Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Aktivizace seniorů, základní metody, otázky a cíle
Akreditace: MPSV ČR
A2018/0251-SP/PC
Lektor: Bc. Blanka Miličková
Přihlásit
Termín konání: 10. 3. 2020 Číslo kurzu (VS): 20216
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Liberec Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec
Počet vyuč. hodin: 8
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen: 

Kurz je určen všem pracovníkům v sociálních službách a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří působí v zařízeních poskytujících sociálně aktivizační služby pro seniory, a dále všem, kterým je daná problematika blízká.

Přínos kurzu: 

Účastníci se seznámí s vývojem psychologického a fyzického stárnutí, projevy demence a s rizikovými faktory, které negativně ovlivňují proces stárnutí. Účastníci se seznámí a naučí, jak zmapovat potřeby klientů, tak aby aktivizační program byl plnohodnotný a zaměřený na individuální potřeby klienta. Dále se seznámí s základními aktivizačně-terapeutickými metodami a s jejich využitím v praxi.  

Program kurzu: 

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu. 

2. Změny ve stáří

 • Projevy změn ve stáří tělesné, psychické, sociální.

3. Obecné zásady plánování aktivizací

 • Plánování individuální, skupinové, intervaly aktivit, přístup personálu.

4. Aktivity na podporu paměťových funkcí. Reminiscence

 • Příznaky kognitivních poruch, rozpoznání typů demence. 
 • Seznámení s aktivizací u lidí s paměťovou poruchou. 
 • Cvičení paměti dle jednotlivých fází onemocnění. 
 • Individuální reminiscence, skupinová reminiscence, pomůcky na vzpomínání, témata vzpomínání.

5. Muzikoterapie. Arteterapie

 • Individuální, skupinová muziko terapie, hudební pomůcky. 
 • Výtvarné činnosti. 
 • Jaké materiály jsou vhodné. 
 • Praktické ukázky.

6. Pohybová terapie. Snoezelen, Fototerapie 

 • Vliv cvičení na seniora, vymezení nevhodných cviků, názorná ukázka pomůcek na cvičení, praktická ukázky cvičení. 
 • Využití snoezelenu nebo fototerapeutistické místnosti v práci se seniory. 
 • Vytvoření takového prostředí nabízí klientům vhodné prostředí k relaxaci, uvolnění a stimulaci.

7. Pet terapie

 • Využití domácích zvířátek, k aktivizaci se seniory.

8. Závěr

 • Rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka: