Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
Akreditace: MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
Lektor: Bc. Alena Košťáková (dříve Reitmayerová)
Přihlásit
Termín konání: 6. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22505C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům osvojení znalostí v sociálních potřebách dětí mladšího školního věku. Získání informací o vývoji nejdůležitějších potřeb dětí tohoto věku, které v dobrém či špatném ovlivňují rozvoj dítěte a utvářejí jeho osobnost. Pro práci s rodinami získají účastníci informace o postupech jak získat informace o vzájemných vztazích v rodině a možnostech využití informací pro rozvoj rodičovských kompetencí. 

Přínos kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům osvojení si znalostí v sociálních potřebách dětí na 1. stupni ZŠ (6 - 11 let). Získají informace o vývoji nejdůležitějších potřeb dětí toto věku, které v dobrém či špatném ovlivňují rozvoj dítěte a utvářejí jeho osobnost. Získají informace o možném rozpoznání zanedbání dítěte v rodině. Pro práci s rodinami získají absolventi informace o postupech jak získat informace o vzájemných vztazích v rodině a možnostech využití informací pro rozvoj rodičovských kompetencí a předcházení zhoršování ohrožení dítěte. Absolventi rovněž získají znalosti a upevní si dovednosti správné diagnostiky potřeb dítěte (bez psychologického vzdělání) od narození do nástupu do školy. Absovlenti zároveň získají informace vedoucí k identifikaci ohroženého dítěte a o vhodných sociálních terapií k udržení nebo zlepšení situace dítěte v rodině.                                                                                                         

Program kurzu:


1. Úvod

 • přestavení lektora
 • seznámení se s programem

2. Zdravý vývoj dítěte mladšího školního věku

 • vhodná péče o dítě, vhodné zapojení rodičů, prarodičů, bezpečné prostředí, rodičovské kompetence
 • předcházení traumatu dítěte

3. Vliv rodiny na školní úspěšnost dítěte

 • znaky zanedbávání a týrání dítěte
 • vhodné techniky sociální práce s rodinou dítěte (kdy zvolit terapii rodiny, rodinné konference, případové konference, na jaké další vhodné pracoviště dítě odeslat)
 • jak vhodně zjistit názor dítěte na danou situaci a zapojit ho do řešení situace, jak zjistit možnosti a dovednosti dítěte - přijetí výše inteligence dítěte
 • pomoc s přípravou dítěti na školu, zapojení do kolektivu, případně zlepšení chování dítěte

4. Co všechno ovlivňuje školní výsledky dítěte

 • harmonické či disharmonické domácí prostředí
 • výše inteligence dítěte
 • zdravotní stav dítěte, prodělané trauma, nepřijetí dítěte vrstevníky, nevhodný vzdělávací přístup ze strany učitelů - nepřijetí stavu dítěte (ADHD,ADD, poruchy pozornosti, poruchy chování)
 • spolupráce rodiny s Pedagogicko-psychologickou poradnou či jinými odborníky

5. Záškoláctví, šikana

 • špatné školní výsledky
 • zdravotní stav dítěte
 • nízká inteligence dítěte
 • špatná předcházející zkušenost s učením
 • neschopnost učit se
 • vysoké požadavky rodičů, psychiatrická diagnóza, nepřijetí dítěte v kolektivu, možnosti sociální práce se školou (zapojení rodičů, zjištění rodinné situace dítěte a nabídka služeb pro rodinu, pomoc orgánům OSPOD s rodinou)

6. Závěr

 • rekapitulace
 • řízená diskuze
 • dotazy 

Poznámka: