Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
16. 4. 2024
úterý
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC
Včetně stručné informace o odstraňování staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-179/2020;
MV ČR
AK/PV-268/2020
Praha Info
16. 4. 2024
úterý
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
Včetně stručné informace o odstraňování staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
16. 4. 2024
úterý
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
17. 4. 2024
středa
obsazeno
Krizové situace v rodině očima dítěte
MPSV ČR
A2022/0532-SP
On-line Info
17. 4. 2024
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
Vážení účastníci, z technických důvodů jme nuceni změnit místo konání senináře. Kurz se bude konat v Hotelu Central, nám. Republiky 33, Plzeň. Velmi se omlouváme za komplikace.
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
Plzeň Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Přestupky se zahraniční účastí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-45/2024;
MV ČR
AK/PV-116/2024
Praha Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Přestupky se zahraniční účastí - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-43/2024;
MV ČR
AK/PV-114/2024
On-line Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Úřední a obchodní korespondence - videokonference
MV ČR
AK/VE-14/2024;
MV ČR
AK/PV-32/2024
On-line Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-10/2022;
MV ČR
AK/PV-11/2022
On-line Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - videokonference
Na semináři budou zhodnoceny desetileté zkušenosti se zavedením pachtu v občanském zákoníku.
MV ČR
AK/VE-189/2023;
MV ČR
AK/PV-389/2023
On-line Info
19. 4. 2024
pátek
obsazeno
Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
MPSV ČR
A2021/0685-SP/VP
On-line Info
19. 4. 2024
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
19. 4. 2024
pátek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - zadávací řízení krok za krokem - videokonference
Seminář obsahuje aktuální změny.
MV ČR
AK/VE-311/2022;
MV ČR
AK/PV-632/2022
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Základní aspekty provázení rodin v krizi, v rozvodu i po rozvodu v praxi
MPSV ČR
A2023/0400-SP/PC
Olomouc Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Občanské sňatky od A do Z - videokonference
MV ČR
AK/VE-413/2022;
MV ČR
AK/PV-858/2022
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Liberec Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Změny v povolování staveb ve vazbě na jednotlivé typy staveb - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2024;
MV ČR
AK/PV-27/2024
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-60/2019;
MV ČR
AK/PV-105/2019
Praha Info
24. 4. 2024
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
Praha Info
24. 4. 2024
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
24. 4. 2024
středa
obsazeno
Identifikace a základní možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0688-SP/PC/VP
On-line Info
24. 4. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Rizikoví rodiče, rizikové děti - syndrom CAN v praxi sociální práce
MPSV ČR
A2022/0950-SP
Ostrava Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce kontrolované osoby.
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1315-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-37/2021;
MV ČR
AK/PV-49/2021
On-line Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1315-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-36/2021;
MV ČR
AK/PV-48/2021
Praha Info
26. 4. 2024
pátek
obsazeno
Sociální podnikání jako řešení problematiky zaměstnávání osob ze znevýhodněných cílových skupin - videokonference
MV ČR
AK/VE-392/2023;
MV ČR
AK/PV-792/2023
On-line Info
26. 4. 2024
pátek
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2023/1311-SP/PC/VP
On-line Info
26. 4. 2024
pátek
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
26. 4. 2024
pátek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Nařízení Rady (EU) 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (účinné od 1. 8. 2022)
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
Brno Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0778-SP/PC/VP
On-line Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení. Přednáška bude aktualizována o novelu vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství platnou od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Praha Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení. Přednáška bude aktualizována o novelu vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství platnou od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
Včetně novely zákona, s účinností od 1.1.2024.
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
2. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-149/2021;
MV ČR
AK/PV-262/2021
On-line Info
2. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
On-line Info
2. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
3. 5. 2024
pátek
obsazeno
Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0563-SP/PC/VP
On-line Info
9. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Správa analogových, digitálních a hybridních dokumentů pro potřeby veřejné správy dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-449/2022;
MV ČR
AK/PV-950/2022
On-line Info
9. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek - videokonference
MV ČR
AK/VE-20/2024;
MV ČR
AK/PV-38/2024
On-line Info
9. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z technických důvodů je původní termín semináře 4. 4. 2024 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 9. 5. 2024. Děkujeme za pochopení. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-306/2016;
MV ČR
AK/PV-589/2016
Praha Info
9. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z technických důvodů je původní termín semináře 4. 4. 2024 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 9. 5. 2024. Děkujeme za pochopení. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
10. 5. 2024
pátek
obsazeno
Příprava rodičů na střídavou péči - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0152-SP/PC
On-line Info
10. 5. 2024
pátek
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Brno Info
10. 5. 2024
pátek
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
Praha Info
10. 5. 2024
pátek
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech - videokonference
Včetně novely účinné od 1. ledna 2024. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-125/2023;
MV ČR
AK/PV-248/2023
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech
Včetně novely účinné od 1. ledna 2024. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-126/2023;
MV ČR
AK/PV-249/2023
Praha Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
MS Excel II. - Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
MV ČR
AK/VE-199/2014;
MV ČR
AK/PV-463/2014
Praha Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Ústí nad Labem Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Základní aspekty provázení rodin v krizi, v rozvodu i po rozvodu v praxi
MPSV ČR
A2023/0400-SP/PC
Ostrava Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Příprava podkladů pro jednání orgánů obce (zápisy, usnesení, jednací řády) – videokonference
MV ČR
AK/VE-237/2023;
MV ČR
AK/PV-492/2023
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Kronika a kronikářská praxe - videokonference
MV ČR
AK/PV-543/2020
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Výklad současně platných předpisů a postupů podle změněných zvláštních právních předpisů.
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Zlín Info
15. 5. 2024
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
Ostrava Info
15. 5. 2024
středa
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
On-line Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-304/2016;
MV ČR
AK/PV-587/2016
Praha Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-373/2020;
MV ČR
AK/PV-553/2020
On-line Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce podnikatele.
MV ČR
AK/VE-151/2022;
MV ČR
AK/PV-299/2022
Jihlava Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku - videokonference
Jak nepodcenit nároky na obce, jakožto řádné hospodáře spravující veřejný majetek?
MV ČR
AK/VE-489/2022;
MV ČR
AK/PV-1013/2022
On-line Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Veřejné stráže ve správní praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-407/2023;
MV ČR
AK/PV-813/2023
On-line Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP
MV ČR
AK/VE-348/2022;
MV ČR
AK/PV-701/2022
Zlín Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi
V aktuálním znění včetně aktuálních a připravovaných novel zákona.
MV ČR
AK/VE-405/2015;
MV ČR
AK/PV-590/2015
Ostrava Info
17. 5. 2024
pátek
obsazeno
Příprava na průběh inspekce sociálních služeb
MPSV ČR
A2023/0692-SP/PC/VP
On-line Info
17. 5. 2024
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
Ostrava Info
17. 5. 2024
pátek
obsazeno
Motivace jako prostředek k profesnímu i osobnímu rozvoji pracovníků v sociální oblasti
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2021/0690-SP/PC/VP
Praha Info
17. 5. 2024
pátek
obsazeno
Motivace jako prostředek k profesnímu i osobnímu rozvoji pracovníků v sociální oblasti
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0690-SP/PC/VP
On-line Info
17. 5. 2024
pátek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Nařízení Rady (EU) 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (účinné od 1. 8. 2022)
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
On-line Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenční školení.
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-12/2015
Praha Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Jihlava Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Cizozemské listiny a rozhodnutí – aplikace mezinárodního práva v praxi. Videokonference
MV ČR
AK/VE-412/2022;
MV ČR
AK/PV-855/2022
On-line Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o odpovědnosti veřejné moci - vyřizování uplatněných nároků. Videokonference
MV ČR
AK/VE-85/2021;
MV ČR
AK/PV-135/2021
On-line Info
22. 5. 2024
středa
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
Praha Info
22. 5. 2024
středa
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
On-line Info
22. 5. 2024
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
On-line Info
23. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-66/2023;
MV ČR
AK/PV-121/2023
On-line Info
23. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-114/2019;
MV ČR
AK/PV-192/2019
Praha Info
23. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-199/2022;
MV ČR
AK/PV-425/2022
On-line Info
23. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
Pohledem právního zástupce obce na danou problematiku.
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
23. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Rizikoví rodiče, rizikové děti - syndrom CAN v praxi sociální práce
MPSV ČR
A2022/0950-SP
On-line Info
24. 5. 2024
pátek
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2023/0078-SP/PC
On-line Info
24. 5. 2024
pátek
obsazeno
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2021/1302-SP
Praha Info
24. 5. 2024
pátek
obsazeno
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/1302-SP
On-line Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
Seminář obsahuje aktuální změny.
MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
On-line Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování
MV ČR
AK/VE-176/2020;
MV ČR
AK/PV-265/2020
Liberec Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění – videokonference
Včetně novely zákona, s účinností od 1.1.2024.
MV ČR
AK/VE-398/2023;
MV ČR
AK/PV-798/2023
On-line Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Ostrava Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Základní aspekty provázení rodin v krizi, v rozvodu i po rozvodu v praxi
MPSV ČR
A2023/0400-SP/PC
On-line Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Dokazování ve správním řízení
MV ČR
AK/VE-44/2024;
MV ČR
AK/PV-115/2024
Praha Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Dokazování ve správním řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-46/2024;
MV ČR
AK/PV-117/2024
On-line Info
29. 5. 2024
středa
obsazeno
Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0415-SP/PC/VP
České Budějovice Info
29. 5. 2024
středa
obsazeno
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
MPSV ČR
A2021/1298-SP/PC/PP
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi - videokonference
V aktuálním znění včetně aktuálních a připravovaných novel zákona.
MV ČR
AK/VE-160/2022;
MV ČR
AK/PV-325/2022
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Praha Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vybrané otázky opatrovnictví a zastupování z pohledu sociální práce na obecních úřadech a v sociálních službách. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1314-SP/PC/PP/VP
MV ČR
AK/VE-13/2024;
MV ČR
AK/PV-31/2024
On-line Info
31. 5. 2024
pátek
obsazeno
Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0151-SP/PC/VP
Praha Info
31. 5. 2024
pátek
obsazeno
Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0151-SP/PC/VP
On-line Info
4. 6. 2024
úterý
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování
MV ČR
AK/VE-176/2020;
MV ČR
AK/PV-265/2020
Ostrava Info
4. 6. 2024
úterý
obsazeno
MS Excel III. - Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
MV ČR
AK/VE-200/2014;
MV ČR
AK/PV-464/2014
Praha Info
4. 6. 2024
úterý
obsazeno
Příprava odsouzených a spolupráce s Vězeňskou službou ČR - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1316-SP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-391/2023;
MV ČR
AK/PV-791/2023
On-line Info
4. 6. 2024
úterý
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
4. 6. 2024
úterý
obsazeno
Příprava odsouzených a spolupráce s Vězeňskou službou ČR
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1316-SP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-388/2023;
MV ČR
AK/PV-788/2023
Praha Info
5. 6. 2024
středa
obsazeno
Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby
MPSV ČR
A2023/0693-SP/PC/VP
On-line Info
5. 6. 2024
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
Ostrava Info
5. 6. 2024
středa
obsazeno
Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0415-SP/PC/VP
Plzeň Info
6. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
6. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
6. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-481/2021;
MV ČR
AK/PV-807/2021
On-line Info
6. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-196/2022;
MV ČR
AK/PV-422/2022
Praha Info
7. 6. 2024
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
Praha Info
7. 6. 2024
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
7. 6. 2024
pátek
obsazeno
Work-life balance jako účinná prevence proti syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2022/0561-SP/PC/VP
On-line Info
7. 6. 2024
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
On-line Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit. Videokonference
MV ČR
AK/VE-138/2022;
MV ČR
AK/PV-279/2022
On-line Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Výklad postupů stavebních úřadů podle současně platných předpisů a postupů podle nového stavebního zákona. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě
Výklad postupů stavebních úřadů podle současně platných předpisů a postupů podle nového stavebního zákona. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-317/2021;
MV ČR
AK/PV-529/2021
Praha Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
12. 6. 2024
středa
obsazeno
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
On-line Info
12. 6. 2024
středa
obsazeno
Základní principy empatické komunikace pro pracovníky v sociální oblasti
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2021/0414-SP/PC/VP
Praha Info
12. 6. 2024
středa
obsazeno
Základní principy empatické komunikace pro pracovníky v sociální oblasti
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0414-SP/PC/VP
On-line Info
12. 6. 2024
středa
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
13. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce podnikatele.
MV ČR
AK/VE-151/2022;
MV ČR
AK/PV-299/2022
Ostrava Info
13. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-10/2022
On-line Info
13. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP
MV ČR
AK/VE-347/2022;
MV ČR
AK/PV-700/2022
On-line Info
13. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Etika v profesním životě úředníka ÚSC
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-302/2014
Praha Info
14. 6. 2024
pátek
obsazeno
Když člověk nechce být v zařízení sociálních služeb aneb vážně míněný nesouhlas
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2023/1317-SP/PC/VP
Praha Info
14. 6. 2024
pátek
obsazeno
Když člověk nechce být v zařízení sociálních služeb aneb vážně míněný nesouhlas
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2023/1317-SP/PC/VP
On-line Info
14. 6. 2024
pátek
obsazeno
Základní principy komunikace s agresivním klientem
MPSV ČR
A2020/0016-SP/PC/VP
On-line Info
18. 6. 2024
úterý
obsazeno
Vnitřní předpisy úřadů obcí a měst – jak na jejich tvorbu?
MV ČR
AK/VE-199/2019;
MV ČR
AK/PV-327/2019
Brno Info
18. 6. 2024
úterý
obsazeno
Poplatky za komunální odpad – videokonference
MV ČR
AK/VE-393/2023;
MV ČR
AK/PV-793/2023
On-line Info
19. 6. 2024
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
On-line Info
19. 6. 2024
středa
obsazeno
Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0415-SP/PC/VP
Ostrava Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce podnikatele.
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení. Včetně nových předpisů dle novely ZP.
MV ČR
AK/VE-502/2022;
MV ČR
AK/PV-1052/2022
Praha Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení. Včetně nových předpisů dle novely ZP.
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Možnosti sociální práce s rodinou v azylovém domě
MPSV ČR
A2022/0149-SP/PC
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
21. 6. 2024
pátek
obsazeno
Vybrané relaxační techniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0559-SP/PC/VP
On-line Info
21. 6. 2024
pátek
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line