1900 Kč
Místo konání: České Budějovice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Kurz je určen všem, kteří se chtějí o sobě i druhých dozvědět více a naučit se, jak lépe využívat svůj potenciál a možnosti.

Přínos kurzu:

Kurz nabízí množství impulzů k osobnímu rozvoji. Účastníci se učí poznávat svá nadání a schopnosti, posilovat sebeúctu a sebedůvěru, seznamují se s principy účinné motivace. Osvojují si metodu správného stanovování a dosahování cílů.

Program kurzu:


 • Vnitřní identita a potenciál
  Objevme své schopnosti a nadání a využijme je co nejlépe v našem pracovním i osobním životě.
 • Nízká sebeúcta x zdravá sebeúcta
  Pokud máme problémy se sebeúctou, zpravidla nedokážeme využívat svůj potenciál. Sebeúctu je však možné zvyšovat – nikdy není pozdě ...
 • Součásti zdravé sebeúcty
  Sebepoznání, sebepřijetí, sebevědomí, sebedůvěra, sebehodnocení, vztah k druhým lidem.
 • Motivace jako klíč k rozvoji potenciálu
  Právě motivace nám dává sílu dosáhnout vytčených cílů. Kurz přibližuje možné způsoby motivace. 
 • Překážky na cestě osobního rozvoje
  Abychom mohli překážky překonat, musíme je poznat. Seznámení s možnými překážkami na cestě osobního rozvoje.
 • Vedení sebe sama
  Stanovení cíle, zmapování reality, alternativní možnosti, volba.
 • Využití vizualizace
  Síla představivosti jako účinný prostředek při dosahování cílů.
 • Základní osa osobního rozvoje
  Sebepoznání, sebepřijetí, vnitřní motivace, stanovení a dosažení cíle, zpětná vazba.
 • Celistvá osobnost
  Výsledkem rozvoje osobnosti je zralý člověk, který zná svou cenu, světlé i stinné stránky a umí maximálně využívat svůj potenciál.
 • Praktické aktivity
  V rámci kurzu se prostřednictvím praktických aktivit dozvíte mnoho o sobě, svých nadáních a schopnostech, o své motivaci. Naučíte se stanovovat cíle a efektivně jich dosahovat.


Poznámka: