Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Úvod do vybraných otázek - oblasti spolupráce sociálního pracovníka a opatrovníka (pro dospělé) a poskytovatelů zdravotních služeb
Akreditace: MPSV ČR
A2019/1395-SP/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 19. 9. 2023 Číslo kurzu (VS): 23546C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Absolvent se bude orientovat v povinnostech a právech, které má poskytovatel zdravotních/sociálních služeb, pacient/klient. Bude obeznámen s tím, kde lze v případě potřeby soupis těchto povinností/práv v právní úpravě vyhledat. Také se absolvent seznámí s postupem pro podání/uplatnění stížnosti, a to především na poskytovatele zdravotních služeb, sociálních služeb či pracovníka úřadu, a to z pozice pracovníka nebo veřejného opatrovníka. A také se bude orientovat v povinnostech jednotlivých subjektů, které se podílejí na zajištění péče o osobu, která by bez této péče byla ohrožena na životě a zdraví. Též porozumí základům procesu detenčního řízení, a to především v rámci poskytování zdravotních služeb.

Přínos kurzu:

Kurz se zaměřuje na spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb z perspektivy sociálního pracovníka nebo opatrovníka u dospělých/zletilých osob. Zaměřuje se na klíčové oblasti, zejména na vymezení práv a povinností jednotlivých zúčastněných stran (zejména klienta/pacienta, poskytovatele zdravotních služeb ale i dalších subjektů/institucí, které působí v této oblasti), povinnost spolupráce (na sebe navazující povinnosti) při zajištění péče osobě, která by bez jejího poskytnutí byla ohrožena na životě či zdraví, poskytování poradenství pro pečující osoby, možnosti uplatnit stížnost a další. Program zprostředkovává informace důležité pro poučené zvládání uvedených oblastí a je veden snahou zajistit klientovi sociální práce/opatrovanci vyšší míru dosažení jeho práv a to i prostřednictvím možnosti dosažení vyšší efektivity spolupráce zúčastněných stran.

Program kurzu:


1. Úvod     

 • přivítání účastníků
 • očekávání účastníků od programu - sběr podnětů - co by dle nich bylo důležité v rámci kurzu zmínit

2. Legislativní rámec     

 • představení klíčových ustanovení právní normy a souvisejících právních předpisů, a jejich aplikace při praktické činnosti soc. pracovníka/opatrovníka a poskytovatele zdravotních služeb


3. Oblast I. - Práva a povinnosti pacienta a poskytovatele zdravotních služeb, soc. pracovníka či opatrovníka          (včetně osob pečujících)                         

 • práva jednotlivých stran zaručená legislativou a jejich vymahatelnost se zaměřením na zdravotní služby, vč. poskytovatele sociálních služeb či sociálních pracovníků/opatrovníků na úřadech/obcích


4. Oblast II. Zajištění péče potřebné osobě - spolupráce, detence ve zdravotních a  sociálních službách             

 • úkoly jednotlivých subjektů které zajišťují péči - ohlášení povinnost zajištění, mechanismy
 • krizové scénáře a detence - s ohledem především na zdravotní služby a role opatrovníka (případně soc. pracovníka)


5. Oblast III. Stížnost a její uplatnění                     

 • uplatnění postupu pro stížnosti 
 • rozdílnost jejich aplikací u soc. pracovníka/veřejného opatrovníka na obecním úřadě/obci, poskytovatele sociálních služeb či u poskytovatele zdravotních služeb


6. Závěr       

 • rekapitulace obsahu programu 
 • řízená diskuze 
 • dotazování

Poznámka: