Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon o odpovědnosti veřejné moci - vyřizování uplatněných nároků. Videokonference
Včetně novel, judikatury a poznatků jak vzniku újmy předcházet.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-85/2021;
MV ČR
AK/PV-135/2021
Lektor: Mgr. Zdeněk Tesner
Přihlásit
Termín konání: 18. 5. 2021 Číslo kurzu (VS): 21200C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen prakticky všem úředníkům vykonávající jednotlivé úřední činnosti, ale rovněž i tajemníkům, popř. i právníkům jednotlivých úřadů ÚSC či dalším osobám, které organizují činnost úřadu či vyřizují uplatněné nároky.

Přínos kurzu:

 

Seminář se bude věnovat správnému postupu správních orgánů, zejména územně samosprávních celků, při vyřizování agendy nároků podle zákona o odpovědnosti veřejné moci, a to jak z hlediska samostatné odpovědnosti ÚSC za škodu (§ 19 a násl.), tak z hlediska poskytování součinnosti při vyřizování nároků uplatněných u ústředních správních orgánů.  Smyslem semináře je napomoci rozpoznat zcela nebo z části oprávněné nároky, efektivně je vyřídit a následně získat poznatky pro úpravu správní praxe tak, aby se omezil počet škodních případů.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu.

2. Zákon o odpovědnosti veřejné moci obecně

 • Obecné základy právní úpravy.
 • Vývoj právní úpravy v ČR. 
 • Struktura ZOVM.
 • Aktuální novely ZOVM.

3. Druhy odpovědnosti veřejné správy podle ZOVM 

 • Nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup. 
 • Nemajetková újma (nepřiměřená délka řízení, průtahy v řízení, poškození dobrého jména). 
 • Majetková škoda.

4. Vyřizování jednotlivých nároků 

 • Samostatná odpovědnost ÚSC. 
 • Součinnost při vyřizování nároků. 
 • Poučení z uplatněných nároků.

5. Závěr kurzu

 • Rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka:

Včetně novel, judikatury a poznatků jak vzniku újmy předcházet.