Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
Lektor: Mgr. Martin Zástěra
Přihlásit
Termín konání: 13. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22520C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků působících , zejména na úseku nemovitého majetku, stavebního úřadu či na úseku výstavby a územního plánování.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je prohloubení a aktualizace znalostí a dovedností úředníků ÚSC související s využíváním informací katastru nemovitostí. Vybraní úředníci se seznámí s typy zápisů do katastru, s pořadím zápisu, s jednotlivými zapisovanými právy, s možnostmi praktického využívání katastru i s průběhem řízení před katastrálním úřadem.

Program kurzu:

 

1. Blok I.

 • Legislativní rámec. 
 • Účel a předmět právní úpravy. 
 • Katastr nemovitostí jako veřejný seznam.

2. Blok II.

 • Typy zápisů do katastru nemovitostí. 
 • Stavba jako součást pozemku. 
 • Stavba jako součást práva stavby. 
 • Stavba jako samostatná věc. 
 • Zásada materiální publicity, posílení důvěry v zápisy katastru nemovitostí. 
 • Nové možnosti zápisů do katastru po přijetí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 • Pořadí zápisu práva do katastru nemovitostí. 
 • Práva zapisovaná do katastru nemovitostí. 
 • Ostatní zápisy do katastru nemovitostí.

3. Blok III.

 • Monitoring katastru nemovitostí se zaměřením na změny právního stavu. 
 • Lustrace práv osob v katastru nemovitostí.

4. Blok IV.

 • Průběh řízení před katastrálním úřadem (návrh, doplnění, zpětvzetí a další úkony). 
 • Náležitosti listin, který se pojí s nemovitými věcmi.

5. Blok VI.

 • Zástavní právo se zaměřením na soudcovské, exekutorské a zástavní právo zřízené z rozhodnutí správního orgánu. 
 • Náležitosti dokumentace, která se pojí s nemovitými věcmi.

6. Blok VI. - Závěr

 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Poznámka: