Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
28. 3. 2023
úterý
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-373/2020;
MV ČR
AK/PV-553/2020
On-line Info
29. 3. 2023
středa
obsazeno
Základy komunikace se seniory a její specifika
MPSV ČR
A2022/0953-SP/PC/VP
On-line Info
30. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Specifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního ve věcech dopravně-liniových staveb - videokonference
AK/VE-152/2022 ;
AK/PV-300/2022
On-line Info
30. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech - videokonference
MV ČR
AK/VE-134/2022;
MV ČR
AK/PV-260/2022
On-line Info
30. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Vážení účastníci, z technických důvodů je seminář v původním termínu 21. 3. 2023 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 30. 3. 2023. Velmi se omlouváme za komplikace.
MPSV ČR
A2021/1298-SP/PC/PP
On-line Info
30. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP.
MV ČR AK/VE-177/2021;
MV ČR AK/PV-309/2021
On-line Info
4. 4. 2023
úterý
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
4. 4. 2023
úterý
obsazeno
GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-10/2022
On-line Info
4. 4. 2023
úterý
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-198/2022;
MV ČR
AK/PV-424/2022
On-line Info
5. 4. 2023
středa
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
5. 4. 2023
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
On-line Info
6. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Pomocný analytický přehled (PAP)v účetní praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-51/2023;
MV ČR
AK/PV-99/2023
On-line Info
11. 4. 2023
úterý
obsazeno
Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek
MPSV ČR
A2022/0155-SP/PC
On-line Info
11. 4. 2023
úterý
obsazeno
Vymáhání pohledávek - videokonference
MV ČR
AK/VE-405/2022;
MV ČR
AK/PV-848/2022
On-line Info
11. 4. 2023
úterý
obsazeno
Písemnosti a vnitřní předpisy v pracovněprávních vztazích v prostředí ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-13/2023;
MV ČR
AK/PV-31/2023
On-line Info
13. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Český jazyk v kontextu potřeb veřejné správy – videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-363/2022;
MV ČR
AK/PV-729/2022
On-line Info
13. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
13. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
MPSV ČR
A2021/1302-SP
On-line Info
14. 4. 2023
pátek
obsazeno
Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0563-SP/PC/VP
On-line Info
14. 4. 2023
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
Kurz zohlední nejnovější změny ohledně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a proces atestace elektronických systémů spisové služby. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
14. 4. 2023
pátek
obsazeno
Rizikoví rodiče, rizikové děti - syndrom CAN v praxi sociální práce
MPSV ČR
A2022/0950-SP
On-line Info
18. 4. 2023
úterý
obsazeno
Vedení agendy ztrát a nálezů pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-376/2020;
MV ČR
AK/PV-556/2020
On-line Info
18. 4. 2023
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
18. 4. 2023
úterý
obsazeno
Povolení užívání staveb a změny v jejich užívání - videokonference
Výklad současně platných předpisů a také postupů podle projednávané rekodifikace v této oblasti.
MV ČR
AK/VE-407/2022;
MV ČR
AK/PV-850/2022
On-line Info
20. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb veřejného sektoru - videokonference
MV ČR
AK/VE-329/2022;
MV ČR
AK/PV-659/2022
On-line Info
20. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-338/2022;
MV ČR
AK/PV-683/2022
On-line Info
20. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-133/2022;
MV ČR
AK/PV-259/2022
On-line Info
21. 4. 2023
pátek
obsazeno
Základní principy komunikace s agresivním klientem
MPSV ČR
A2020/0016-SP/PC/VP
On-line Info
21. 4. 2023
pátek
obsazeno
Možnosti sociální práce s rodinou v azylovém domě
MPSV ČR
A2022/0149-SP/PC
On-line Info
25. 4. 2023
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-61/2023;
MV ČR
AK/PV-115/2023
On-line Info
25. 4. 2023
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR AK/VE-313/2022;
MV ČR
AK/PV-635/2022
On-line Info
25. 4. 2023
úterý
obsazeno
Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy
MPSV ČR
A2021/0686-SP/VP
On-line Info
27. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku - videokonference
MV ČR
AK/VE-489/2022;
MV ČR
AK/PV-1013/2022
On-line Info
27. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Úvod do sociální práce s manipulativními rodiči
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2019/1185 - SP/PC/VP
On-line Info
27. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
28. 4. 2023
pátek
obsazeno
Práce s klienty s různými typy demence
MPSV ČR
A2022/0568-SP/PC
On-line Info
2. 5. 2023
úterý
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
On-line Info
2. 5. 2023
úterý
obsazeno
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0778-SP/PC/VP
On-line Info
2. 5. 2023
úterý
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
MPSV ČR
A 2022/0530-SP
On-line Info
3. 5. 2023
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
On-line Info
4. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vnitřní předpisy školských příspěvkových organizací – videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-341/2022;
MV ČR
AK/PV-688/2022
On-line Info
4. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o střetu zájmů v aktuálním znění pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-131/2022;
MV ČR
AK/PV-257/2022
On-line Info
4. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
5. 5. 2023
pátek
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0084 -SP/PC/PP/VP
On-line Info
5. 5. 2023
pátek
obsazeno
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0654-SP/PC
On-line Info
9. 5. 2023
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
On-line Info
9. 5. 2023
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
10. 5. 2023
středa
obsazeno
Aktivizace seniorů, základní metody, otázky a cíle
MPSV ČR
A2022/0945-SP/PC
On-line Info
11. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-312/2022;
MV ČR
AK/PV-633/2022
On-line Info
11. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Cizozemské listiny a rozhodnutí – aplikace mezinárodního práva v praxi. Videokonference
MV ČR
AK/VE-412/2022;
MV ČR
AK/PV-855/2022
On-line Info
12. 5. 2023
pátek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
12. 5. 2023
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
16. 5. 2023
úterý
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR AK/VE-36/2021;
MV ČR AK/PV-48/2021
On-line Info
18. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-160/2022;
MV ČR
AK/PV-325/2022
On-line Info
18. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-199/2022;
MV ČR
AK/PV-425/2022
On-line Info
19. 5. 2023
pátek
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2023/0078-SP/PC
On-line Info
19. 5. 2023
pátek
obsazeno
Revize spisového plánu a řádu - videokonference
Kurz zohlední nejnovější změny ohledně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a proces atestace elektronických systémů spisové služby. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-87/2021;
MV ČR
AK/PV-137/2021
On-line Info
23. 5. 2023
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
23. 5. 2023
úterý
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
On-line Info
23. 5. 2023
úterý
obsazeno
Právní úprava odpadového hospodářství v kontextu úřední praxe - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-391/2021;
MV ČR
AK/PV-662/2021
On-line Info
25. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
25. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-66/2023;
MV ČR
AK/PV-121/2023
On-line Info
25. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
Včetně novely zákona o ochraně spotřebitele, která přináší posílení ochrany spotřebitelů v online prostředí, preventivní kontrolu zneužívajících ujednání ve formulářových smlouvách. Změn doznává i dozor v oblasti ochrany spotřebitele.
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
26. 5. 2023
pátek
obsazeno
Pohled dítěte na domácí násilí
MPSV ČR
A2022/0533-SP/PC
On-line Info
26. 5. 2023
pátek
obsazeno
Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2023/0080-SP/PC/VP
On-line Info
30. 5. 2023
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
30. 5. 2023
úterý
obsazeno
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak podpořit zvládnutí nepříznivé sociální situace dítětem
MPSV ČR
A2021/0088-SP/PC/PP
On-line Info
30. 5. 2023
úterý
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
1. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-343/2022;
MV ČR
AK/PV-690/2022
On-line Info
1. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně
MV ČR
AK/VE-235/2014;
MV ČR
AK/PV-515/2014
On-line Info
1. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
2. 6. 2023
pátek
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
2. 6. 2023
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
6. 6. 2023
úterý
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
On-line Info
6. 6. 2023
úterý
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
6. 6. 2023
úterý
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
7. 6. 2023
středa
obsazeno
Individuální plánování průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími klienty
MPSV ČR
A2022/0769-SP/PC
On-line Info
8. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale ze závažných zdravotních důvodů je seminář v termínu 23. 3. zrušen. Náhradní termín se uskuteční 8. 6. 2023. Děkujeme za pochopení.
MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
On-line Info
8. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Krizové situace v rodině očima dítěte
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0532-SP
On-line Info
8. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
8. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - videokonfrerence
MV ČR
AK/VE-496/2022;
MV ČR
AK/PV-1026/2022
On-line Info
9. 6. 2023
pátek
obsazeno
Efektivní a profesionální zvládání konfliktních situací
MPSV ČR
A2020/0017-SP/PC/VP
On-line Info
9. 6. 2023
pátek
obsazeno
Příprava rodičů na střídavou péči - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0152-SP/PC
On-line Info
13. 6. 2023
úterý
obsazeno
Matrika a rodinné právo - videokonference
MV ČR
AK/VE-414/2022;
MV ČR
AK/PV-859/2022
On-line Info
13. 6. 2023
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
13. 6. 2023
úterý
obsazeno
Spolupráce s mladým dospělým na řešení jeho sociální situace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/1194-SP/PC
On-line Info
15. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky - videokonference
MV ČR
AK/VE-306/2022;
MV ČR
AK/PV-627/2022
On-line Info
15. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Kamerové systémy v obci a podmínky pro jejich využití - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-425/2022;
MV ČR
AK/PV-877/2022
On-line Info
15. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
16. 6. 2023
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP
MV ČR
AK/VE-347/2022;
MV ČR
AK/PV-700/2022
On-line Info
16. 6. 2023
pátek
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
On-line Info
20. 6. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
20. 6. 2023
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Výklad současně platných předpisů a také postupů podle projednávané rekodifikace v této oblasti.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
20. 6. 2023
úterý
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Nařízení Rady (EU) 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (účinné od 1. 8. 2022)
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
On-line Info
22. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Spisová služba a archivace dokumentů
Kurz zohlední nejnovější změny ohledně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a proces atestace elektronických systémů spisové služby. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-236/2014;
MV ČR
AK/PV-516/2014
On-line Info
22. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
MPSV ČR
A2022/0535-SP
On-line Info
23. 6. 2023
pátek
obsazeno
Základy krizové komunikace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
23. 6. 2023
pátek
obsazeno
Aktivizace seniorů - úvod do metod tréninku paměti
MPSV ČR
A2023/0079-PC
On-line Info
27. 6. 2023
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-13/2022;
MV ČR
AK/PV-14/2022
On-line Info
27. 6. 2023
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
28. 6. 2023
středa
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
29. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
29. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
30. 6. 2023
pátek
obsazeno
Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
On-line Info
30. 6. 2023
pátek
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
11. 7. 2023
úterý
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
11. 7. 2023
úterý
obsazeno
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
MPSV ČR
A2022/0947-SP/PC/PP/VP
On-line Info
13. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
13. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
20. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
20. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech - videokonference
MV ČR
AK/VE-134/2022;
MV ČR
AK/PV-260/2022
On-line Info
8. 8. 2023
úterý
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2021;
MV ČR
AK/PV-807/2021
On-line Info
8. 8. 2023
úterý
obsazeno
Základní praktické výpočty vybraných sociálních dávek - důchody a nemocenské dávky (vč. možného řešení nízkého důchodu)
MPSV ČR
A2022/0951-SP/VP
On-line Info
10. 8. 2023
čtvrtek
obsazeno
Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
MPSV ČR
A2021/0685-SP/VP
On-line Info
25. 8. 2023
pátek
obsazeno
Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0563-SP/PC/VP
On-line Info
31. 8. 2023
čtvrtek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
10. 10. 2023
úterý
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info