Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování soc. služby)
Akreditace: MPSV ČR
A2021/0797-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 5. 12. 2023 Číslo kurzu (VS): 23634C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

V rámci sociální práce vznikají sporné případy mezi omezením člověka a pomocí, kterou člověk potřebuje. Sociální pracovník se pohybuje až na hraně trestního zákona, pokud nerespektuje názor svého uživatele. K nerespektování ale často dochází z neznalosti právního prostředí a také v situacích, kdy je s uživatelem či opatrovancem velmi složitá domluva pro jeho komunikační bariéry, duševní nezpůsobilost, neschopnost se rozhodovat, pasivitu, agresivitu apod. V rámci sociální práce se velmi třou zájmy uživatele/klienta, sociální služby, opatrovníka a rodiny. Nezřídka uživatel nechce být ve službě, ale nemá kam jít, opatrovník nechce ukončit smlouvu, rodina trvá na ubytování a sociální služba by ráda situaci vyřešila ne/ukončením smlouvy. Jak rozeznat, kdy si může uživatel ukončit, co chce; kdy má na situaci vliv rodina; co může opatrovník a kdy už nelze brát ohled na nic jiného, než na zákonné ustanovení o nahlášení detence v sociálních službách? Co službě hrozí, když detenční řízení zahájí? Co jí hrozí, když jej nezahájí? Jaký dopad to má na opatrovnictví? Co je povinností opatrovníka? Jak vypadá služba po rozhodnutí soudu? Kdo všechno může službu kontrolovat? Jaká je odpovědnost jednotlivých pracovníků za trestný čin omezení osobní svobody? Jak rozeznat uživatele, který ještě může dát výpověď, a který již nemá možnost sám službu ukončit? V souvislosti s detencí vzniká mnoho rozporuplných otázek. V rámci semináře se je pokusíme dát do souvislostí tak, aby pracovník byl schopen.

Přínos kurzu:

Absolvent by měl získat schopnost se účinně rozhodovat o umístění zájemce do služby bez souhlasu a následně v průběhu služby do 24 hodin od projevení vážně míněného nesouhlasu. Měl by rozpoznat, kdy jde o projev ne/souhlasu s umístěním do služby a v průběhu služby. Měl by být schopen se validně rozhodnout, v jaké situaci, jak postupovat, aby se nedostával na hranici trestnosti a rozporu se zákonem o sociálních službách.

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektorky a účastníků
 • očekávání
 • obavy
 • pravidla
 • průběh kurzu 

2. Příběh

 • příběh, historie, právní podklad
 • proč se dostala "detence" do zákona o sociálních službách - abychom pochopili podstatu

3. Rozdíl mezi svéprávností a schopností se rozhodovat

 • rozdíl mezi schopností sjednat a ukončit smlouvu osoby s rozumovou vyspělostí, svéprávností¨
 • bez svéprávnosti
 • omezené ve svéprávnosti
 • pod opatrovnictvím
 • bez opatrovníka
 • s plnou mocí
 • s rodinou

4. Přijetí do služby

 • jednání při přijetí do sociální služby, kdo za koho, kdy a co ujednává a podepisuje
 • kdy je platná smlouvana kdo si musí odpovědět "detenční" otázky
 • jaké podklady musí mít osoba, která podepisuje smlouvu za někoho, kdo už není schopen říci "ANO, chci službu"

5. Vážně míněný nesouhlas

 • jak rozlišit souhlas od nesouhlasu?
 • jak rozlišit nesouhlas a projev nemoci, pruzení, odpor, negaci?
 • příklady z praxe 

6. Jak situaci s nesouhlasem řešit

 • rozdíly, když je osoba schopna jednat
 • když je pod opatrovnictvím a opatrovník chce/nechce situaci řešit, když zde není opatrovník?
 • jak může situaci řešit sám opatrovník, případně sám uživatel?
 • co hrozí rodině a opatrovníkovi při ne/řešení nesouhlasu?

7. Oznámení soudu, metodika

 • kdy běží lhůta?
 • co je podstatou oznámení?
 • jak dlouho vést evidenci?
 • jak případ popsat?
 • proč se musí oznamovat soudu?
 • co hrozí, když se soudu neoznámí?
 • může se k řízení vyjádřit i někdo jiný, než služba (uživatel, zástupce, opatrovník, rodina, ombudsman, státní zástupce)?
 • dostupná metodika 

8. Trestněprávní rovina

 • může být pracovník, opatrovník, rodinný příslušník, zařízení trestně stíhán/o?
 • jaká je odpovědnost zúčastněných?

9. Rozsudek soudu a opatření

 • možnosti soudního rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení?
 • jaké závěry soud může učinit, co z nich vyčíst a jak postupovat
 • příklady z praxe

10. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • řízená diskuze
 • dotazování

Poznámka: