Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: MS Excel I. - Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
Akreditace: MV ČR
AK/PV-462/2014
Lektor: Mgr. Radek Polák
Přihlásit
Termín konání: 27. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22536
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:30 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: COMPUTER HELP, s.r.o, Slezská 2127/13, Praha 2
Počet vyuč. hodin: 7
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Úředníkům územní samosprávy, kteří se v rámci jimi vykonávaných správních činností setkávají s některými podkladovými dokumenty ve formátu .xls, nezbytnými pro jejich správní rozhodování (např. v rámci veřejných zakázek či v rámci nakládání s majetkem obce atp.), a dále ti, kteří si sami, pro zefektivnění své odborné činnosti, vytvářejí různé přehledy, evidence popř. i menší databáze v prostředí MS Excel.

Přínos kurzu:

 

Absolventi kurzu se seznámí se s celkovým prostředím programu MS Excel a menu, budou pracovat se sloupci, řádky a listy. Naučí se jak vytvořit a zformátovat tabulku, jak zadat jednoduché vzorce a funkce (sčítání, násobení,...), a jak provádět jednoduchou analýzu dat pomocí filtru a řazení. Absolventi kurzu budou schopni nejen základně pracovat s dokumenty MS Excel, se kterými se mohou v rámci správních a odborných činností setkávat především v pozici příjemců, tj. naučí se provádět jednoduchou analýzu dat, tedy pracovat např. s obsahy nejrůznějších položkových seznamů (např. v rámci zadávání veřejných zakázek, vyhledávání v evidenci majetku obcí, v evidencích souvisejících s personální oblastní atp.), ale taktéž i v pozici původců, kdy se naučí vytvářet základní evidence (např. pracovních úkolů a souvisejících správních lhůt atp.).

Program kurzu:

 

1. Úvod 

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu. 
 • Možnosti využití základních funkcí MS Excel v prostředí ÚSC (Využití databází při evidenci majetku obcí, práce s položkovými seznamy - základní analýza dat prostřednictvím filtrace a řazení v kontextu veřejných zakázek, evidencí majetku obcí, přidělených úkolů dle správních lhůt atp.).

2. Základní pojmy a zápis do buňky

 • Sešit, list a buňka. 
 • Řádek vzorců. 
 • Pohyb v tabulce.

    Zápis do buňky:

 • Zadávání, přepisování a úprava obsahu buňky. 
 • Formát buňky. 
 • Kopírování, vyjmutí a vkládání obsahu buněk. 
 • Automatické vyplnění buněk. 
 • Komentáře.

3. Formátování tabulky

 • Formátování písma. 
 • Zarovnání textu v buňce. 
 • Změna výšky a šířky řádků a sloupců. 
 • Ohraničení a výplň buňky. 
 • Kopírování formátů.

4. Úpravy tabulek

 • Kopírování a přesun buněk. 
 • Slučování, vkládání a odstranění buněk, řádků a sloupců. 
 • Skrytí a zobrazení řádků a sloupců. 
 • Nastavení automatického filtru.

5. Vzorce a základní práce s daty v rámci databází

 • Vytvoření a úprava vzorce. 
 • Relativní a absolutní odkazy. 
 • Kopírování a přesouvání vzorců. 
 • Seřazování dat. 
 • Filtrování dat (automatický a rozšířený filtr).

6. Tisk a příprava na tisk

 • Vzhled stránky. 
 • Nastavení tisku na jednu stránku, nebo výběru. 
 • Definování záhlaví a zápatí.

7. Práce se souborem

 • Otevření a ukládání souboru.

8. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka:

Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.